PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 74 | nr 130 | 181--192
Tytuł artykułu

Elżbieta Burzym

Warianty tytułu
Elżbieta Burzym
Języki publikacji
PL
Abstrakty
7 września 2013 r. w Krakowie zmarła prof. dr hab. Elżbieta Burzym. Środowisko naukowe rachunkowości w Polsce straciło wybitną, a zarazem skromną uczoną, wspaniałego nauczyciela akademickiego i szlachetnego człowieka. Elżbieta Burzym, z domu Kubera, urodziła się l czerwca 1923 r. w inteligenckiej, wielodzietnej rodzinie w Monasterzyskach, pow. Buczacz, woj. Tarnopol na terenie II Rzeczypospolitej Polskiej (po 1945 r. - ZSRR. obecnie zachodnia Ukraina). Profesor Elżbieta Burzym poświęciła nauce rachunkowości 60 lat swojego życia naukowego i zawodowego. Możemy ją nazywać damą polskiej rachunkowości i mistrzem. Dla współpracowników, zarówno podwładnych, jak i studentów stanowiła autorytet naukowy i moralny. Wraz z Jej odejściem społeczność akademicka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i całe środowisko naukowe rachunkowości w Polsce straciły wyjątkową osobę, człowieka o niezwykłych zaletach intelektu, charakteru i serca. Zapamiętamy Ją jako wybitnego twórcę tzw. krakowskiej szkoły rachunkowości XX wieku, uczoną o znaczącym dorobku teoretycznym w obszarze syntetycznego zdefiniowania systemu rachunkowości, problematyki rachunku kosztów i jego optymalizacji, analizy finansowej, integracji pomiarów retrospektywnych i prospektywnych oraz społecznych aspektów współczesnej rachunkowości. Była wzorem nauczyciela akademickiego, promotora i recenzenta. W uczelni i poza nią wyznaczała standardy naukowe i etyczne. Jej trudna i piękna droga życiowa stanowi wzór dla następnych pokoleń. (abstrakt oryginalny)
EN
On 7 September, 2013, in Cracow, died prof. dr. hab. Elżbieta Burzym. Polish accounting community lost an outstanding, though modest, scholar, an excellent academic teacher and a noble person. Elżbieta Burzym, nee Kubera, was born on 1 June, 1923, in a large, educated family, in Monasterzyska, (Buczacz district, Tarnopol voivodeship), on the territory of the Second Republic of Poland (after 1945 - part ofthe USSR, now western Ukraine). Professor Elżbieta Burzym devoted 60 years of her academic and professional career to accounting. She was greatly respected by her colleagues, subordinates and students as a scientific as well as moral authority. The academic community of Cracow University of Economics will remember her as a person of great intellect, character and heart, the creator of the so called Cracow school of accounting of the 20th century. She was an eminent scholar with significant contribution in the field of synthetic definition of the accounting system, cost accounting and its optimisation, financial analysis, integration of prospective and retrospective measurements, and social aspects of modern accounting. She was a model of academic teacher, thesis supervisor and reviewer, who set high standards to be followed by the next generations.(original abstract)
Rocznik
Tom
74
Numer
Strony
181--192
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • Burzym E. (1995), Informacja o przebiegu i rezultatach realizacji programu Accounting Development & Training w Regionalnym Centrum Edukacyjnym Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1991-1995, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 33, SKwP, Warszawa.
  • Burzym E. (2008), Przesłanki, kierunki i przejawy moich zainteresowań naukowobadawczych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 45 (101), SKwP, Warszawa.
  • Burzym Elżbieta, Biogram (2011). [w:] S. Sojak (red.), Historia katedr rachunkowości w uczelniach w Polsce, SKwP, Warszawa.
  • Kardasz A. (2008), Il maestro di col loro che sanno, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 45 (101), SKwP, Warszawa.
  • Pogodzińska-Mizdrak E. (2013), Wspomnienie o uczonej - naszym mistrzu, "Kurier UEK", nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278277

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.