PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 321 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka | 156--170
Tytuł artykułu

Wpływ zmian regulacyjnych na warunki działalności gospodarczej wytwórców i dystrybutorów ciepła w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
The Impact of the Regulatory Changes on the Business Terms and Conditions of the Heat Generators and Distributors in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje wpływ zmian regulacji na politykę inwestycyjną wytwórców i dystrybutorów ciepła oraz na jego ceny. Analiza została przeprowadzona na tle sytuacji finansowej wytwórców i dystrybutorów ciepła.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the impact of regulatory changes on the investment policy of the heat generators and distributors and its price. The analysis was carried out on the background of the financial situation of the heat generators and distributors.(original abstract)
Słowa kluczowe
EN
Heating  
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bogusławski P., Uproszczony sposób kalkulacji cen ciepła wytwarzanego w jednostkach kogeneracji, "Rynek Ciepła 2010. Materiały i Studia", Kaprint, Warszawa 2010.
 • Decyzja Komisji nr 2011/278/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji we Wspólnotach Europejskich na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, DzUrz UE L 130 z 17.06.2011, s. 1.
 • Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 10 lutego 2012 r. ustanawiająca przepisy dotyczące przejściowych planów krajowych, o których mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, DzUrz UE L 52 z 24.02.2012, s. 12.
 • Dyrektywa 2001/80/WE Parlamenty Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych instalacji spalania, DzUrz WE L 309 z 27.11.2001, s. 1.
 • Dyrektywa 2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, DzUrz UE L 24 z 29.01.2008, s. 8.
 • Dyrektywa 2009/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r., zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, DzUrz WE L 140 z 5.06.2009, s. 63.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), DzUrz UE L 334 z 17.12.2010, s. 17.
 • Dyrektywa IED w energetyce. Oczekiwane zmiany i oddziaływanie dyrektywy 2010/75/UE na branżę energetyczną, www.net4lawyer.com/openlaw/wikka.php?wakka=DyrektywaIED.
 • Dyrektywa IPPC. Wyzwania dla Polski do 2016 roku, raport z konferencji w dniu 24.09.2009 r. w Warszawie poświęconej analizie wyzwań dla Polski spowodowanych implementacją Dyrektywy IPPC zorganizowanej przez Instytut im. E. Kwiatkowskiego.
 • Energetyka cieplna w liczbach - 2009, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2010.
 • Energetyka cieplna w liczbach - 2011, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa, wrzesień 2012.
 • Informacja nr 9/2013 w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na lata 2013-2015, Biuletyn URE z 4 kwietnia 2013 r., www.ure.gov.pl.
 • Lichota J., Plutecki Z., Wrocław i Opole - scenariusze dla rynku ciepła do 2025. Wpływ prawa międzynarodowego i krajowego, "Rynek Energii" 2012, nr 5.
 • Łakomiak A., Zarządzanie kapitałami przedsiębiorstw ciepłowniczych w procesie taryfikacji cen. "Rynek Ciepła 2010. Materiały i Studia", Kaprint, Warszawa 2010.
 • Łakomiak A., Zwrot z kapitału w cenie ciepła, "Rynek Energii" 2011, nr 3.
 • Paska J., Michalski Ł., Molik Ł., Kocęba M., Koszty wytwarzania energii elektrycznej i ciepła według Unii Europejskiej, "Rynek Energii" 2010, nr 2.
 • Opracowanie wariantowych propozycji i zakresu szczególnego traktowania instalacji podlegających dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych. Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska, Politechnika Warszawska. Warszawa, lipiec 2009.
 • Projekt ustawy Prawo energetyczne, ostatnia wersja 1.24 z 8.10.2012 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, http://legislacja.rcl.gov.pl.
 • Przejściowy Plan Krajowy (projekt), Warszawa, 27.11.2012.
 • Sowiński J., Analiza wpływu na polski system energetyczny propozycji Dyrektywy IED w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, "Polityka Energetyczna" 2010, t. 13, z. 2.
 • Stós K., Strategia przedsiębiorstwa energetycznego na przykładzie Elektrociepłowni Kraków SA, "Polityka Energetyczna" 2009, t. 12, z. 2/1.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, DzU nr 194, poz. 1291.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, DzU 2006, nr 89, poz. 625, z późn. zm.
 • Wyzwania paliwowe, technologiczne i ekologiczne dla polskiej energetyki, opracowanie Komitetu Problemów Energetyki PAN, red. T. Chmielniak, M. Pawlik, J. Malko, J. Lewandowski, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 • http://legislacja.rcl.gov.pl.
 • www.ure.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278297

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.