PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 | 203--217
Tytuł artykułu

Istota konkurencyjności regionów

Warianty tytułu
The Essence of Regional Competitiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konkurencyjność w ujęciu regionalnym stanowi jedno z podstawowych zagadnień badawczych nauk ekonomicznych w związku z postępującą globalizacją gospodarki światowej przyczyniającą się do wzrostu znaczenia regionów, rozwojem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych oraz kształtowaniem się gospodarki opartej na wiedzy. Celem artykułu jest określenie istoty konkurencyjności regionalnej poprzez dokonanie przeglądu literatury przedmiotu w zakresie jej definicji, determinant oraz mierników prostych i rankingów konkurencyjności służących jej pomiarowi.
EN
Nowadays, as a result of globalisation of the world economy, regional competitiveness is one of the most researched issues in economic studies. Regional competitiveness is seen to play an important role in increasing the position of regions, as well as in the development of information and communication technologies (ICT) and the knowledge-based economy paradigm. The aim of the paper is to present the essence of regional competitiveness using a literature review of its definitions, factors and indicators.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
203--217
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Biniecki J., Frenkiel W., Konkurencyjność - przedsiębiorczość - rozwój: podstawowe dylematy pojęciowe i metodyczne, w: A. Klasik (red.), Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego, z. 218, PAN KPZK, Warszawa 2005
 • Blakely E.J., Planning Local Economic Development. Theory and Practice, Sage Library of Social Research, t. 168, Sage Publications, Newbury Park-London-New Delhi 1989
 • Boschma A., Competitiveness of Regions from an Evolutionary Perspective, ,,Regional Studies'' 38, 2004, nr 9
 • Bristow G., Critical Reflections on Regional Competitiveness. Theory, Policy, Practice, Routledge, Abington 2010
 • Bristow G., Everyone's a ,,Winner'': Problematising the Discourse of Regional Competitiveness, ,,Journal of Economic Geography'' 5, 2005, nr 3
 • Budd L., Hirmis A.K., Conceptual Framework for Regional Competitiveness, ,,Regional Studies'' 38, 2004, nr 9
 • Cortright J., Mayer H., Increasingly Rank: The Use and Misuse of Rankings in Economic Development, ,,Economic Development Quarterly'' 18, 2004, nr 1
 • Courlet C., L'économie territoriale, PUG, Grenoble 2008
 • Czyż T., Konkurencyjność regionu wielkopolskiego w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy, projekt Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego, Działanie 7. Szacunek poziomu produktywności przedsiębiorstw regionu wielkopolskiego na podstawie próby z ,,Listy największych przedsiębiorstw w Polsce'' 2008, 2009
 • de Vet J.M., Baker P., K. Dalgleish, R. Pollock, A. Healy, The Competitiveness of Places and Spaces, Ecorys, Rotterdam-Leeds-Birmingham-Brussels 2004
 • Domański R., Przestrzenna transformacja gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
 • Domański T., Rola uniwersytetów w promocji polskich miast i regionów - nowe wyzwania strategiczne, w: Domański T. (red.), Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011
 • European Commission, Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation and Development of the Regions of the European Union, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1999
 • Fratesi U., Senn L., Regional Growth, Connections and Economic Modelling: An Introduction, w: U. Fratesi, L. Senn (eds.), Growth and Innovation of Competitive Regions. The Role of Internal and External Connections, Springer, Heidelberg 2009
 • Gaczek W.M., Rykiel Z., Konkurencyjność regionów a regionalizm ekonomiczny, w: M. Klamut, L. Cybulski (red.), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., Konkurencyjność regionów, ,,Studia Regionalne i Lokalne'', nr 1 (1), 2000
 • Huggins R., Regional Competitive Intelligence: Benchmarking and Policy-Making, ,,Regional Studies'' 44, 2010, nr 5
 • Huovari J., Kangasharju A., Alanen A., Constructing an Index for Regional Competitiveness, Pellervo Economic Research Institute Working Papers, nr 44, Helsinki 2001
 • Klasik A., Konkurencyjność województwa śląskiego na tle innych regionów. Ujęcie syntetyczne, w: Klasik A. (red.), Województwo śląskie. Integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy. II Śląskie Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, Wydawnictwo AE, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Katowice 2001
 • Korenik S., Wybrane dylematy współczesnej polityki regionalnej w realiach europejskich, w: T. Kudłacz (red.), Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku, Studia KPZK, t. 131, Warszawa 2010
 • Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R., Słownik rozwoju regionalnego, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2001
 • Krugman P., Competitiveness: A Dangerous Obsession, ,,Foreign Affairs'' 73, 1994, nr 2
 • Kruk H., Przyrodnicza konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2010
 • Kuciński K., Konkurencyjność jako zagadnienie regionalne, IFGN, Szkoła Główna Handlowa,Warszawa 1997
 • Kuźnik F., Koncepcje stabilnego rozwoju lokalnego, w: T. Markowski, T. Marszał (red.), Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji, PAN KPZK, z. 182, Warszawa 1998
 • Lall S., Competitiveness Iudices and Developing Countries: An Economic Evaluation of the Global Competitivenss Index, "World Development'' 29, 2011, nr 9
 • Lisiński M. (red.), Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2007
 • Markowski T., Przedmiotowa i podmiotowa konkurencyjność regionów, w: T. Czyż, H. Rogacki (red.), Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych, z. 219, PAN KPZK, Warszawa 2005
 • Martin R.L., A Study on the Factors of Regional Competitiveness, A draft final report for the European CommissionDirectorate-General Regional Policy, Cambridge Econometrics, ECORYS-NEI, University of Cambridge, 2003
 • Mikołajewicz Z., Czynniki konkurencyjnoś́ci rozwoju regionów, w: R. Broszkiewicz (red.), Konkurencyjność miast i regionów Polski Południowo-Zachodniej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 821, 1999
 • Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006
 • Oleksiuk A., Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2009
 • Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2009
 • Piotrowska-Trybull M., Instytucje otoczenia biznesu i ich wpływ na konkurencyjność regionu, Oficyna Wydawnicza Lega, Włocławek 2005
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978
 • Snieška V., Bruneckiene J., Measurement of Lithuanian Regions by Regional Competitiveness Index, ,,Engineering Economics'' 2009, nr 1 (61)
 • Szlachta J., Regionalny wymiar konkurencyjności gospodarki, ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny'' 1996, z. 3
 • Szołek K., Metodologia badań społeczno-gospodarczych w przestrzeni wobec współzależności zachodzących między przedsiębiorczością, konkurencyjnością a rozwojem regionalnym, w: A. Klasik (red.), Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego, z. 218, PAN KPZK, Warszawa 2005
 • Szymla Z., Determinanty rozwoju regionalnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław--Warszawa-Kraków 2000
 • Uyarra E., Key Dilemmas of Regional Innovation Policies, ,,Innovation'' 20, 2007, nr 3
 • Winiarski B., Czynniki konkurencyjności regionów, w: M. Klamut (red.), Konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278337

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.