PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 24 Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce : aspekty systemowe i makroekonomiczne | 189--208
Tytuł artykułu

Przeobrażenia na rynku pracy w Polsce, strefie euro i inych krajach Unii Europejskiej (2000-2008)

Warianty tytułu
Transformation of Labour Market in Poland, Euro Zоnе and Other Countries of European Union (2000-2008)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowaniu jest prezentacja, analiza i ocena zmian zachodzących na rynku pracy w latach 2000-2008 w Polsce, w krajach strefy euro i w Unii Europejskiej. Uwzględniono przy tym sytuację na rynkach pracy tych obszarów jako przynależnych do krajów tworzących wspólny rynek pracy Unii Europejskiej. Dokonano przeglądu sytuacji w odniesieniu do zasobów podaży pracy, popytu na pracę, a także poziomu i relacji plac oraz bezrobocia. Analiza danych makroekonomicznych dotyczących rynku pracy pozwoliła porównać i ocenić funkcjonowanie tego rynku w Polsce na tle strefy euro i Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is presentation, analysis and evaluation of changes taking place on labour market (in 2000-2008) in Poland, euro zone countries and European Union. The task was realized taking into account situation on labour markets of these areas as the ones belonging to countries forming common market within European Union. The analysis also reviews, first of all, the situation in labour supply, labour demand, and the level and relation of salaries and unemployment. Relating to and analysis of macroeconomic data concerning this labour market have been conducted in order to compare and evaluate labour market in Poland on the background of euro zone and European Union. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Euro-indicators, Eurostat, "News Release" 2009, nr 25, luty.
 • Europe in figures. Eurostat yearbook 2005, Eurostat, Luxembourg 2005.
 • Europe in figures. Eurostat yearbook 2006-0 7, Eurostat, Luxembourg 2007.
 • Europe in figures. Eurostat yearbook 2008, Eurostat, Luxembourg 2008.
 • Głąbicka K., Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, WSP TWP w Warszawie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
 • Holzer J. Z., Demografia, PWE, Warszawa 1994.
 • Jarmolowicz W., Knapińska M., Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Jarmolowicz W., Knapińska M., Rynek pracy jako otoczenie i obszar gospodarowania w przedsiębiorstwie, w: Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, red. W. Jarmolowicz, Wyd. Forum Naukowe, Poznań 2007.
 • Jarmolowicz W., Knapińska M., Strategia Lizbońska a zmiany na polskim rynku pracy, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, red. J. Bieliński, M. Czerwińska, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008.
 • Kaczmarczyk P., Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 • Key figures on Europe - 2007/2008 edition, Eurostat, European Commission, Luxembourg 2008.
 • Key figures on Europe - 2009 edition, Eurostat, Luxembourg 2009.
 • Knapińska M, Rynek pracy w Unii Europejskiej przed jej rozszerzeniem w 2004 г., w: Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, red. J. Karwowski. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 • Knapińska M., Sytuacja na rynkach pracy w krajach UE po roku 2000, w: Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 • Kowaleski J.T., Mobilność przestrzenna, w: Mobilność zasobów pracv, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2000.
 • Kryńska E., Wprowadzenie, w: Mobilność zasobów pracy, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2000.
 • Podstawy makroekonomii, red. W. Jarmołowicz, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Projekt wspólnego sprawozdania dotyczącego zatrudnienia obejmującego lata 2007/2008 sporządzony przez Komisję, Komunikat Komisji do Rady, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2007.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008, GUS, Warszawa 2008.
 • Strona internetowa Eurostatu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 • Strona internetowa ILO: http://laborsta.ilo.org.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278255

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.