PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 314 Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym | 247--256
Tytuł artykułu

Zintegrowane sprawozdanie finansowe jako instrument prezentacji gospodarczych i społecznych dokonań jednostki

Warianty tytułu
Integrated Financial Statement as the Instrument of an Entity's Economic and Social Performance Presentation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednostki gospodarcze poprzez wpływ na otaczające je środowisko współtworzą rzeczywistość oraz kształtują przyszłość zarówno naszą, jak i następnych pokoleń. W związku z tym istotną kwestią jest prezentacja dokonań jednostek nie tylko w ujęciu finansowym, ale również w ujęciu ich wpływu na otoczenie i odpowiedzialności za poczynione działania. Wziąwszy pod uwagę, że najszerzej wykorzystywanymi spośród raportów finansowych jednostek jest sprawozdawczość finansowa, celem artykułu jest poddanie pod dyskusję możliwości opracowania jednego, zintegrowanego sprawozdania finansowego o charakterze zarówno retrospektywnym, jak i prospektywnym, zawierającego informacje o charakterze finansowym i niefinansowym, dotyczące także społecznych dokonań jednostek(abstrakt oryginalny)
EN
Economic entities, through their impact on the surrounding environment, cocreate the reality and influence both our future and that of the generations to come. Therefore it is of crucial importance to present an entity performance not only in the financial perspective, but also from the position of its impact on environment and the responsibility for the taken actions. Bearing in mind the fact that financial reporting is the most commonly applied form of financial performance presentation used by entities, the objective of the hereby paper is to analyze possibilities for preparing a single, integrated financial statement of both retro- and prospective character and covering information of financial and non-financial nature and also referring to entities' social responsibility for their performance.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Dziawgo D., 2011a, Relacje inwestorskie. Ewolucja - funkcjonowanie - wyzwania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dziawgo D., 2011b, "Nowe" sprawozdanie finansowe - głos w dyskusji, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 62 (118), SKwP, Warszawa.
 • Gierusz J., 2010, Ocena przygotowanego przez IASB i FASB projektu sprawozdania finansowego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 56 (112), SKwP, Warszawa.
 • Gierusz J., 2011, Koszt historyczny czy wartość godziwa - dylematy wyceny w rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 62 (118), SKwP, Warszawa.
 • Global Reporting Initiatives, www.globalreporting.org (21.05.2013).
 • IASB, 2008, Preliminary Views on an Improved Conceptual Framework for Financial Reporting. The Reporting Entity. Discussion Paper, London, May.
 • IFRS Foundation, 2011, Praktyczne stanowisko: Komentarz zarządu, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF, , Londyn .
 • IIRC, Towards Integrated Reporting - Communicating Value in the 21st Century, http://theiirc.org/ wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf (20.05.2013).
 • Jaworska E., 2011, Zmiana podejścia do sprawozdawczości w aspekcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 668, Szczecin.
 • Komisja Europejska, 2006, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and social Committee. Implementing the Partnership for Growth and Jobs: Making Europe a Pole of Excellence on Corporate Social Responsibility, COM, Brussels.
 • KPMG, 2011, Integrated Reporting. Performance Insight through Better Business Reporting, London.
 • Niemczyk L., 2013, Rachunkowość finansowa aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego, Pacioli Institute, Rzeszów.
 • Paszkiewicz A., Szadziewska A., 2011, Raportowanie rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw według wytycznych GRI, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 668, Szczecin.
 • Raportowanie społeczne: niedoceniony element zarządzania CSR, www.raportyspoleczne.pl/text.php (20.05.2013).
 • Raporty społeczne, www.raportyspoleczne.pl/o_raportowaniu (19.05.2013).
 • Trueblood R.M., 1973, Study Group on the Objectives of Financial Statements, AICPA.
 • Walińska E., 2010, Bilans - propozycje nowej formuły sprawozdawczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 56 (112), SKwP, Warszawa.
 • Walińska E., Bek-Gaik B., 2011, Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 62 (118), SKwP, Warszawa.
 • Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, www.globalreporting.org (18.05.2013).
 • Zuchewicz J., 2012, Dilemmas of financial reporting as the reliable information source of an entity performance results, Equilibrum, Vol. 7, Issue 2, PTE, Polish Economic Society Branch in Toruń, Nocolaus Copernicus University Press, Toruń.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277959

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.