PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 3 | 217--235
Tytuł artykułu

Solidarność w kontekście zmian bazowego systemu emerytalnego w Polsce w latach 1999-2011

Warianty tytułu
Solidarity and Pension Reform in Poland in 1999-2011
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Reformy emerytalne analizuje się często z punktu widzenia solidarności, zwłaszcza w ujęciu solidarności międzygeneracyjnej (i "konfliktu" pokoleń). Dominującą perspektywą rozważań jest stabilność finansowa systemu i wpływ projektowanych czy realizowanych reform emerytalnych na sytuację finansów publicznych. Inne aspekty, w tym skutki reform dla redystrybucji dochodu w społeczeństwie, są zazwyczaj pomijane. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza reform emerytalnych w Polsce w latach 1999-2011 z punktu widzenia solidarności (poziomej i pionowej). Główna konkluzja dotyczy tego, że nastąpiło ograniczenie obu aspektów solidarności. Poza tym w odniesieniu do sprawiedliwości pionowej miało miejsce ograniczenie w ujęciu międzygeneracyjnym na rzecz sprawiedliwości wewnątrzgeneracyjnej.
EN
Solidarity, and especially intergenerational solidarity (and intergenerational 'conflict'), is often discussed within the context of the pension reform. However, the predominant point of view in these discussions is only financial sustainability of the pension system and the influence of pension reform on the reduction of public spending. Other issues, like the consequences of the reform on the (re)distribution of welfare, are usually disregarded. This paper analyses pension reforms in Poland in 1999-2011 from the point of view of the changes (vertical and horizontal) in solidarity between generations. The main conclusion is that both the horizontal and vertical solidarity have been weakened. Furthermore, the vertical solidarity has been converted: there is less intergenerational solidarity in favour of intragenerational solidarity.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
217--235
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Barr N., Diamond P., Pension Reform. A Short Guide, Oxford University Press, Oxford 2010
 • Barr N., Ekonomika polityki społecznej, tłum. M. Żukowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1993
 • Barr N., Reforming Pensions: Myths, Truths, and Policy Choices, ,,International Social Security Review'' 55, 2002
 • European Commission, Active Ageing and Solidarity between Generations. A Statistical Portrait of the European Union 2012, Luxembourg 2012
 • Farny D., Versicherungsbetriebslehre, wyd. 2 zmienione, VVW, Karlsruhe 1995
 • Golinowska S., O solidarności i solidaryzmie w polityce społecznej, w: Polityka społeczna: kontynuacja i zmiana. Z okazji 90-lecia urodzin Profesora Antoniego Rajkiewicza naszego Honorowego Przewodniczącego Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012
 • Góra M., System emerytalny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003
 • Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze, Kraków 2006
 • Kohli M., Generational Equity: Concepts and Attitudes, w: C. Arza, M. Kohli (red.), Pension Reform in Europe. Politics, Policies and Outcomes, Routledge EUI Studies in the Political Economy of Welfare, London-New York 2008
 • Lampert H., Althammer J., Lehrbuch der Sozialpolitik, wyd. 6 zmienione, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 2001
 • Ratajczak-Tuchołka J., Emerytury kobiet w ubezpieczeniowych systemach emerytalnych w Niemczech i w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010
 • Ribhegge H., Sozialpolitik, Verlag Vahlen, München 2004
 • Rutecka J., Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012
 • Rymsza M., Solidaryzm w ubezpieczeniach społecznych, w: T. Szumlicz (red.), Społeczne aspekty ubezpieczenia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005
 • Rysz-Kowalczyk B.(red.), Leksykon polityki społecznej, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002
 • Schmähl W., Soziale Sicherung imAlter, w: Handwrterbuch der Wirtschaftswissenschaft, t. 6, Fischer Mohr, Stuttgart i in. 1988
 • Schmähl W., Zielvorstellungen in der Diskussion über die Alterssicherung - Eine Skizze, ,,Zeitschrift für Gerontologie'' 13, 1980, z. 3
 • Szukalski P., Co łączy pokolenia? Więź międzypokoleniowa z perspektywy polityki społecznej, ,,Polityka Społeczna'' 2010, nr 10
 • Szumlicz T., Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2005
 • Wagner G., Umverteilung in der gesetzlichen Rentenversicherung, Campus Verlag, Frankfurt-New York 1984
 • Wagner G., Zur Messbarkeit eines versicherungsgemäeßn Risikoausgleichs und der Umverteilung in der gesetzlichen Rentenversicherung, w: W. Schmähl (red.), Versicherungsprinzip und soziale Sicherung, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1985
 • Żukowski M. (red.), Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa 2004
 • Żukowski M., Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce. Między państwem a rynkiem, Zeszyty Naukowe - seria II, z. 151, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278227

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.