PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 321 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka | 136--146
Tytuł artykułu

Instrumenty wsparcia w procesach stymulowania przedsiębiorczości przez JST

Autorzy
Warianty tytułu
Instruments of Support in Entrepreneurship Simulation Processes by Local Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi opracowanie łączące problematykę finansów samorządowych i zagadnienie instrumentarium wspierania przedsiębiorczości pozostającego w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego. Głównym jego celem jest identyfikacja i klasyfikacja dostępnych samorządom instrumentów wspierania przedsiębiorczości. Artykuł jest także próbą oceny skuteczności poszczególnych instrumentów w działaniach na rzecz stymulowania inicjatyw gospodarczych. Pokazuje nie tylko dostępne jednostkom samorządu terytorialnego narzędzia wspierające przedsiębiorczość, lecz także ocenia zasadność ich stosowania z punktu widzenia skutków budżetowych oraz pozabudżetowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is a study linking the issue of local government finances and the issue of instruments supporting entrepreneurship put at the disposal of local government units. The main objective of this article is to identify and classify the instruments of supporting entrepreneurship available to local governments. The article is also an attempt to assess the effectiveness of each instruments in efforts to stimulate economic initiatives. The paper shows not only available to local governments tools to support entrepreneurship, but also evaluate validity of their use from the perspective of budgetary and extra-budgetary consequences.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bibliografia
 • Blakely E.J., Planning Local Economic Development. Theory and Practice, SAGE Publications, Thousand Oaks-London-New Delhi 1994.
 • Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Wydawnictwo PAB-Font s.c., Warszawa 2000.
 • Gajdzik B., Rola samorządów lokalnych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek" 2001, nr 10.
 • Geisler R., Koćwin P., Partnerstwo samorządów w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską, [w:] Samorząd terytorialny. Zadania, gospodarka, rozwój, red. A. Harańczyk, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2001.
 • Idczak J., Rola samorządu lokalnego w rozwoju przedsiębiorczości w aspekcie integracji Polski z UE, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Handlu i Usług" 2004, nr 7.
 • Kamiński R., Stymulowanie rozwoju gospodarczego, Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, Warszawa 2003.
 • Kiebała A., Skica T., Wołowiec T., Czy redukcja stawek w podatku od środków transportowych realizuje stymulacyjną funkcję opodatkowania?, "Samorząd Terytorialny" 2011, nr 7-8.
 • Klimczuk M., Infrastruktura techniczna jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw, [w:] Czynniki rozwoju regionalnego Polski Północno-Wschodniej, red. B. Plago, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Białystok 2005.
 • Kondratowicz-Pozorska J., Rola władz samorządowych we wspieraniu przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego (na przykładzie gminy I miasta Goleniów), Prace Naukowe nr 40: Zrównoważony i trwały rozwój wsi i rolnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, Warszawa 2006.
 • Kuciński K., Przestrzeń operacyjna firmy a jej otoczenie lokalne, [w:] Lokalne uwarunkowania przedsiębiorczości, red. K. Kuciński, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1999.
 • Lissowski O., Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998.
 • Milewski R. (red.), Podstawy ekonomii, wyd. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Mizgajska H., Formy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce, "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 9.
 • Noworól A., Dąbrowska K., Instrumenty lokalnego rozwoju gospodarczego, "Rynek Kapitałowy" 2003, nr 1.
 • Okraszewska A., Brzeziński I., Kwiatkowski J., Lokalny rozwój gospodarczy w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2002.
 • Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1997.
 • Rolewicz J., Ekonomiczne instrumenty stymulowania przedsiębiorczości w małych miastach w Polsce po roku 1990, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
 • Skica T., Analiza teoretycznych oraz empirycznych uwarunkowań obniżek stawek podatkowych do celów stymulacyjnych, [w:] Strategia podatkowa na przykładzie gminy Krynica Zdrój. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, red. T. Wołowiec, Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., Kraków 2011a.
 • Skica T., Badanie struktury dochodów własnych dla ustalenia zdolności i celowości stosowania rozwiązań w sferze preferencji podatkowych, [w:] Strategia podatkowa na przykładzie gminy Krynica Zdrój. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, red. T. Wołowiec, Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., Kraków 2011b.
 • Skica T., Samorządy a rozwój przedsiębiorczości. Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny na przykładzie gmin województwa podkarpackiego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2009.
 • Skica T., Kiebała A., Wołowiec T., Stymulowanie lokalnej konkurencyjności gmin na przykładzie podatku od środków transportowych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2011, nr 2 (44).
 • Skica T., Strojny J., Tabasz W., Witkowski K., Samorząd gminny a rozwój przedsiębiorczości. Podkarpaccy przedsiębiorcy wobec uwarunkowań wzajemnych relacji, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2004a (raport z badań - materiały niepublikowane).
 • Skica T., Strojny J., Tabasz W., Witkowski K., Samorząd gminny a rozwój przedsiębiorczości. Podkarpaccy samorządowcy wobec uwarunkowań wzajemnych relacji, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2004b (raport z badań - materiały niepublikowane).
 • Skowronek-Mielczarek A., Fundusze poręczeń kredytowych- wsparcie MSP, "Finansista" 2003, nr 3.
 • Słomińska B., Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, "Samorząd Terytorialny" 2007, nr 3.
 • Swianiewicz P., Łukomska J., Władze samorządowe wobec lokalnego rozwoju gospodarczego. Które polityki są skuteczne, "Samorząd Terytorialny" 2006, nr 6.
 • Szot-Gabryś T., Programowanie rozwoju przedsiębiorczości na poziomie lokalnym, Zeszyty Naukowe WSEI, seria: Ekonomia, Wydawnictwo WSEI , Lublin 2013, nr 1.
 • Van de Boel F., Nie ma samorządności bez strategii rozwoju, "Rynek Kapitałowy" 2003, nr 5.
 • Weber M., Jak pomóc przedsiębiorcom, "Wspólnota" 2000, nr 46.
 • Zalewski A., Ekonomika rozwoju lokalnego (wybrane zagadnienia), [w:] Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, red. M. Majchrzak, A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278075

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.