PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 74 | nr 130 | 91--108
Tytuł artykułu

Czynniki wpływające na wybór organizacji pożytku publicznego przez darczyńców indywidualnych w Polsce - czy dane finansowe mają znaczenie?

Warianty tytułu
Factors Motivating Individual Donors to Support Public Benefit Organizations in Poland - Does Financial Information Matter
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Organizacje pożytku publicznego (OPP) realizują cele głównie niefinansowe, społecznie użyteczne, służące dobru jednostki lub dobru publicznemu. Prowadząc swoją działalność, korzystają one często z ogromnych sum pieniędzy pochodzących od indywidualnych lub instytucjonalnych darczyńców. Wyniki finansowe OPP w Polsce pokazują znaczącą nierówność osiąganych przychodów. Może to oznaczać, że darczyńcy stosują określone kryteria w podejmowaniu decyzji, której organizacji dobroczynnej udzielić wsparcia finansowego. Celem badania jest określenie czynników o charakterze finansowym i niefinansowym, wpływających na wybór przez darczyńców indywidualnych określonej organizacji nonprofit, którą wesprą finansowo. Metodą badawczą stosowaną dla realizacji postawionych celów jest ankieta oraz eksperyment laboratoryjny. Ankieta przeprowadzona wśród darczyńców indywidualnych pozwoliła na identyfikację czynników motywujących ich do dokonania darowizn. Eksperyment miał na celu wyjaśnienie przyczyny, dla której darczyńcy indywidualni nie korzystają ze sprawozdań finansowych OPP, oraz ustalenie warunków, jakie musiałyby te sprawozdania spełnić, aby były użyteczne. Przeprowadzone badania potwierdziły, że indywidualni darczyńcy w Polsce w niewielkim stopniu wykorzystują sprawozdania OPP. Przyczyną takiego stanu jest między innymi zbyt duża liczba informacji zawartych w sprawozdaniach i/lub niewiedza darczyńców o miejscu publikacji tych sprawozdań. Z drugiej jednak strony duża część uczestników badania wykazała zainteresowanie danymi finansowymi i wynikami niefinansowymi OPP na potrzeby podjęcia decyzji. (abstrakt oryginalny)
EN
Public benefit organizations (PBOs) mostly have non-financial purposes and serve the generał public or individuals. Their activities arę freąuently funded with huge sums of money offered by individual donors. A financial analysis of PBOs shows that their incomes vary considerably. This leads to a thesis that donors use specific criteria to choose the charity they want to fund. This study aims to establish which factors encourage individual donors to donate the money. The research methods used for the realization of this objective arę the questionnaire survey and laboratory experiment. The survey of individual donors has allowed to identify factors motivating them to make donations. The experiment was designed to clarify reasons why individual donors do not use financial statements of PBOs in decision making. The findings provided by the ąuestionnaire survey show that Polish donors still make very limited use of PBOs' financial statements in this process. This is mainly due to their low opinion on the usefulness of financial statements, as they either lack the necessary information or provide an overwhelming amount of data, and/or lack of knowledge where to find the published statements. On the other hand, the research has also found that donors are conscious that financial as well as non-financial data are important for decision making.(original abstract)
Rocznik
Tom
74
Numer
Strony
91--108
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Andreoni J., Payne A.A. (2003), Do government grants to private charities crowd out giving or fundraising?, "American Economic Review", vol. 93, no. 3.
 • Bekkers R. (2008), Straight from the heart, [in:] S. Chamber. M. Goldner (eds.), Advances in Medical Sociology", vol. 10: Patients, Consuiners and dvii Society: US and International Perspective, Emerald Group Publishing.
 • Bekkers R., Schuyt T. (2008), And who is your neighbor? Explaining denominational difference in charitable giving and volunteering in the Netherlanda. "Review of Religious Research", vol. 50, no. 1.
 • Bekkers R., Wiepking P. (2011), A literature review of empirical studies of philanthropy: eight mechanisms that drive charitable giving, "Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly", vol. 40, no. 5.
 • Bekkers R., Wiepking P. (2011a), Who gives? A literature review of predictors of charitabie giving. Pan One: Religion, education, age and socialization, "Voluntary Sector Review", vol. 2, no. 3.
 • Bennet R. (2003), Factors underlying the inclination to donate to particular types of charity, International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing", vol. 8, no. 1.
 • Bennet R. (2012), What else should I support? An empirical study of multiple cause donation behavior, "Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing", vol. 24.
 • Doliński D., Nawrat M., Rudak I. (2001), Dialogue involvement as a social influence technique, "Personality And Social Psychology Bulletin", vol. 27, no. 11.
 • Doliński D., Grzyb T., Olejnik J.. Prusakowski S., Urban K. (2005), Let's dialogue about penny: effectiveness of dialogue involvement and legitimizing paltry contribution techniques,, Journal ot Applied Social Psychology", vol. 35, no. 6.
 • Dyczkowski T. (2010), Controlling w organizacjach pożytku publicznego, C.H. Beck, Warszawa.
 • Gordon T.P., Greenlee J.S., Nitterhouse D. (1999), Tax-exempt organization financial data: availability and limitations, "Accounting Horizons", vol. 13, no. 2.
 • Gumkowska M., Herbst J. (2008), Najważniejsze pytania - podstawowe fakty. Polski sektor pozarządowy 2008, Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • GUS (2012), Financial results of economic entities in l XII 2011, Warsaw.
 • Greenlee J.S., Trussel J.M. (2000), Predicting the financial vulnerability of charitable organizations, "Nonprofit Management & Leadership", vol. 11, no. 2.
 • Hyndman N. (1991), Contributions to charities - a comparison of their Information needs and the perceptions of such by the providers of information, "Financial Accountability and Management", vol. 7, no. 2.
 • Ireland T.R. (1969), The Calculus of Philanthropy, "Public Choice", vol. 7.
 • Kinowska Z. (2012). Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, "Biuro Analiz Sejmowych", nr 22 (136).
 • Khumawala S.B., Gordon T.P. (1997), Bridging the credibility of GAAP: Individual donors and the new accounting standardsfornonprofit organizations, "Accounting Horizons", vol. 11, no. 3.
 • Parsons L.M. (2003), Is accounting information from nonprofit organizations useful to donors? A review of charitable giving and value-relevance, "Journal of Accounting Literature", vol. 22.
 • Parsons L.M. (2007), The impact of financial information and voluntary disclosures on contributions to not-for-profit organizations, "Behavioral Research in Accounting", vol. 19.
 • Parsons L.M., Trussel J.M. (2008), Fundamental analysis of not-for-profit financial statements: an examination of financial vulnerability measure, "Research in Government and Nonprofit Accounting", vol. 12.
 • Szper R., Prakash A. (2011), Charity watchdogs and the limits of infonnation-based regulation, "Voluntas", vol. 22, no. 1.
 • Tinkelman D. (1998), Differences in sensitivity of financial statements users to joint cost allocations: the case of nonprofit organizations, "Journal of Accounting, Auditing and Finance", vol. 13, no. 4.
 • Vriens M., Scheer H.R.Y.D., Hoekstra J.C.. Bult J.R. (1998), Conjoint experiments for direct mail response optimization, "European Journal of Marketing", vol. 32, no. 3-4.
 • Waniak-Michalak H. (2010), Obowiązek publikacji sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji filantropijnych - koszty i korzyści społeczne, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 59 (l 13), Warszawa.
 • Waniak-Michalak H., Zarzycka E. (2011), Wpływ informacji prezentowanych w sprawozdaniach na zdolność do pozyskania finansowania przez organizacje pożytku publicznego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 63 (l 19), SKwP, Warszawa.
 • Waniak-Michalak H., Zarzycka E. (2013), Finansowe i niefinansowe czynniki motywujące darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych dofinansowania organizacji pożytku publicznego, "Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego" (w druku).
 • Archewska M. (2007), Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, Instytut Spraw Zagranicznych, http://www.isp.org.pl/files/15960887510163470001183731832.pdf (dostęp 12.07.2013).
 • Archewska M. (2009), Rola i modele fundacji w Polsce i Europie, Forum Darczyńców, Warszawa, http://www.forumdarczyncow.pl/docs/publikacja_ebook_rola_i_modele_fundacji_w_polsce_i_w_europie_1.pdf (dostęp 12.08.2013).
 • Wawrzyński M. (1997), Fundacje w Polsce. Centrum Informacji Dla Organizacji Pozarządowych Bordo, http://osektorze.ngo.pl/files/osektorze.ngo.pl/public/pdf/Fundacje/fund_pol.pdf (dostęp 12.07.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278249

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.