PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 321 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka | 190--199
Tytuł artykułu

Znaczenie inwestycji w kapitał intelektualny we współczesnym przedsiębiorstwie

Warianty tytułu
The Significance of Intellectual Capital Investment in a Modern Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zdolność przedsiębiorstw do samodzielnego uczenia się i pomnażania swojej wiedzy traktowana jest współcześnie jako zasadnicze źródło przewag konkurencyjnych. Wraz z tym rośnie znaczenie zasobów niematerialnych oraz inwestycji dokonywanych na rzecz rozwoju kapitału intelektualnego. Z uwagi na kluczowy wkład zasobów niematerialnych w poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw istnieje również potrzeba zwiększenia inwestycji w obszarze kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach w Polsce. Niestety, z danych statystycznych wynika, że wartość inwestycji przedsiębiorstw zarówno na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego, jak i strukturalnego wydaje się wciąż zbyt niska w stosunku do innych krajów UE-27. Utrzymywanie się tej tendencji w długim okresie może oddziaływać negatywnie na ich zdolność konkurencyjną w przyszłości.(abstrakt oryginalny)
EN
An enterprise's ability to independent learn and build-up of its knowledge is currently treated as a basic competitive advantage. Together with that the intangible resources and the undertaken investments in the area of intellectual capital are getting more important. Due to the crucial contribution to the improvement in enterprise competitiveness a need of increasing investment also exists in the area of the intellectual capital in case of Polish enterprises. Unfortunately, the statistical data indicates, that the amount of investment for human capital, as well as structural capital in Polish enterprises seems still too low towards other UE-27 countries. The maintenance of this tendency in the long term can influence negatively their competitive ability in the future.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 • Chojna J., Konkurencyjność polskiej gospodarki w latach 2007-2010 w kontekście dotychczasowej realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, Narodowa Strategia Spójności, Warszawa 2011.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, GUS, Warszawa 2012.
 • Edvinsson L., Malone M., Kapitał intelektualny - poznaj prawdziwą wartość swojego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Innowacyjność 2010, PARP, Warszawa 2010.
 • Jona-Lasino C., Lommi M., Manzocchi S., Intangible Capital and Productivity Growth in European Countries Innodrive Working Paper funded under the 7th Framework Programme of the European Community, Viale, Romania 2011.
 • Lifelong learning, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/1/13/Lifelong_learning%2C_2006_and_2011_%281%29_%28%25_of_the_population_aged_25_to_64_participating_in_education_and_training%29.png, dostęp: 15.12.2013.
 • Malara Z., Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006.
 • Nauka i technika w 2010 r., GUS, Warszawa 2012.
 • Pierścionek Z., Źródła rynkowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 10.
 • Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011.
 • Science, Technology and Innovation in Europe, European Commission, Luxemburg 2013.
 • SME Participation in Vocational Education and Training (VET) in Selected OECD Countries, OECD, Paris 2010.
 • Sokołowska A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008-2012, GUS, Warszawa 2012.
 • Suszyński C. (red.), Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Sveiby K.E., The Intangible Asset Monitor, "Journal of Human Resources Costing and Accounting" no. 2.
 • Thurow L., Nowe reguły gry w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 • Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny - problem interpretacji kluczowych terminów, "Organizacja i Kierowanie" 2010, nr 2.
 • Urbanek G., Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 • Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 • Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278311

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.