PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego | 45--73
Tytuł artykułu

Podstawy metodyczne badania atrakcyjności inwestycyjnej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W rozdziale zaprezentowano metodyczne podstawy badania atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Rozdział ten zawiera omówienie zastosowanego podejścia do badań, przegląd dotychczas przeprowadzonych badań na temat atrakcyjności inwestycyjnej regionu, charakterystykę podstawowych źródeł informacji wykorzystanych w trakcie prowadzenia badań oraz opis przebiegu badań i charakterystykę próby badawczej. W rozdziale tym zaprezentowano również podstawowe ograniczenia badania atrakcyjności inwestycyjnej województwa śląskiego. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Dziemianowicz W., Ranking atrakcyjności inwestycyjnej Miast Polski - refleksje po czterech latach badań, Prace i Studia Geograficzne, t. 35, Warszawa 2010.
 • Inwestycje zagraniczne w Polsce, raport roczny 2009, IBnGR, Warszawa 2009.
 • Raport Ernst & Young, "Globalistation Act II: Team Europe Defends its Golas". Ernst & Young European Attractiveness Survey 2006".
 • Raport Ernst & Young: "Globalisation Act II: Team Europe Defends its Goals" 2006.
 • Raport Ernst & Young: "Otwarty świat. Badanie atrakcyjności inwestycyjnej Europy 2008"
 • Raport Ernst & Young: "Reinventing European growth. Ernst &Young's 2009 European attractiveness survey".
 • Raport KPMG: "Why Poland? Strenghts and weaknesses of running a business in Poland, from the perspective of foreign investors", Warszawa 2009.
 • Poland as the destination for Shared Services Centers", KPMG, Warszawa 2009.
 • Raport KPMG: "Przewodnik po specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, Warszawa 2009".
 • Raport Jones Lang LaSalle: "Onshure, Nearshore, Offshore: Unsure?", Warszawa 2009.
 • Raport Jones Lang LaSalle: "Onshure, Nearshore, Offshore: Unsure?", Warszawa 2009.
 • Raport Deloittle: Strefy wzrostu? Specjalne Strefy Ekonomiczne - opinie przedsiębiorców, Warszawa 2009.
 • Raport Roland Berger: "Hot Spots in CEE. The Roland Berger CEE city ranking survey 2009",Wienna 2009.
 • Raport AT Kearney: "New Concerns in an Uncertain World. The 2007 A.T. Kearney FDI Confidence Index", Chicago 2007.
 • Raport AT Kearney: "Offshoring for Long - Term Advantage. The 2007 A.T. Kearney Global Services Location Index", Chicago 2007.
 • Raport AT Kearney: "The Global Top 20, 2006", "Windows of Hope for Global Retailers. The 2009 A.T. Kearney Global Retail Development Index", Chicago 2006.
 • Raport z transformacji. "Twarde lądowanie. Europa Środkowowschodnia wobec globalnego kryzysu", PriceWatersHouseCoppers Warszawa 2009.
 • Surażska W., Gwiazdy na ciemnym tle, "Rzeczpospolita", 6.09.2000.
 • Surażska W., Liderzy lokalnego rozwoju, "Rzeczpospolita", 8.06.2000.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Atrakcyjność inwestycyjna nowych województw, Seria: "Polska regionów", IBnGR, Gdańsk 1999.
 • Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Atrakcyjność inwestycyjna miast, IBnGR, Warszawa 1998, Seria "Polska Regionów", IBnGR, Warszawa 1999.
 • Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów. W poszukiwaniu nowych miar, red. H. Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • http://www.stat.gov.pl
 • Klimat inwestycyjny w Polsce w 2008 roku, PAIiIZ, Warszawa 2008.
 • Typa M.: Wprowadzenie do wyników badań Instytutu Przedsiębiorstwa SGH w: Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów. W poszukiwaniu nowych miar, red. H. Godlewska-Majkowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • http://www.atkearney.com
 • Malhotra N.K, Marketing Research. An applied orientation, Prentice Hall International Edition.
 • Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Badania marketingowe w Internecie, red. K. Karcz, A. Bajdak, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005.
 • Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 1995.
 • Aaker D.A., Kumar V., Day G.S., Marketing research, John Wiley & Sons International, 1998.
 • Kędzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
 • Zarys metodyki planowania strategicznego, red. A. Klasik, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1993.
 • Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne, PWN, Warszawa 1982.
 • Handel i usługi. Diagnoza i perspektywy rozwoju w Polsce i województwie śląskim, red. M. Jaciow, CBiE AE w Katowicach, Katowice 2005.
 • Nikodemska-Wołowik A.M., Jakościowe badania marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 • Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, red. K. Mazurek-Łopacińska, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999.
 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekono- metrycznym, PWN, Warszawa 1986.
 • Sobczak W., Malina W., Metody selekcji i redukcji informacji, WNT, Warszawa 1985.
 • Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.
 • Schroeder J., Badania marketingowe rynków zagranicznych, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1986.
 • Seria raportów: "Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski" publikowanych w latach 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010 przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Ćwil E., Gawroński J., Wielostronne porównania międzynarodowe, ZBSE, GUS, Warszawa 1987.
 • Głowacki R., Kramer J., Żabiński L., Analiza rynku, PWE, Warszawa 1980.
 • Analiza rynku, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2003.
 • Badania rynku. Metody, zastosowania, red. Z. Kędzior, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych: metody taksonomiczne i analizy czynnikowej, PWE, Warszawa 1977.
 • Malina A., Zeliaś A., Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r., w: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, red. E. Nowak, M. Urbaniak, UMSC, Lublin 1996.
 • Jóźwiak J., Porządkowanie zespołów koszykarskich według poziomu sportowego z wykorzystaniem zadanego wzorca taksonomicznego, Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu, Zeszyt 53, Poznań 2004.
 • Zaremba W., Ocena poziomu rozwoju infrastruktury komunalnej gmin, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, tom VII, zeszyt 5.
 • Bobrowska A., Piasecka A., Sytuacja społeczno-gospodarcza regionu a bezrobocie na przykładzie województwa opolskiego, w: Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 • Kunasz M., Przykład zastosowania metod WAP do analizy procesów gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, w: Kapitał ludzki oparty na wiedzy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 • http://ekrol. sggw.waw.pl/.. ./Art_l 3_Karpio_Lukasiewicz_Orlowski.pdf
 • Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 • Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278301

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.