PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 24 Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce : aspekty systemowe i makroekonomiczne | 7--34
Tytuł artykułu

Polska transformacja gospodarcza 1989-2009

Warianty tytułu
Polish Economic Transformation 1989-2009
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Transformacja rynkowa w Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowej jest skomplikowanym, gospodarczym, społecznym i politycznym procesem. Stąd obiektywna ocena ostatnich dwudziestu lat wymaga zastosowania spójnej analizy porównawczej i odniesienia zmian w polskiej gospodarce do jej stanu wyjściowego oraz podobnych zjawisk w innych krajach regionu. Analiza i ocena zasadniczo dotyczy trzech kwestii: stanu wyjściowego i rozwiązań przyjętych w fazie wdrażania mechanizmu rynkowego i stabilizowania gospodarek, przebiegu fazy wzrostu oraz implikacji dla międzynarodowej konkurencyjności Polski, Czech, Litwy, Słowacji, Ukrainy i Węgier. W tak zarysowanym kontekście ostatnie dwudziestolecie w sferze gospodarczej w Polsce zasługuje na wysoką ocenę.(abstrakt oryginalny)
EN
Market transformation in Poland and other countries of Central Europe is a complicated economic, social and political process. Hence objective evaluation of the last twenty years requires cohesive comparative analysis and relating the changes in the Polish economy to its initial stage and similar phenomena in other countries of the region. Analysis and evaluation in this chapter basically concern three issues: initial stage and solutions accepted in the stage of implementation of market mechanisms and economic stabilisation, the course of growth stage and implications for international competitiveness of Poland, Czech Republic, Lithuania, Slovakia, Ukraine and Hungary. In such a context the last twenty years in Poland can be assessed highly.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Balicki W., Instytucjonalne i funkcjonalne źródła nierównowagi popytowej w nieparametrycznym systemie zarządzania, cz. 2: Zarys teorii nierównowagi popytowej, Instytut Planowania, Warszawa 1979.
 • Barisitz S., Ukraine: Macroeconomic Development and Economic Policy in the First Eight Years of Independence, OeNB, "Focus on Transition" 1999, nr 2.
 • Bennett J. et al, Privatization Methods and Economic Growth in Transition Economies, "CEPR Discussion Paper" 2004, nr 4291.
 • Blanchard O.J., Transition in Poland, "The Economic Journal" 1994, nr 426.
 • Campos N.F., Coricelli F., Growth in Transition: What we Know, What we Don't, and 'What we Should, "Journal of Economic Literature" 2002, nr 3.
 • Czerwiński Z., Matematyka na usługach ekonomii, PWN, Warszawa 1972.
 • Dixit А.K., Economics With and Without the Law, w: Lawlessness and Economics: Alternative Modes of Governance, red. A.K. Dixit, Princeton University Press, Princeton 2007.
 • Domański H., Stratyfikacja a system społeczny w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2009, z. 2.
 • EBRD Transition Report, European Bank for Reconstruction and Development, London 2005-2009.
 • Findley R., O'Rourke K.H., Power and Plenty. Trade, War, and the World Economy in the Second Millennium, Princeton University Press, Princeton 2007.
 • Gomułka S., Mechanism and sources of world economic growth, "Poznan University of Economics Review" 2009, nr 2.
 • Gorynia M., Jankowska В., Rekomendacje dla strategii firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2005, z. 4.
 • Gorynia M., Kowalski Т., Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, "Ekonomista" 2008, nr 1.
 • Gros D., Steinherr A., Economics Transition in Central and East Europe. Planting the Seeds, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 • Guriev S., Zhuravskaya E., (Un)Happiness in Transition, "Journal of Economic Literature" 2009, nr 2.
 • Gylfason T., Hochreiter E., Growing Apart? A. Tale of Two Republics: Estonia and Georgia, "CESifo Working Paper" 2007, nr 2155.
 • Hochreiter E., The Case for Hard Currency Strategies, w: Exchange-Rate Policies for Emerging Market Economies, red. R.J. Sweeney, C.G. Wihlborg, T.D. Willett, West-view Press, Boulder 1999.
 • Institutional Change in the European Transition Economies. The Case of Poland, red. T. Kowalski, S. Letza, C. Wihlborg, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju, red. A. Wojtyna, PWE, Warszawa 2008.
 • Kakwani N., Income Inequality, Welfare, and Poverty. An Illustration Using Ukrainian Data, "World Bank. Policy Research Working Paper" 1995, nr 1411.
 • Kornai J., Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa 1985.
 • Kowalik Т., Kapitał globalny a tendencje egalitarne i anty egalitarne, w: Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE, Warszawa 2002.
 • Kowalski Т., Polska transformacja gospodarcza na tle wybranych krajów Europy Środkowej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2009, z. 2.
 • Kowalski Т., Proces formułowania oczekiwań a teoria cyklu wyborczego. Implikacje dla polityki gospodarczej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Kowalski Т., Jane A., Financial Contracts and Relations in the Small and Medium Sized Enterprises Sector in Poland, w: Economic Performance and Financial Sector Reform in Central and Eastern Europe: Capital Flows, Bank and Enterprise Restructuring, red. Ch. Green, A. Mullineux, Edward Elgar, Cheltenham 1999.
 • Kowalski Т., Stawarska R., Poland's Exchange Rate Policy in the 1990s, w: Exchange Rate Policies for Emerging Market Economies, red. R.J. Sweeney, C. Wihlborg, T.D. Willett, Westview Press, Boulder 1999.
 • Lissowska M., Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce - Institutions for Market Economy. The Case of Poland, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Malaga K., Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Matysiak A., Mechanizm tworzenia akumulacji w gospodarce socjalistycznej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1984.
 • Mitra P., Yemtsov R., Increasing inequality in transition economies: Is there more to come?, "World Bank Policy Research Working Paper" 2006, nr 4007.
 • Od gospodarki scentralizowanej do gospodarki rynkowej (Polska 1990-1991): dylematy, przeszkody, rozwiązania, red. W. Wilczyński, PTE, Poznań 1991.
 • Paldam M., Gundlach E., Two views on institutions and development: the grand transition vs. primacy of institutions, "Kyklos" 2008, nr 1.
 • Porter M, The Competitive Advantage of' Nations, The Free Press, New York 1990.
 • Radio M.-J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar, w: Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, red. W. Bieńkowski, Instytut Gospodarki Światowej, "Prace i Materiały" 2008, nr 284.
 • Rodrik D., Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion? A Review of the World Bank's Economic Growth in the 1990s; Learning from a Decade of Reform, "Journal of Economic Literature" 2006, nr 4.
 • Rodrik D., One Economics. Many Recipes. Globalization, Institutions, and Economic Growth, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2007.
 • Rodrik D., Understanding economic policy reform, "Journal of Economic Literature" 1996, nr 1.
 • Saivatore D., International Economics, 9th ed., John Wiley, New Jersey 2007.
 • Schreiner J., Labour markets in Central, Eastern and Southeastern European EU Member States: general trends and migration effects, OeNB, "Focus on European Economic Integration" 2008, nr 1.
 • Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej, red. M. Gorynia, Difin, Warszawa 2007.
 • The Global Competitiveness Reports, World Economic Forum, [b.m.] 2001-2010.
 • Twenty Years of East-West Integration: Hopes and Achievements, OeNB, "Focus on European Economic Integration" 2009, wyd. specjalne.
 • Wilczyński W., Die polnische Wirtschaftsreform und die betriebliche Selbstverwaltung 1982-1985, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1985.
 • Williamson J., What Washington Means by Policy Reform, w: Latin American Adjustment: How Much Has Happened?, red. J. Williamson, Institute for International Economics, Washington 1990.
 • Williamson O.E., The new institutional economics: taking stock, looking ahead, "Journal of Economic Literature" 2000, nr 3.
 • Wojtyna A., Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną, a wzrostem gospodarczym, w: Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju, red. A. Wojtyna, PWE, Warszawa 2008.
 • World Development Indicators, The World Bank, Washington, D.C. 2007-2009.
 • Ząbkowska, A., Instytucje i wzrost gospodarczy w Chile. Neoliberalizm i sztuka kompromisu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277963

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.