PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 321 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka | 147--155
Tytuł artykułu

Insurance Guarantees KUKE S.A. And the Export Efficiency of Polish Economy

Warianty tytułu
Gwarancje ubezpieczeniowe KUKE S.A. a sprawność eksportowa gospodarki polskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Handel zagraniczny to jeden z czynników wpływających na wzrost i rozwój gospodarczy danego kraju. W celu pobudzenia wymiany międzynarodowej niezbędne jest stosowanie odpowiednich instrumentów polityki handlowej. W gospodarce polskiej wykorzystuje się różnego rodzaju rozwiązania promujące rodzime produkty. Oferowane przez KUKE S.A. ubezpieczenia i gwarancje są gwarantowanymi przez Skarb Państwa instrumentami ograniczania eksportowego ryzyka. System ubezpieczeń kredytów eksportowych to jeden z programów wspierania eksportu w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
Foreign trade comprises one of the factors influencing the economic growth and development of a given country. It is necessary to apply appropriate instruments of trade policy in order to stimulate international exchange. Different kinds of solutions promoting domestic products are applied in the Polish economy. The insurances and guarantees offered by KUKE S.A. are instruments to limit export risk guaranteed by the State Treasury. The system of export credits insurance is one of the programmes to support exports in Poland.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 • Students' Scientific Club ‟Economy&Society"
Bibliografia
 • Act of 23rd April 1964, "Journal of Laws" 1964, no. 16, item 93.
 • Annual report for 2005, Export Credit Insurance Corporation Joint Stock Company, Warszawa 2006.
 • Annual report for 2006, Export Credit Insurance Corporation Joint Stock Company, Warszawa 2007.
 • Annual report for 2007, Export Credit Insurance Corporation Joint Stock Company, Warszawa 2008.
 • Annual report for 2008, Export Credit Insurance Corporation Joint Stock Company, Warszawa 2009.
 • Annual report for 2009, Export Credit Insurance Corporation Joint Stock Company, Warszawa 2010.
 • Annual report for 2010, Export Credit Insurance Corporation Joint Stock Company, Warszawa 2011
 • Annual report for 2011, Export Credit Insurance Corporation Joint Stock Company, Warszawa 2012.
 • Annual Report of KUKE S.A. for 2001, KUKE S.A., Warszawa 2012.
 • Baranowska B., Kisiel A., Misala J., Wymiana wewnątrzgałęziowa w handlu zagranicznym Polski w okresie transformacji, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej nr 7, Warszawa 1999.
 • Bennett R., Wszystko o eksporcie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 • Białecki K., Kossut Z., Ekonomika i organizacja handlu zagranicznego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983.
 • Cieślik A., Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Domiter M., Eksport w doktrynie i polityce gospodarczej na tle procesów liberalizacyjnych i integracyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Gorzelak E., Awans polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w latach 2001--2007, Warszawska Wyższa Szkoła im. Edwarda Wiszniewskiego, Zeszyt Naukowy nr 45/2008.
 • Grzebieniak A., Ubezpieczenia finansowe, [w:] Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, red. E. Kucka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2009.
 • Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004.
 • Handel zagraniczny styczeń-grudzień 2011, GUS, Warszawa 2012.
 • http://www.kuke.com.pl/.
 • Insurance Activity Act of 22 nd May 2003, "Journal of Laws" 2003, no. 124, item 1151.
 • Kuchlewska M., Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Mazur J., Partnerstwo jako przejaw orientacji marketingowej przedsiębiorstw. Relacje pomiędzy polskimi eksporterami a ich zagranicznymi partnerami handlowymi (wyniki badań), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie nr 7, Seria: Ekonomia, red. J. Mazur, Warszawa 2003,.
 • Nikołajczuk A., Rola Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. we wspieraniu polskiego eksportu, [w:] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 82, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 • Ostrowska D., Instrumenty ograniczania ryzyka w handlu zagranicznym gwarantowane przez Skarb Państwa, [w:] Przedsiębiorstwo, rynki i kultura w układzie transgranicznym, tom I, red. A. Iwacewicz-Orłowska, K. Meredyk, D. Sokołowska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2010.
 • Ostrowska D., Krajowy Rejestr Długów a rentowność przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej, red. M.S. Kostka, D. Ostrowska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2008.
 • Ostrowska D., Wiarygodne przedsiębiorstwo ma znaczną przewagę, "Gazeta Finansowa" 2008, nr 35.
 • Raport o stanie handlu zagranicznego 2012, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
 • Raport roczny za 2005 rok, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, Warszawa 2006.
 • Raport roczny za 2006 rok, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, Warszawa 2007.
 • Raport roczny za 2007 rok, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, Warszawa 2008. Raport roczny za 2008 rok, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, Warszawa 2009. Raport roczny za 2009 rok, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, Warszawa 2010. Raport roczny za 2010 rok, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, Warszawa 2011.
 • Raport roczny za 2011 rok, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, Warszawa 2012.
 • Report about the condition of foreign trade 2012, the Ministry of Economy, Warszawa 2012.
 • Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, GUS, Warszawa, październik 2009.
 • Rynarzewski T., Strategiczna polityka handlu międzynarodowego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • Strategia Proeksportowego Rozwoju Gospodarki Polskiej, Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278087

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.