PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 | 191--208
Tytuł artykułu

Instrumenty polityki turystycznej władz samorządowych

Warianty tytułu
Tourism Policy Instruments Employed by Local Governments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesnym procesom rozwojowym w turystyce towarzyszy rosnąca presja konkurencyjna w warunkach zmieniających się trendów w sferze popytu i podaży usług turystycznych. Wobec związanych z tym nowych wyzwań rozwojowych stają zarówno tradycyjne miejscowości turystyczne, jak i nowe, wchodzące na rynek turystyczny obszary. Znajduje to odzwierciedlenie w polityce lokalnej prowadzonej przez władze samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, które stosując określone zestawy narzędzi bądź rezygnując z ich zastosowania, wpływają na przebieg procesów rozwojowych w turystyce na zarządzanym przez siebie obszarze. Celem opracowania jest identyfikacja i pomiar instrumentów polityki turystycznej władz samorządowych, a także analiza porównawcza zakresu i charakteru interwencjonizmu lokalnego w sferze turystyki w dwóch grupach gmin - znajdujących się w dojrzałym stadium turystycznego rozwoju (tradycyjne obszary turystyczne) oraz w gminach dynamicznie wkraczających na rynek turystyczny (nowe obszary recepcji turystycznej). Podstawą analizy są studia przypadków przeprowadzone w dobranej celowo grupie 17 gmin małych i średnich (5-40 tys. mieszkańców) położonych na obszarze województw: dolnośląskiego, śląskiego i wielkopolskiego.
EN
The contemporary development processes in tourism are accompanied by an increasingly competitive pressure within the changing trends in the demand and supply of tourism services. These new development challenges face traditional, as well as new, emerging tourist destinations. This is reflected in the local authorities' policy which, using sets of tools or compromising of their application, affects the development of tourism in the self-governed areas. The objective of this paper is to identify and measure tourism policy instruments used by local governments and a comparative analysis of the extent and character of local intervention in tourism in two groups of communities - the traditional tourist areas and the new potential tourist destinations. The analysis is based on case studies carried out within a selected group of 17 communities of small and medium-sized (5-40 thousand inhabitants) municiplities located in the regions of Lower Silesia, Silesia and Wielkopolska.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
191--208
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Niezgoda A., Zarządzanie strategiczne i orientacja marketingowa w regionie turystycznym- wyzwania dla regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, ,,Rocznik Naukowy'' nr 6 Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, Warszawa 2007
 • Alejziak W., Polityka turystyczna, w: R. Winiarski (red.), Nauki o turystyce, Studia i Monografie nr 7, cz. II, Wydawnictwo AWF w Krakowie, Kraków 2004
 • Bodlender J. et al. (red.), Developing Tourism Destinations. Policies and Perspectives, Longman, Harlow 1994
 • Dziemianowicz W., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001
 • Gordon A., Rozwijanie turystyki jako obowiązek prawny samorządów, w: A. Gordon (red.), Turystyka w gminie i powiecie, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003
 • Grosse T., Zmierzch decentralizacji w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003
 • Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa 2001
 • Majewska J., Samorząd terytorialny w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy, rozprawa doktorska, AE w Poznaniu, Poznań 2008
 • Nawrot Ł., Zmyślony P., Inwestor czy synergetyk: rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki, w: G.Gałecki (red.), Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej, Wydawnictwo Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, Łowicz 2004
 • Patrzałek L., Funkcje ekonomiczne samorządu terytorialnego w okresie transformacji systemowej w Polsce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 714, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1996
 • Pawlusiński R., Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005
 • Rapacz A. (red.), Współpraca i integracja w turystyce w euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004
 • Szołno-Koguc J., Samodzielność finansowa gmin, w: S. Michałowski, A. Pawłowska (red.), Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004
 • Sztando A., Lokalny interwencjonizm samorządowy, czyli kształtowanie gminnego rozwoju gospodarczego, ,,Studia Regionalne i Lokalne'' 2000, nr 1 (1)
 • Weber S., Tomlienović R. (red.), Reinventing a Tourism Destinations. Facing the Challenge, Institute of Tourism, Zagreb 2004
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278137

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.