PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 2 (28) | 111--120
Tytuł artykułu

Ocena procesów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce w latach 2000-2011

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evaluation of investment processes in agriculture in Poland in 2000-2011
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest ocena procesów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce w latach 2000-2011. Pozytywnie należy ocenić tendencje w obszarze aktywności inwestycyjnej w rolnictwie po 2000 roku. Istotna poprawa w tym zakresie nastąpiła zwłaszcza po akcesji Polski z UE, w związku z możliwością finansowania inwestycji środkami pochodzącymi z funduszy UE. Aktywność inwestycyjna gospodarstw rolnych była podtrzymywana przed integracją z UE kredytami preferencyjnymi. Od 2004 roku główną rolę odgrywają fundusze UE wspierające inwestycje w rolnictwie. Dostrzeżono także zwiększenie stopnia upodobnienia się aktywności inwestycyjnej w rolnictwie na tle tendencji w całej gospodarce. Pomimo wzrostowej tendencji zdolności do inwestowania jej poziom jest niewystarczający do zahamowania dekapitalizacji majątku w całym rolnictwie. Sytuacja byłaby pozytywna gdyby została zmieniona tendencja wzrostu stopnia zużycia majątku w tym sektorze. Z drugiej strony, należy mieć świadomość, że istnieje znaczne zróżnicowanie aktywności inwestycyjnej w rolnictwie ze względu na skalę produkcji. Można przypuszczać, że uruchomione procesy inwestycyjne przyniosą efekty mnożnikowe w części gospodarstw rolnych, które aktywnie korzystają ze środków wsparcia inwestycji w ramach instrumentów WPR UE oraz kredytów preferencyjnych, co nasili procesy polaryzacji w rolnictwie. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is evaluation of investment processes in agriculture in Poland in 2000-2011. Tendencies in range of investment activity after 2000 should by favourably estimate. Essential improvement in this area has happened especially after integration with the EU, in relationship to possibilities of funding investments by union funds. Also the enlargement of integration investment activity in agriculture has been noticed on background of tendency in total economy. In spite an increasing tendency in case of ability to invest in agriculture, its level was insufficient to set - back decapitalization of fixed assets in the whole agriculture. The situation would be positive if the tendency of growth degree of consumption of assets was stopped. On the other hand, awareness is necessary of the considerable differentiation in relation to investment activity with regard to the scale of production. It can be supposed, that started investment processes will bring to a part of agricultural farms multiplied effects which will actively use the investment support under the CAP instruments and preferential credits. It will intensify the processes of polarization in agriculture. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
111--120
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Christensen G., Lacroix R., 1997. Competitiveness and Employment. A Framework for Rural Development in Poland. World Bank Discussion. Paper 383, Washington DC.
 • Czubak W., 2012. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych. J. Agribus. Rural Dev. 3(25), 57-67.
 • Efekty wsparcia udzielanego przez ARiMR z unijnych programów pomocowych. Materiały ARiMR. http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/efekty-unijnej-pomocy-udzielanej-przez-arimr. html [dostęp: styczeń 2013].
 • Grzelak A., 2012. Ocena procesów reprodukcji w gospodarstwach rolnych w Polsce po integracji z UE w świetle danych systemu rachunkowości rolnej FADN. J. Agribus. Rural Dev. 2(24), 57-67.
 • Hayami Y., Godo Y., 1995. Economics and Politics of Rice Policy in Japan: A perspective on the Uruguay Round. 6-th Annual East Asian Seminar on Economics, Regionalism vs. Multilateral Trade Arrangement, Seoul.
 • Józwiak W., 1999. Ocena efektów kredytowania preferencyjnego w gospodarstwach osób fizycznych. Zag. Ekon. Roln. 4-5, 13-26.
 • Józwiak W., 2008. Możliwości inwestycyjne polskich gospodarstwach rolnych na obszarach OSN. Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie 8, 2B, 51-59.
 • Józwiak W., Kagan A., Mirkowska Z., 2012. Innowacje w polskich gospodarstwach rolnych, zakres ich wdrażania i znaczenie. Zag. Ekon. Roln. 3, 3-26.
 • Kata R., 2011. Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Kulawik J., 2001. Polityka kredytowa, a modernizacja rolnictwa. Zag. Ekon. Roln. 1, 17-26.
 • Poczta W., Czubak W., 2007. Bariery pozyskiwania środków UE na cele inwestycyjne przez gospodarstwa rolne. W: Identyfikacja i ocena barier administracyjnych realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich. Program Wieloletni 2005-2009, nr 66. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 40-77.
 • Rembeza J, Seremak-Bulge J., 2009. Ewolucja podstawowych rynków rolnych i jej wpływ na transmisję cen w latach 1990-2008. IERiGŻ, Warszawa.
 • Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej 2000-2011. 2000-2011. GUS, Warszawa.
 • Sadowski A., Giżycka W., 2012. Charakterystyka gospodarstw korzystających ze wsparcia inwestycji modernizacyjnych i dostosowawczych na tle innych form pomocy Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. 1(23), 123-133.
 • Sadowski A., Poczta W., 2007. Ocena skutków inwestycji wspieranych kredytem preferencyjnym dla gospodarstw rolnych. Wyd. AR, Poznań.
 • Sass R., 2012. Wpływ kierunku inwestowania na efekty produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolnych w podregionie bydgoskim. J. Agribus. Rural Dev. 3(25), 225-240.
 • Swinnen J, Gow H., 1999. Agricultural Credit Problems and Policies During the Transition to a Market Economy in Central and Eastern Europe. Food Policy 24, 21-45.
 • Weiss C., 1999. Farm Growth and Survival: Econometric Evidence for Individual Farms in Upper Austria. Am. J. Agric. Econ. 81, 103-114.
 • Wigier M., 2009. Ocena oddziaływania programów PROW i SPO na działalność inwestycyjną w rolnictwie, prezentacja podczas konferencji IERiGŻ. Pułtusk, www.ierigz.waw.pl/download/MzY5NA== [dostęp: styczeń 2012].
 • Woś A., 2000. Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988-1998. IERiGŻ, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278371

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.