PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 321 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka | 96--105
Tytuł artykułu

Załamanie systemu zielonych certyfikatów a finansowanie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł

Warianty tytułu
The Breakdown of Tradable Green Certificates Scheme and Financing Energy Generation from Renewable Sources
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia przyczyny załamania funkcjonującego w Polsce od 2005 r. mechanizmu wsparcia produkcji tzw. zielonej energii, opartego na systemie zbywalnych świadectw pochodzenia, określanych mianem zielonych certyfikatów. Wskazuje również konsekwencje znacznej nadpodaży wspomnianych instrumentów, która doprowadziła do gwałtownego spadku ich cen, zagrażając jednocześnie wytwórcom energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Opracowywane zmiany regulacji prawnych są analizowane pod kątem możliwości przywrócenia równowagi na rynku zielonych certyfikatów i zapewnienia pożądanego kierunku rozwoju branży OZE. Końcowa część artykułu zwraca uwagę na niedocenianą w analizowanym przypadku zależność między stabilnością warunków gospodarowania a oczekiwanym zwrotem z inwestycji (mającym wpływ na wysokość wymaganego wsparcia).
EN
The article presents reasons of the breakdown of the tradable green certificates scheme that was introduced in Poland in 2005 as the mechanism of supporting energy generation from renewable sources. It also indicates consequences of significant oversupply of mentioned certificates on the market that led to their rapid prices fall and threatened the RES sector. New legal regulations being compiled by the government are analyzed in order to determine their ability to restore the balance on the green certificates market and ensure desired development of the sector. The last part of the article draws attention to underestimated (in this particular case) relation between lack of the stability and the expected rate of return, having an impact on the incentives that must be offered investors to attract them to the market.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Bando M., Cylwik A., Elżanowski F., Kucińska A., Kulesa M., Dostosowanie systemu wsparcia dla energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii do zmian zachodzących w kosztach wytwarzania paliw kopalnych, CASE-Doradcy Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 • Derski B., Branża OZE bez zielonych certyfikatów, http://www.cire.pl/item,71874,1,0,0,0,0,0,branza-oze-bez-kontraktow-na-zielone-certyfikaty.html, dostęp: 15.02.2013.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Ministerstwo Gospodarki 2010, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/EUROPA_PL.pdf, dostęp: 5.01.2014.
 • Foltyn-Zarychta M., Analiza kosztów-korzyści w ocenie efektywności inwestycji proekologicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 • Graniszewska M., Kto ma w garści zielone certyfikaty, "Puls Biznesu" 2013, nr 3796.
 • Heinzel C., Winkler T., Economic functioning and politically pragmatic justification of tradable green certificates in Poland, "Environmental Economics & Policy Studies" 2011, no. 13.
 • MG przedstawiło sposoby na taniejące certyfikaty, http://pieniadze.gazeta.pl/Gospodarka/ 1,117384,13369037,MG_przedstawilo_sposoby_na_taniejace_zielone_certyfikaty.html, dostęp: 24.02.2013.
 • Mielczarski W., Zwiększone subsydia dla odnawialnych źródeł, "Energy Newsletter" 2013, nr 5.
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf, dostęp: 5.01.2014.
 • Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 4 października 2012 roku, http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/Pakiet+ustaw+energetycznych, dostęp: 24.02.2013.
 • Rączka J., Nowe regulacje OZE - mapa rzeczywistych interesów, Centrum Strategii Energetycznych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2013.
 • Szczepaniuk M., Miliardowe wsparcie zielonymi certyfikatami dla garstki koncernów, "Dziennik Gazeta Prawna" 2013a, nr 10.
 • Szczepaniuk M., Polscy odbiorcy prądu nabijani w butelkę. Czy wyższe ceny wspierają zieloną energetykę?, "Dziennik Gazeta Prawna" 2013b, nr 24.
 • Szwed-Lipińska K., Wodzyński L., Potencjał krajowy odnawialnych źródeł energii, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2013.
 • Wiśniewski G., Michałowska-Knap K., Arcipowska A., Analiza skutków wystąpienia nadpodaży świadectw pochodzenia na rynek energii odnawialnej, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2011.
 • http://wyniki.tge.pl/wyniki/rpm/wykresy/pmoze/, dostęp: 25.02.2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278035

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.