PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 | 149--161
Tytuł artykułu

Determinanty wewnętrznej koordynacji narzędzi fiskalnych i pieniężnych w polityce antycyklicznej

Autorzy
Warianty tytułu
Determinants of Internal Coordination of Fiscal and Monetary Instruments in Anti-Cyclical Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor rozpatruje model szwedzki z punktu widzenia jego ewolucji w czasie, a następnie dokonuje konfrontacji tego modelu z rzeczywistością ekonomiczną oraz ocenia oddziaływanie tego modelu na efektywność szwedzkiej gospodarki. Co się tyczy ewolucji modelu, autor zwraca uwagę na szczególne historyczne uwarunkowania: relacji władzy królewskiej i chłopstwa. Te relacje przyczyniły się do ukształtowania się demokratycznych i egalitarystycznych cech stosunków społeczno-politycznych i ułatwiły wprowadzenie przez socjaldemokrację tego modelu w czasach współczesnych. Autor podkreśla ideologiczne - kolektywistyczne - cechy modelu szwedzkiego i konsekwencje tejże ideologii. Ewolucja modelu rozpoczęła się po ostrym kryzysie pierwszej połowy lat 90. XX w., a jej w wyniku nastąpiła redukcja skali wydatków publicznych z ok. 70% PKB do 50% PKB obecnego. Po kryzysie model, umownie nazywany przez autora modelem 2.0, przestał być czymś unikalnym i stał się jednym z wariantów tak zwanego europejskiego modelu socjalnego. Autor negatywnie ocenia wpływ oryginalnego modelu szwedzkiego i jego współczesnych pozostałości na efektywność szwedzkiej gospodarki. Dowodem na to są między innymi wyższy wzrost wydajności i produktywności kapitału, szczególnie w przemyśle przetwórczym, po redukcji udziału wydatków publicznych w PKB oraz zwiększeniu zakresu wolności ekonomicznych i obywatelskich (ograniczenie państwa niańki). Nadal jednak gospodarka boryka się z niezdolnością tworzenia miejsc pracy - ich liczba nie rośnie od 1975 r. - oraz z niewysokim poziomem innowacyjności gospodarki (mimo bardzo wysokich wydatków na B+R). We współczesnej polityce antycyklicznej są wykorzystywane zarówno narzędzia polityki fiskalnej, jak i pieniężnej. W literaturze przedmiotu występują różne poglądy dotyczące roli tych instrumentów, mechanizmu ich antycyklicznego oddziaływania oraz powstałych skutków stabilizacyjnych. Zdecydowanie mniejszą uwagę zwraca się na możliwości, zakres, a przede wszystkim na powstałe antycykliczne konsekwencje wewnętrznej koordynacji narzędzi fiskalnych i pieniężnych. Celem artykułu jest analiza antycyklicznych konsekwencji skoordynowanych narzędzi polityki fiskalnej i pieniężnej oraz głównych czynników determinujących stabilizacyjne skutki ich działania w gospodarkach rynkowych. Opracowanie składa się ze wstępu, dwóch rozdziałów oraz podsumowania. W części pierwszej przedstawiono antycykliczne konsekwencje działania skoordynowanych narzędzi fiskalnych i pieniężnych, a druga zawiera prezentację najważniejszych teoretycznych i praktycznych czynników wpływających na uzyskiwane efekty stabilizacyjne.
EN
In the current anti-cyclical policy, instruments of both fiscal and monetary policy are applied. The related literature contains various opinions concerning the role of those instruments, the mechanism of their anti-cyclical influence, and the resulting stabilising effects. Much less attention is paid to the possibilities, range and, above all, the anti-cyclical consequences resulting from internal coordination of fiscal and monetary instruments. The aim of this paper is to analyse those consequences alongside the main factors that determine the stabilising effects of their impact in market economies. The introductory part presents anti-cyclical consequences resulting from the impact of coordinated fiscal and monetary instruments. This is followed by a presentation of the most significant theoretical and practical factors that influence the obtained stabilising effects.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
149--161
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Baka W., Bankowość centralna. Funkcje - metody - organizacja, BMiB, Warszawa 1998
 • Barczyk R., Lubiński M., Dylematy stabilizowania koniunktury, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009
 • Barczyk R., Teoria i praktyka polityki antycyklicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004
 • Barro R., The Ricardian Approach to Budget Deficit, ,,Journal of Economic Perspectives'' 3, 1989, nr 2
 • Belka M., Główne nurty współczesnej ekonomii, ,,Ekonomista'' 1992 nr 2
 • Belka M., Neutralność pieniądza - ewolucja poglądów, ,,Bank i Kredyt'' 1993, nr 5-6
 • Drabowski E., Wpływ pieniądza na gospodarkę w teoriach monetaryzmu i keynesizmu, PWN, Warszawa 1987
 • Eichenbaum M., Some Thoughts on Practical Stabilization Policy, ,,American Economic Review'' 87, 1987, nr 2
 • Friedman M., The Role of Monetary Policy, ,,American Economic Review'' 58, 1968, nr 1
 • Goodfriend M., King R., The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy, ,,Federal Reserve Bank of Richmond Working Paper'' 1997, nr 9815
 • Issing O., Angebotsorientierte Wirtschaftspolitik, ,,WISU'' 1982, nr 10
 • Kaźmierczak A., Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej, WN PWN, Warszawa 2000
 • Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, WN PWN, Warszawa 2003
 • Kiedrowska M., Marszałek P., Jakościowe aspekty polityki gospodarczej jako przesłanka koordynacji działań monetarnych i fiskalnych, w: Bankowość wobec procesów globalizacji, CeDeWu Warszawa 2003
 • Kiedrowska M., Marszałek P., Polityka pieniężna i fiskalna w teoriach makroekonomicznych, ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny'' 65,2003
 • Kowalski T., Proces formułowania oczekiwań a teoria cyklu wyborczego. Implikacje dla polityki gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001
 • Kydland F.E., Prescott E.C., Time to Build and Aggregate Fluctuations, ,,Econometrica'' 50, 1983, nr 6
 • Marszałek P., Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej jako przesłanka stabilności poziomu cen, WN PWN, Warszawa 2009
 • Muth J., Rational Expectations and the Theory of Price Movements, ,,Econometrica'' 1961, nr 3
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, WN PWN Warszawa 2002
 • Pätzold J., Stabilisierungspolitik. Grundlagen der nachfrageund angebotsorientierten Wirtschaftspolitik, Bern-Stuttgart 1991
 • Phillips A.W., The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957, ,,Economica'' 25, 1958, nr 97-100
 • Przybylska-Kapuścińska W., Automatyczne i dyskrecjonalne stabilizatory koniunktury gospodarczej w systemie fiskalnym, w: Z. Kowalczyk (red.), Interwencjonizm państwowy. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1984
 • Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, WN PWN, Warszawa 1998
 • Taylor J.B., Reassessing Discretionary Fiscal Policy, ,,Journal of Economic Perspectives'' 14,2000, nr 3
 • Teichman K., Grundriß der Konjunkturpolitik, München 1988
 • Wojtyna A., Czy budżet musi być zrównoważony, w: Prace z zakresu ekonomii i historii myśli ekonomicznej, ,,Zeszyty Naukowe AE w Krakowie'' 1993, nr 402
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278279

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.