PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego | 13--44
Tytuł artykułu

Atrakcyjność inwestycyjna regionu

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W rozdziale przedstawiono podstawowe pojęcia oraz zależności dotyczące międzynarodowego transferu kapitału, ze szczególnym uwzględnieniem zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz wybrane teorie ZIB. Omówiono pojęcie "atrakcyjności inwestycyjnej regionu" i porównano je z kategorią konkurencyjności regionu. W ostatniej części tego rozdziału zwrócono uwagę na rolę działań promocyjnych w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu. (fragment tekstu)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Rymarczyk J., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 • Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2003.
 • Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, PWN, Warszawa 2006.
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. A. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzykowska, PWE, Warszawa 1999.
 • Krugman P.R., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, cz. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. OECD, Paris 2008.
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. W. Iskra, Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2000.
 • Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, red. M.K. Nowakowski, Key Text, Warszawa 2000.
 • Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • http://ideas.repec.Org/p/nbr/nberwo/6019.html
 • Stawicka M., Atrakcyjność inwestycyjna Polski, CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Portugal Ferreira M., Ribeiro Seira F.A., The impact of strategic resource seeking and market seeking strategies on foreign entry modes under institutional pressures, "Glob Advantage" 2008, Working Paper No 23/2008.
 • Weresa M.A., Inwestycje niemieckie w Polsce a handel bilateralny: substytucja czy komplementarność?, Instytut Gospodarki Światowej, SGH, Prace i Materiały nr 240, Warszawa 2002.
 • Young S., Hamill J., Wheeler C., Davies J.R., International Market Entry and Development. Strategies and Management, Harveste Wheatsheaf Prentice Hall, 1989.
 • Krugman P., Obstfeld M., International Economics. Theory and Policy, Pearson Education Ltd., Boston 2003.
 • Aizenman J., Marion N., The Merits of Horizontal versus Vertical FDI in the Presence of Uncertainty, "Journal of International Economics" 2004, No 62.
 • Lance E., Werner S., Wilknson T.J., The aggregate Impact of Firms' FDI Strategies on the Trade Balances of Host Countries, "Journal of International Business Studies" 1996.
 • Rugman A.M., Hodgetts R.M., International Business, Prentice Hall, London-New York 2003.
 • Duce M., Definitions of Foreign Direct Investment. A Methodological Note, Banco de España 2003.
 • Dunning J.H., Internationalizing M.E. Porter's Diamond of National Competitive Advantage, "Management International Review" 1993, No 2.
 • Garelli S., Competitiveness of Nations: the Fundamentals, Institute for Management Development, Lausanne 2002.
 • http://members.shaw.ca/compilerpressl/Anno Garelli CN Fundame ntals.htm
 • Stępniak A., Integracja regionalna i transfer kapitału. Inwestycje bezpośrednie w aspekcie klimatu inwestycyjnego w UE, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1996.
 • Stępniak A., Strategie przedsiębiorstw na obszarze Unii Europejskiej w zakresie zagranicznych inwestycji bezpośrednich, Wyd. FRUG, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2005.
 • Dziemianowicz W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - między teorią a praktyką, Regionalne Centrum Informacyjne Integracji europejskiej przy AE w Krakowie, Kraków 2002.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Balance_of_payments_-_foreign_direct_investment
 • Jarczewska-Romaniuk A., Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2004.
 • Bennett R., International Business, Prentice Hall, London-New York 1999.
 • Dunning J.H., Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley, Wokingham 1993.
 • Nytko M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne: determinanty globalnej atrakcyjności inwestycyjnej Indii, w: Internacjonalizacja, globalizacja i integracja we współczesnej gospodarce światowej, red. T. Sporek, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2006.
 • Pilarska C., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Przybylska K., Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Kogut B., Zander U., Knowledge of the Firm and the Evolutionary Theory of Multinational Corporation, "Journal of International Business Studies" 1993.
 • Krugman P., On the Relationship between Trade Theory and Location Theory, "Review of International Economics" 1993, No 1.
 • Misala J., Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej, PWN, Warszawa 1990.
 • Buckley P.J., Casson M., The Future of Multinational Enterprise and the Scope of the Firm, Oxford Univ. Press, Oxford 1987.
 • Przybylska K., Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni" 2005, nr 3.
 • Dunning J.H., The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extension, "Journal of International Business Studies" 1988, No 1.
 • Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Boguski J., Zarządzanie regionem na przykładzie Polski, Zakład Poligraficzny Waldemar Natowski, Ostrołęka 2003.
 • Wysokowicz E., Marketing a kształtowanie wizerunku regionu, w: Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości, tom V, Oficyna Wydawnicza Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli, Chorzów 2006.
 • Klasik A., Analiza konkurencyjności i strategie konkurencyjne miast, w: Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachodniej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 821, Wrocław 1999.
 • Hildenbrandt A., Kalinowski T., Nowicki M., Susmarksi P., Tarkowski M., Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008, Raport IBnGR, Gdańsk 2008.
 • Orechwa-Maliszewska E., Michalczuk G., Poliński A., Ocena atrakcyjności inwestycyjnej województwa podlaskiego w świetle badań porównawczych, w: Atrakcyjność inwestycyjna regionu, red. A. Kopczuk, M. Proniewski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2005.
 • Godlewska-Majkowska H., Ocena atrakcyjności regionu - problemy metodyczne, w: Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów - w poszukiwaniu nowych miar, red. H. Godlewska-Majkowska, SGH, Warszawa 2008.
 • Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2007.
 • Altkorn J.: Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2004.
 • Kotler Ph., Haider D. H., Rein I., Marketing Places - Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations, The Free Press, New York 1993.
 • Żyminkowski T., Metody badania wizerunku banku, w: Instrumenty marketingu i ich zastosowania, red. H. Szulce, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1997.
 • Czornik M., Promocja miasta, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005.
 • Kotler Ph., Lee N., Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2007.
 • Anholt S., Tożsamość konkurencyjna. Nowe spojrzenie na markę, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2007.
 • Glińska E., Florek M., Kowalewska A., Wizerunek miasta - od koncepcji do wdrożenia, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 • Jarczewski W., Pozyskiwanie inwestorów do gmin, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 2007.
 • Ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 r. D.U. nr 16 z późn. zm.
 • Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 • Junghardt R., ABC promocji gmin, miast i regionów, Wydawnictwo "Wokół nas", Gliwice 1995.
 • Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2006.
 • Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278295

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.