PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 | 141--159
Tytuł artykułu

Związek między bezrobociem a inflacją w Polsce na tle krzywej Phillipsa

Warianty tytułu
The Relationship between Unemployment and Inflation in Poland and the Phillips Curve
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W części teoretycznej artykułu przedstawiono ewolucję poglądów na temat krzywej Phillipsa. Przybliżono model A. W. Phillipsa z 1958 r., a także liczne rozwinięcia tego modelu autorstwa takich ekonomistów, jak: P. Samuelson, R. Solow, M. Friedman, E. Phelps, R. Lucas, E. Kydland i E. Prescott. Wprowadzenie teoretyczne dopełnia przegląd dotychczasowego dorobku literatury światowej z zakresu weryfikacji empirycznej krzywej Phillipsa. Celem części empirycznej niniejszej pracy jest zbadanie istnienia krzywej Phillipsa w gospodarce polskiej w latach 1990-2010. Sprawdzono kierunek i siłę związku stóp inflacji i bezrobocia na podstawie danych miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych. W badaniach wykorzystano metodę najmniejszych kwadratów (MNK) oraz model korekty błędem (ECM). Stwierdzono, że w okresie światowego kryzysu finansowego nie wystąpił nawet efekt samej krzywej Phillipsa. Jedynie w okresach I kwartał 1992 r. - III kwartał 1994 r. i I kwartał 1999 r. - I kwartał 2005 r. oraz w kilku ich podokresach możliwe było zbudowanie modelu korekty błędem.
EN
The theoretical part of the paper presents the evolution of the views on Phillips curve. The model of 1958 has been described and its further developments proposed by a number of economists, including P. Samuelson, R. Solow, M. Friedman, E. Phelps, R. Lucas, E. Kydland, and E. Prescott, have been discussed, followed by a general review of the international literature pertaining to the empirical examination of the Phillips curve. The goal of the empirical part is to examine the existence of Phillips curve in Polish economy in 1990-2010. The direction and ties between the inflation rate and employment rate has been analysed based on monthly, quarterly, semi-annual and annual data. The minimal square model and the error correction model were used in the analysis. It has been found that not even the effect of Phillips curve occurred in Poland during the world financial crisis. Only between the first quarter of 1992 and the third quarter of 1994 and between the first quarter of 1999 and the first quarter of 2005, and several sub-periods, the model could have been built by error.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
141--159
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bentolila S., Does Immigration Affect the Phillips Curve? Some Evidence for Spain, ,,European Economic Review'' 52, 2008, nr 8
 • Bhanthumnavin K., The Phillips Curve in Thailand, St. Antony's College, ,,University of Oxford Working Papers'' 2002
 • Brycz M., Dyskusja nad neo-keynesowska˛ krzywa˛ Phillipsa - wnioski dla Polski, w: D. Kopycińska (red.), Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecin´ skiego, Szczecin 2007
 • Brycz M., Pie˛c´dziesia˛t lat krzywej Phillipsa, w: Conference Abstracts Economics Challenge of the XXI Century Poland - European Union - World, Mie˛dzyzdroje 2008
 • Chor Foon T., Hooi Hooi L., Is the Phillips Curve Stable for Malaysia? New Empirical Evidence, ,,Malaysian Journal of Economic Studies'' 44, 2007
 • Debelle G., Vickery J., Is the Phillips Curve a Curve? Some Evidence and Implications for Australia, ,,Economic Record'' 74, 1998
 • Engle R.F., Granger C.W.J., Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing, ,,Econometrica'' 55, 1987, nr 2
 • Friedman M., The Role of Monetary Policy, ,,American Economic Review'' 58, 1967
 • Gali J., Gertler M., Inflation Dynamics: A Structural Econometric Analysis, ,,Journal of Monetary Economics'' 44, 1999, nr 2
 • Gali J., Lo´pez-Salido J.D., A New Phillips Curve for Spain, ,,BIS Papers'' 2001, nr 3
 • Gordon R.J., The History of the Phillips Curve: An American Perspective, Northwestern University, Evanston, IL, 2008
 • Grabia T., Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji w s´wietle ro´z˙nych warianto´w Krzywej Phillipsa, w: D. Kopycin´ ska (red.), Wykorzystanie zasobo´w pracy we wspo´ łczesnej gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecin´ skiego, Szczecin 2007
 • Hamilton J.D., Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton 1994
 • Humphrey T.M., The Evolution and Policy Implications of Phillips Curve Analysis, Federal Reserve Bank of Richmond, ,,Economic Review'' 1985
 • Khalid Z., Inflation, Unemployment and the NAIRU in Pakistan (1975-2009), ,,International Journal of Economics and Finance'' 3, 2011, nr 1
 • Kośko M., Osińska M., Stempińska J., Ekonometria wspo´ łczesna, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyz˙szej Uz˙ytecznos´ ci, Dom Organizatora, Torun´ 2007
 • Kuczyński G., Strzała K., Phillips Curve in Poland. Myth or Fact?, Macromodels 2001 Proceedings, Ło´dz´ 2002
 • Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, WN PWN, Warszawa 2002
 • Kydland F., Prescott E., Rules rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans, ,,Journal of Political Economy'' 85, 1977, nr 3
 • Lucas R.E., Expectations and the Neutrality of Money, ,,Journal of Economic Theory'' 4, 1972, nr 2
 • Lucas R.E., Sargent T.J., After Keynesian Macroeconomics, Federal Reserve Bank of Boston, Boston 1978
 • Nell K.S., Structural Change and Nonlinearities in a Phillips Curve Model for South Africa, ,,Contemporary Economic Policy'' 24, 2006, nr 4
 • Oh J., Inflation Targeting in Stable Growth Economy: The Korean Experience, ,,Seoul Journal of Economics'' 19, 2006, nr 1
 • Phelps E., Phillips Curve, Expectation of Inflation and Optimal Unemployment over Time, ,,Economica'' 34, 1967, nr 135
 • Phillips A.W., The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in United Kingdom, 1861-1957, ,,Economica'' 25, 1958, nr 100
 • Phillips P.C.B., Perron P., Testing for a Unit Root in Time Series Regression, ,,Biometrika'' 75, 1988
 • Samuelson P., Solow R., Analytical Aspects of Anti-Inflation Policy, ,,American Economic Review Papers and Proceedings'' 50, 1960
 • Sargent T., The Conquest of the American Inflation, Princeton University Press, Princeton 1999
 • Sbordone A.M., Prices and Unit Labour Costs: A New Test of Price Stickiness, ,,Journal of Monetary Economics'' 49, 2002
 • Seyfried W.L., Ewing B.T., A Time-Varying Volatility Approach to Modeling the Phillips Curve: A Cross-Country Analysis, ,,Journal of Economics and Finance'' 28, 2004, nr 2
 • Tillmann P., The New Keynesian Phillips Curve in Europe: Does It Fit or Does It Fail?, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main 2005
 • Turner D., Seghezza E., Testing for a Common OECD Phillips Curve, ,,OECD Economics Department Working Papers'' 1999, nr 219
 • Wojtyna A., Ewolucja keynesizmu a gło´wny nurt ekonomii, WN PWN, Warszawa 2000
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278093

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.