PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 | 235--251
Tytuł artykułu

Znaczenie sektora bankowego w finansowaniu polskiego zadłużenia publicznego wobec zmian na europejskich rynkach finansowych

Warianty tytułu
Significance of Banking Sector in Financing Polish Public Debt and Changes on European Financial Markets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rynek finansowy pełni służebną rolę wobec gospodarki realnej, ponieważ zapewnia transfer kapitału od podmiotów posiadających nadwyżki do tych, które odczuwają jego niedostatek. Problemem szeroko analizowanym we współczesnej literaturze światowej jest efektywność rynków finansowych w procesie zaopatrywania w kapitał przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, nieco rzadziej państwa. Niemniej Skarb Państwa, podobnie jak inne podmioty życia gospodarczego, jest uczestnikiem rynków finansowych, co więcej, adekwatnie do przedsiębiorstw i gospodarstw domowych może potrzebować środków pieniężnych w celu zbilansowania własnego salda z powodu niezsynchronizowania przepływów budżetowych, co wynika z ich strumieniowej natury. Jak pokazały doświadczenia większości państw w czasie ostatniego kryzysu, deficyt finansów publicznych może gwałtownie wzrastać i generować coraz większy dług publiczny nie tylko za sprawą planowanej w ustawie budżetowej nierównowagi wydatkowo-dochodowej, ale także w wyniku innych działań gospodarczych, np. stosowania keynesowskich metod przywracania koniunktury - aktywnej polityki budżetowej. Jej szeroko zakrojone użycie w ostatnich latach było możliwe dzięki pożyczkom zaciąganym na rynkach finansowych w wielkościach wcześniej niezakładanych. (fragment tekstu)
EN
The aim of this article is to present the problem of rising amount of public debt, which forces general governments to issue treasury bills and bonds on debt market in order to cover huge expenditures. This process enables balancing budget, however, it requires a wide base of investors (banks, non- banking institution and individuals) willing to create demand for public papers. Actions of debt investors are correlated with business cycle what was clearly shown by the last crisis. For this reason, it seems vital to determine present (2006-2010) and future volume of banks' demand, especially in the aftermath of implementing new regulations(Basel III). First part of this work described correlation between economic cycle and investors' interest in debt service market in the context of Ministry of Finance recommendations. Second part presents mechanisms used to estimate and control risks on European financial markets. What is additionally interesting and complicated is the fact that some of new regulations can have effect on behavior of banks on debt market and their interest in public papers. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Basel III and monetary policy, http://www.ecb.int/press/key/date/2010/html/sp100929.en.html(18.12.2011).
 • Bednarski P., Bazylea III i jej wyzwania, "Gazeta Bankowa" nr 10, 2010, s. 68.
 • Bojko K. et al., Europa walczy o zaufanie rynków, "Kwartalnik Finansowy" nr 10-11, 2011, s. 22.
 • Czechowska I. D., Bank Centralny wobec stabilności finansowej, w: W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, red. S. Wieteska, M. Wypych, Wydawnictwo UŁ, Łodź 2009, s. 59.
 • Czechowska I. D., Bony pieniężne i skarbowe - instrumenty komplementarne czy substytuty dla banku komercyjnego, w: Instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej - bankowość, red. J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 293-294.
 • Dług publiczny - raport roczny 2010, MF, Warszawa 2011, s. 59.
 • Dług publiczny - raport roczny, MF, Warszawa 2010.
 • Gruszecki T., Przerośnięta sfera, "Gazeta Bankowa" nr 2, 2010, s. 68-69.
 • http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/wydarzenia/europejskie-banki-potrzebuja-106-mld-euro,21038,1 (20.12.2011).
 • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje - instrumenty finansowe, aktywa finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2006, s. 69-72.
 • Jurkowska-Zeidler A., Europejski nadzór finansowy. Nowa architektura, w: Gospodarka - nowe perspektywy po kryzysie, red. M. Kalinowski, M. Pronobis, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 34-35.
 • Krasodomska J., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, PWE, Warszawa 2008, s. 59.
 • Krawczyk M. , Deficyt budżetu państwa i aktywność gospodarcza, "Ekonomista" nr 5, 2009, s. 561-568.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2008, s. 161-167.
 • Minsky H., Stabilizing and unstable economy, McGraw-Hill, International ed. 2008.
 • Nawrot W., Załamanie rynków papierów wartościowych na tle globalnego kryzysu finansowego, "Finansowy Kwartalnik Internetowy" nr 3, 2009.
 • Ocena stopnia realizacji strategii w: Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2007-2009, 2008-2010, 2009-2011, 2012-2015, Warszawa 2011.
 • Podurgiel A., Gastomski E., Handel ryzykiem, "Gazeta Bankowa" nr 2, 2010, s. 83.
 • Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008- 2009, KNF, Warszawa 2010, s. 58.
 • Pronobis M., Reakcja Narodowego Banku Polskiego na kryzys w polskim systemie bankowym, w: Gospodarka w warunkach kryzysu, red. S. Antkiewicz, M. Pronobis, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 113-114.
 • Raport o sytuacji banków w 2010, UKNF, Warszawa 2011, s. 26.
 • Solvency II and Basel III. Reciprocal effect should not be ignored, Deutsche Bank Research, www.dbresearch.com (11.12.2011).
 • Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2012-2015, MF, Warszawa 2011, s. 10.
 • Waszkiewicz G., Równoważenie budżetu i podnoszenie sprawności rynku obsługi długu publicznego na przykładzie Polski w latach 2007/2008, "Zeszyty Naukowe IEiZ" nr 14, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2010, s. 252-253.
 • Waszkiewicz G., Zadłużenie publiczne a koniunktura gospodarcza, "Zeszyty Naukowe IEiZ" nr 15, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2011, s. 210-212.
 • Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1997, s. 378.
 • Zaleska M., Bańka w bańkę, "Gazeta Bankowa" nr 12, 2011, s. 74.
 • Zaleska M., Wyzwania przed bankami, "Gazeta Bankowa" nr 7-8, 2011, s. 40.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277973

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.