PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 321 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka | 39--66
Tytuł artykułu

Wykorzystanie modeli optymalizacyjnych do wspomagania wieloletniego planowania finansowego w sektorze samorządowym

Warianty tytułu
Long-term Financial Planning by Local Government: Optimization Model Implementation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sformułowano model optymalizacji finansów jednostki samorządu terytorialnego (JST) z uwzględnieniem dodatkowych warunków, np. nakładanych na dług. Opracowano schemat przepływów finansowych budżetu i ich międzyokresowych powiązań. Z pomocą wspomaganego komputerowo modelu określono maksymalne możliwości finansowania inwestycji oraz bezpieczny poziom długu i strukturę jego spłaty w każdym roku wybranego okresu, np. 8 lat. Dla każdego roku zapewniona jest płynność budżetu JST oraz zgodność wskaźników zadłużenia i wydatków z przepisami prawa. Zaprezentowano rozwiązania modelu - długoterminową analizę i prognozę finansów JST dla konkretnej gminy. Pokazano dwa scenariusze rozwiązania modelu, dla różnych poziomów funduszy z UE - zmiennych egzogenicznych. Umożliwia to analizę realizacji różnych polityk finansowych. Pokazano, że zapisane w ustawie o finansach publicznych ograniczenie wskaźnika kosztów obsługi długu, w relacji do dochodów, nie jest skutecznym narzędziem ograniczenia zadłużenia JST.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a model of finance long-term optimization of a local government budget with additional conditions, for example imposed on debt. A budget financial flows scheme and their accruals regarding debt and deficit are shown. Using computer supported model, maximum investment expenditure as well as secure debt level in each year, of for example 8 year period, are determined. Budget liquidity of a local government unit as well as compatibility of debt ratios and current expenditure with law are ensured for each year. The paper presents ex-post analysis and long-term model solutions - finance forecasts for a given community. It shows two scenarios of the model solution for different levels of the European Union funds - exogenous variables. The model makes the analysis of implementation of different financial policies possible. The paper also shows that the limitation of the debt service cost in relation to revenue, formulated in the Public Finance Act, is neither effective, norefficient tool of local government debt limit.(original abstract)
Twórcy
 • Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa
Bibliografia
 • Bitner M, Cichocki K.S., Efektywność zarządzania długiem w samorządach, Raport monograficzny Ernst&Young, Warszawa 2008, www. sprawnepanstwo.pl, www. bettergovernment.pl.
 • Bitner M., Cichocki K.S., Sierak J., Standardy zarządzania długiem na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ich wpływ na finansowanie infrastruktury, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych, Seria: Badania Systemowe, nr 71, Warszawa 2013.
 • Blöchliger H., Charbit C., Pinero Campos J.M., Vammalle C., Sub-central Governments and the Economic Crisis, IMPACT AND POLICY RESPONSES, OECD Economics Department Working Papers, no. 752, OECD Publishing 2010.
 • Cichocki K.S., Zarzadzanie finansami i długiem samorządu terytorialnego w perspektywie wieloletniej, PAN, Instytut Badań Systemowych, Seria: Badania Systemowe, nr 74, Warszawa 2013.
 • Cichocki K.S., Analiza możliwości zadłużania się przez samorządy w świetle nowej ustawy finansach publicznych, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. B. Bernaś, A. Kopiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 158, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Cichocki K.S., Improvement of Financial Management by Local Government. Computer Model Implementation, "Journal of Organizational Transformation and Social Change" 2010, vol. 7, no. 2.
 • Cichocki K.S, Wieloletnie planowanie finansowe. Ocena zdolności kredytowej w gminie. Najtańszy pieniądz we właściwym czasie, Municipium, Warszawa 2001.
 • CIPFA: The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy, Wytyczne, London 2007.
 • De Cos P.H, Perez J.J., Sub-national public debt in Spain: political economy issues and the role of fiscal rules and decentralization, Bank of Spain, November 2012.
 • Enzinger A., Papst M., Mittelfristige Finanzplanung in Gemeinden, Aufbau - Umsetzung - Analyse, "Schriftenreihe, Recht und Finanzen für Gemeinden", Wien 2009.
 • Foremny D., Vertical aspects of sub-national deficits: the impact of fiscal rules and tax autonomy in European countries, University of Bonn, Center for European Integration Studies, 26 August 2011.
 • Government Finance Officers Association - rekomendacje: Long-Term Financial Planning 2008; Financing the Future Long-Term Financial Planning for Local Government 2007.
 • Kaplan R., Norton D., The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, "Harvard Business School Press", Boston 1996.
 • Kavanagh S.C., Financing the Future: Long-Term Financial Planning for Local Government, GFOA, Washington D.C. 2007.
 • Kavanagh S.C., Miranda R.A. (red.), Technologies for Government Transformation: ERP Systems and Beyond, GFOA, Washington D.C. 2005
 • Kopańska A., Levitas T., The Regulation and Development of the Subsovereign Debt Market in Poland: 1993-2002, [w:] P. Swianiewicz, Local Government Borrowing: Risks and Rewards, Open Society Institute/LGI, Budapest 2004.
 • Krajewska M., Jońca A., Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania gospodarką finansową JST - podsumowanie dwóch lat doświadczeń, "Finanse Komunalne" 2012, nr 1.
 • Mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung, par. 6, [w:] Neues Kommunalen Finanzmanagement, GemHVO NRV, 2009.
 • Plekhanov A., Singh R. How should subnational government borrowing be regulated? Some cross-country empirical evidence, "IMF Staff Papers" 2006, no. 53 (3).
 • Schedler K., Summermatter L., Der Integrierte Aufgaben - und Finanzplan als Instrument der mittelfriestigen Steurung in der Schweiz, "Der Moderne Staat-dms" 2009, no. 2 (2).
 • Ter-Minassian T., Craig J., Control of Subnational Government Borrowing, [w:] Fiscal Federalism in Theory and Practice, red. T. Ter-Minassian, International Monetary Fund, Washington 1997.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
 • Vulovic V., The Effect of Sub-National Borrowing Control on Fiscal Sustainability: How to Regulate?, Documents de Treball de l'IEB 2010/36, University of Barcelona; draft of June 17, 2010, Georgia State University.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171277991

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.