PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 16 | nr 4 | 101--120
Tytuł artykułu

Changes in the Rules for Granting State Aid to Enterprises in the European Union

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zmiany reguł udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom w Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zasady wspierania przedsiębiorstw środkami publicznymi określone zostały w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Zgodnie z podstawową zasadą obowiązującą w Unii Europejskiej, zabronione jest udzielanie pomocy publicznej, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji. Nie oznacza to jednak, iż państwa członkowskie nie mogą wspierać przedsiębiorstw publicznymi środkami. W krajach Unii Europejskiej dopuszczalna jest pomoc przeznaczona na wspieranie rozwoju gospodarczego(obszarów o niskim poziomie życia oraz wysokim bezrobociu) oraz na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych (o ile nie zakłóca konkurencji i handlu wewnątrzwspólnotowego w stopniu niezgodnym ze wspólnym interesem). Dla kierunków polityki pomocy publicznej w Unii Europejskiej istotne znaczenie mają postanowienia przyjętej w 2000 r. Strategii Lizbońskiej oraz Strategii "Europa 2020". Zgodnie z jej założeniami kraje członkowskie zobowiązały się do: redukcji poziomu pomocy publicznej w relacji do PKB, ograniczenia pomocy publicznej, która w największym stopniu zniekształca konkurencję, reorientacji pomocy publicznej z celów sektorowych na cele horyzontalne i regionalne oraz do zmiany form pomocy publicznej - z pasywnych na rzecz instrumentów aktywnych. Celem przeprowadzonej analizy jest odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu postanowienia Strategii Lizbońskiej w odniesieniu do pomocy publicznej są realizowane w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Sformułować można następującą hipotezę badawczą: obserwowane w ostatnich latach zmiany w wielkości, kierunkach alokacji oraz formach pomocy publicznej są zgodne z wytycznymi Strategii Lizbońskiej w odniesieniu do pomocy publicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The point of departure of EU State aid policy is laid down in the Treaty establishing the European Community (hereinafter the "Treaty"). This Treaty provides that State aid is, in principle, incompatible with the common market. However, the principle of incompatibility does not amount to a full-scale prohibition. In the EU countries state aid is permissible to promote the economic development (of areas where the standard of living is abnormally low or where there is serious underemployment) and to facilitate the development of certain economic activities or certain economic areas (where such aid does not adversely affect trading conditions contrary to the common interest). The provisions of the 2000 Lisbon Strategy and the "Europe 2020" Strategy are also important in determining the directions of state aid in the European Union. According to their assumptions the member countries have been required to: reduce the level of aid relative to GDP; reduce state aid which decreases competition; reorient sectoral aid to horizontal and regional aid; and change the forms of state aid-from passive to active instruments. The purpose of this paper is to present the directions of allocation of state aid in the EU countries during 2000-2011, and answer the question whether the resolutions contained in the Lisbon Strategy have been implemented. The research hypothesis is: have the changes in the size, direction and allocation of state aid taken place in accordance with the resolutions of the Lisbon Strategy. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
101--120
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Aid Scoreboard - Autumn 2004 update
 • Aid Scoreboard - Autumn 2006 update
 • Aid Scoreboard - Autumn 2009 update
 • Aid Scoreboard - Autumn 2011 update, COM (2011) 848
 • Aid Scoreboard - Autumn 2012 update, COM (2012) 778.
 • Burzyńska D., Stępniak-Kucharska A. (2005), Formy i znaczenie pomocy publicznej dla przedsiębiorców, 'Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica', no 185.
 • Burzyński W., Karpińska-Mizielińska W., Smuga T. (2003), Wpływ pomocy publicznej na konkurencyjność przedsiębiorstwa, 'Gospodarka Narodowa', Warszawa, no 3.
 • Combes P., Yperselo T. (2013), The role and effectiveness of regional investment aid - The point of view of the academic literature, EC, Luxembourg 2013.
 • Commission Decision of 28 November 2005 on the application of Article 86(2) of the EC Treaty to State aid in the form of public service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest (2005/842/EC), Official Journal L 312, 2005.
 • Commission Directive 2006/111/EC of 16 November 2006 on transparency of financial relations between Member States and public undertakings as well as on financial transparency within certain undertakings (Codified version), Official Journal L 318.
 • Commission Regulation (EC) No 800/2008 of 6 August 2008 declaring certain categories of aid compatible with the common market in application of Articles 87 and 88 of the Treaty (General block exemption Regulation), Official Journal L 214, 9.8.2008.
 • Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: "Think Small First" A "Small Business Act" for Europe, COM(2008) 394 Final, 25.6.2008.
 • Community Framework for State aid for Research and Development and Innovation (2006), Official Journal C 323.
 • Community Framework for State aid in the form of public service compensation (2005), Official Journal C 297.
 • Community Guidelines on State aid for Environmental Protection (2008), Official Journal No C 82.
 • Community Guidelines on State aid for rescuing and restructuring firms in difficulty (2004), Official Journal C 244.
 • Community Guidelines on State Aid to Promote Risk Capital Investments in Small and Mediumsized Enterprises (2006), Official Journal C 194.
 • EU competition policy and the consumer (2004), European Commission, Luxembourg.
 • Ex-post evaluation of the regional Aid Guidelines 2007-2013 (2013), EC, Luxembourg.
 • Guidelines on National Regional Aid for 2007-2013 (2006), Official Journal C 54.
 • Handbook on community state aid rules for SMEs. Including temporary state aid measures to support access to finance in the current financial and economic crisis (2009), European Comission, www.europa.eu [8.06.2012].
 • Kaliszuk E. (2001), Reguły konkurencji skierowane do władz państwowych, [in:] Kawecka- Wyrzykowska E., Synowiec E. (ed.), Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, IKiCHZ, Warszawa.
 • Karpińska-Mizielińska W., Smuga T. (2006), Kierunki alokacji pomocy publicznej w rozszerzonej Unii Europejskiej, 'Wspólnoty Europejskie', no 2.
 • Modzelewska-Wąchal E. (2001), Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie, LexisNexis, Warszawa.
 • Piasecki B., Rogut A., Stawarz E., Johnson S., Smallbone D. (2002), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Polityka wobec MSP w UE i w Polsce, Centrum Informacji Europejskiej, Warszawa.
 • Pomoc publiczna w ochronie środowiska (2011), NFOŚiGW, Warszawa.
 • Pomoc publiczna (2009), UOKiK, Warszawa.
 • Postuła I., Werner A. (2006), Pomoc publiczna, LexisNexis, Warszawa.
 • Stępniak-Kucharska A. (2007), "Miękkie" ograniczenia budżetowe jako instrument wspierania przedsiębiorstw, 'Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica', no 208.
 • Stępniak-Kucharska A. (2011), The Instruments of Supporting Enterpreneurs in Times of Economic Crisis, 'Journal of Global Economy' vol 7 no 1.
 • Strategia "Europa 2020" (2010), COM(2010) 2020, Bruksela, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf
 • Vademecum Community law on State aid, European Commission, September 2008, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.cfm [8.06.2012]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278165

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.