PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 130 | 53--77
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność w działalności banków na przykładzie Banca Popolare Etica

Warianty tytułu
Social Responsibility in Bank Activities Exemplified by Banca Popolare Etica
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konkludując wielokontekstowe rozważania na temat adaptacji samej idei i haseł społecznej odpowiedzialności zarówno w naukach ekonomiczno-społecznych, jak i w rożnych sektorach gospodarowania, a szczególnie w bankach, należy przywrócić tezę, że odpowiedzialność, aby była realna musi być odpowiedzialnością indywidualną. Tylko taka opiera się na zasadach moralnych i nakazuje nam działać i przewidywać skutki. Wszelkie instytucje, podmioty gospodarcze i organizacje społeczne stanowią wspólnotę złożoną z jednostek obdarzonych wolnością postaw i decyzji. Zwrot "odpowiedzialność społeczna" jest pewnego rodzaju frazą. Dosłownie oznacza odpowiedzialność wszystkich za wszystkich, albo odpowiedzialność wszystkich razem za wszystko. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, aczkolwiek rozmywa istotę odpowiedzialności bliżej nieokreślonych podmiotów wobec bliżej nieokreślonych mas społecznych, wskazuje na problem, że obok odpowiedzialności osobistej (prawnej, moralnej) człowieka np. przed państwem, przed samym sobą,(fragment tekstu)
EN
In the face of the economic recession which has spread over a considerable part of the world the research of the causes of the crisis and its negative social effects has been intensified. There are numerous opinions claiming that the ultimate cause of the crisis in the area of business activity, especially in the area of finance is the lack of ethics. Particularly faulty morale of bank activities and ignorance of social needs contributed to the scale of increasing poverty. In this context, the idea of corporate social responsibility has become popular. Ethical banks give a positive example of the implementation of the idea of good CSR practices in the business activity. The article presents an interdisciplinary approach to the problem based on the thesis that moral (ethical) predicates are as important and justified as empirical cognition in economic sciences.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Arystoteles (2012), Etyka Nikomachejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Atlas dobrych praktyk finansowych ekonomii społecznej (2009), w: W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej, red. A. Królikowska, Bank DnB NORD Polska, EQUAL, Warszawa.
 • Bilancio sociale (2011), http://www.bancaetica.com/sites/bancaetica.it/files/web/la- -banca/Chi-siamo/profilo_istituzionale/bilanci/bilsoc_be_ok_low.pdf
 • Burzym E. (1993), Przesłanki i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej harmonizacji rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, Warszawa, nr 23.
 • Carrit E. (1928), The Theory of Morals, Oxford.
 • Carroll, A. B. (1991), The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, "Business Horizons", vol. 34.
 • Czechowska D. (2011), Alternatywne banki w warunkach niestabilności gospodarczej, "Acta Universistatis Lodziensis", Folia Oeconomica 247, Łódź.
 • Czeżowski T. H. (1949), Etyka jako nauka empiryczna, PAU, Warszawa.
 • D'aulerio S., Meneghetti Ch. (2007), Warunki rozwoju ekonomii społecznej we Włoszech, Bank DnB Nord Polska.
 • Gostomski E. (2008), Ekonomiczna i społeczna odpowiedzialność banków, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu małych i średnich przedsiębiorstw, IBnDiPP, EQUAL, Warszawa
 • Il manifesto politico di Banca Etica, (2001), http://www.bancaetica.com/chi-siamo/ la-politica-del-credito-di-banca-etica/il-manifesto-politico-di-banca-etica
 • Karmańska A. (2010), Wielowymiarowość polityki rachunkowości i etyki z nią związanej (artykuł dyskusyjny), "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 56 (112).
 • Korenik D. (2009), O roli służebnej banków komercyjnych, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 • Kotarbiński T. (1958), Zasady etyki niezależnej, "Studia Filozoficzne", z. 1 (4), Warszawa.
 • Krzeczunowicz P. (2004), http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/85779.html
 • Lo statuto di Banca Etica, http://www.bancaetica.com/documento/statuto
 • Mizdrak I. (2010), Kryzys ekonomiczny a kryzys prawdziwego uczestnictwa - wyzwanie i szansa czy upadek i regres?, w: Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego, red. J. Filek, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Platon (2001), Państwo, ANTYK, Kęty.
 • Pogodzińska-Mizdrak E. (2008), Ekonomia Społeczna a ewolucja rachunkowości odpowiedzialności społecznej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 44 (100).
 • Pogodzińska-Mizdrak E. (2010), Koncepcje społecznie odpowiedzialnego gospodarowania i inwestowania szansą rozwoju rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 56 (112).
 • Pogodzińska-Mizdrak E. (2009), Refleksje o etyce w realiach kryzysu ekonomicznego, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, red. B. Micherda, M. Stępień, UEK Kraków, SKwP O/Kraków.
 • Raport końcowy w ramach projektu "W kierunku modelu współpracy podmiotów ekonomii społecznej i sektora finansowego" (2009), Gdańsk, http://www.efs.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/ baza_projektow_badawczych_efs/Documents/Raport_ ostateczny_7_2_2.pdf
 • Tatarkiewicz W. (1919), O bezwzględności dobra, Warszawa.
 • Wardzińska J. (2011), Etyczny bank to nie oksymoron, http://www.instytutobywatelski. pl/1990/lupa-instytutu/etyczny-bank-to-nie-oksymoron
 • Zachariasz K. (2011), Etyczne banki rosną w kryzysie. Nie ryzykują, nikt nie zalega ze spłatą, http://wyborcza.biz/finanse/1,105684,10323914
 • http://koalicjafs.vimtech.net/projekty/id_36.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278399

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.