PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 130 | 89--112
Tytuł artykułu

Rola kompetencji miękkich w pracy księgowego - wyniki badań empirycznych

Warianty tytułu
Role of Soft Skills in Accountancy. Results of Empirical Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przegląd literatury oraz wyniki wcześniej przeprowadzanych przez innych badaczy analiz jednoznacznie dowodzą, że w trudnym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, coraz częściej oczekuje się od pracownika - oprócz specjalistycznej wiedzy oraz zawodowych umiejętności - odpowiednich kompetencji osobistych i społecznych, których posiadanie nierzadko przesądza o jego zatrudnieniu. Co więcej, umiejętności takie wymagane są obecnie niezależnie od charakteru wykonywanej pracy. Również od księgowych oczekuje się nie tylko wiedzy z zakresu rachunkowości, dokładności i sumienności, lecz także umiejętności interpersonalnych, które stają się współcześnie nieodzownym atrybutem tego zawodu. Ustalenia w tym zakresie potwierdzają także wyniki badania przeprowadzonego przez autorki niniejszego artykułu. Dokonana analiza ogłoszeń o pracę wskazuje, że: 1. Rośnie znaczenie kompetencji miękkich w pracy księgowego. Liczba ogłoszeń uwzględniających tego typu wymagania zwiększyła się bowiem na przestrzeni dziesięciu lat z 40% do 81%. 2. Jednocześnie pracodawcy zgłaszają coraz więcej wymagań w tym zakresie. Obecnie każda oferta uwzględnia średnio trzy kompetencje miękkie, w porównaniu z jedną przypadającą na pojedynczy anons publikowany 10 lat wcześniej.(fragment tekstu)
EN
The present article is aimed at the identification of the role of soft skills in accounting jobs through the examination of employers' expectations in this area, and also the indication whether or not and how they differ from those required 10 years before. In order to achieve these goals, for example an analysis was conducted of 362 advertisements for a job in an accounting department at the turn of years 2012 and 2013 and the years 2002 and 2003. According to the results of research conducted by the authors of this article personal and interpersonal skills are presently becoming an essential attribute of the profession of accountancy.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
89--112
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Allen J., Van der Valden R. (2004), The Flexible Professional in the Knowledge Society: Conceptual Framework of the REFLEX Project, REFLEX Working paper 1, Sample Design REFLEX, version 8, October
 • Ameen E., Bruns S. M., Jackson C. (2010), Communication Skills and Accounting: Do Perceptions Match Reality?, "CPA Journal", vol. 80 (7), s. 63-65.
 • Baron-Puda M. (2012), Projektowanie strategii rozwoju kompetencji pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", nr 4, s. 2-11.
 • Bay D., Mckeage K. (2006), Emotional Intelligence in Undergraduate Accounting Students: Preliminary Assessment, "Accounting Education: an International Journal", vol. 15 (4), s. 439-454.
 • Bielecki P. (2011), Kompetencje absolwentów studiów wyższych w świetle badań CHEERS, REFLEX, TUNNING, w: Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa nauki i biznesu, red. K. Jędralska, J. Bernais, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 13-66.
 • Boyatzis, R. E. (1982), The Competent Manager: a Model for Effective Performance, John Wiley & Sons, New York, za: Jurek P. (2010), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi pracowników w nowoczesnych organizacjach, w: Psychologia zarządzania w organizacji, red. A. M. Zawadzka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 77-114.
 • Brodzińska K., Brodziński Z. (2009), Kompetencje zawodowe studentów kierunków technicznych, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego", nr 4, Poznań, s. 107-117.
 • Chaker M. N. (2011), What Accountancy Skills are Acquired at College?, "International Journal of Business and Social Science", vol. 2 (18), s. 193-199.
 • Chmielecka E. (2010), Kompetencje personalne i społeczne, w: Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, s. 139-145.
 • Delamare Le Deist F., Winterton J. (2005), What is Competence?, "Human Resource Development International", vol. 8, no. 1, s. 27-46.
 • Drumlak U. (2012 a), Ocena stopnia przygotowania do wykonywania zawodu księgowego według opinii absolwentów i studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, "Folia Pomeranae Universitais Technologiae Stetinensis. Oeconomica", t. 294 (67), s. 37-50.
 • Drumlak U. (2012 b), Oczekiwania pracodawców wobec kwalifikacji zawodowych absolwentów kierunku Finanse i Rachunkowość, w: Rachunkowość. Dydaktyka i certyfikacja zawodu księgowego, red. D. Dziawgo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 23-42.
 • Filipowicz G. (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa.
 • France A. (2010), Management Accounting Practics Reflected in Job Advertisements, "Journal of New Business Ideas & Trends", vol. 8 (2), s. 41-57.
 • Gos W. (2009), Kierunki rozwoju programu studiów na kierunku finanse i rachunkowość, "Folia Pomeranae Universitais Technologiae Stetinensis. Oeconomica", t. 273 (56), s. 53-62.
 • Jagoda R. (2009), Ocena programu nauczania przedmiotów związanych z rachunkowością przeprowadzona przez studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego a potrzeby rynku, "Folia Pomeranae Universitais Technologiae Stetinensis. Oeconomica", t. 273 (56), s. 63-72.
 • Johnson L. M., Johnson V. E. (1995), Help Wanted - Accountant: What the Classified Say about Employers' Expectations, "Journal of Education for Business", vol. 70 (3), s. 130-135.
 • Jurek P. (2010), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi pracowników w nowoczesnych organizacjach, w: Psychologia zarządzania w organizacji, red. A. M. Zawadzka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 77-114.
 • Holtzman D. M., Kraft E. M. (2011), Skills Needed in the 21st Century Workplace: a Comparison of Feedback from Undergraduate Business Alumni and Employers with a National Study, "Business Education & Accreditation", vol. 3 (1), s. 61-76.
 • Kavanagh M. H., Drennan L. (2008), What Skills and Attributes does an Accounting Graduate Need? Evidence from Student Perceptions and Employer Expectations", "Accounting and Finance", nr 48, s. 279-300.
 • Kędzierska B., Znajmiecka-Sikora M. (2011), Kompetencje jednostki a efektywność zawodowa, w: Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych, red. M. Znajmiecka- -Sikora, B. Kędzierska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 17-31.
 • Kolasińska E. (2011), Kompetencje a rynek pracy i struktura społeczna, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica", 38, s. 91-103.
 • Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy (2012), Wyniki badania przeprowadzonego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Amerykańską Izbę Handlu w Polsce oraz Ernst & Young, Ernst&Young, Warszawa.
 • Kompetencje transferowalne. Diagnoza, kształtowanie i zarządzanie (2010), red. S. Konarski, D. Turek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Konarski S. (2008), Kluczowe znaczenie kompetencji społeczno-psychologicznych we współczesnych koncepcjach i praktyce systemów edukacji ekonomistów i menedżerów, w: Kompetencje społeczno-psychologiczne ekonomistów i menedżerów, red. S. Konarski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 7-21.
 • Levy-Leboyer C. (1997), Kierowanie kompetencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych, Poltext, Warszawa.
 • Lewicka D. (2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzie, mierniki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Majerska J. (2010), Kompetencje miękkie a rynek pracy, w:...bo życie to nieustanny rozwój. Poradnik, Edustacja.pl, Warszawa, s. 85-92.
 • Mitchell G. W., Skinner L. B., White B. J. (2010), Essential Soft Skills for Success in the Twenty-first Century Workforce as Perceived by Business Educators, "The Delta Pi Epsilon Journal", 1 January, s. 43-53.
 • Montano J. L. A., Anes A. D., Hassall T. J. (2001), Vocational Skills in the Accounting Professional Profile: The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) employers' opinion, "Accounting Education", vol. 10 (3), s. 299-313.
 • Oleksyn T. (2010), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - Procesy - Metody, PWE, Warszawa.
 • Podgórski A. (2011), Raport z badania. Zapotrzebowanie pracodawców na tzw. kompetencje miękkie absolwentów kierunków ścisłych - Edycja II, Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK, Toruń.
 • Robles M. M. (2012), Executive Perceptions of the Top 10 Soft Skills Needed in Today's Workplace, "Business Communication Quarterly", 75 (4), s. 453-465
 • Rostkowski T. (2004), Kompetencje a jakość zarządzania zasobami ludzkimi, w: Jakość zasobów pracy, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa, s. 83-112.
 • Schomburg H., Teichler U. (2006), Higher Education and Graduate Employment in Europe. Results from Graduate Survey, Springer, Dodreicht, za: Bielecki P. (2011), Kompetencje absolwentów studiów wyższych w świetle badań CHEERS, REFLEX, TUNNING, w: Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa nauki i biznesu, red. K. Jędralska, J. Bernais, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 13-66.
 • Siegel G., Sorenson J. E. (1999), Counting More, Counting Less: Transformations in the Management Accounting Profession - the 1999 Practice Analysis of Management Accounting, The Institute of Management Accountants, za: Chaker M. N. (2011), What Accountancy Skills Are Acquired at College?, "International Journal of Business and Social Science", vol. 2 (18), s. 193-199.
 • Sienkiewicz Ł., Gruza M. (2009), Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego, GHK Consulting, Warszawa.
 • Smółka P. (2006), Jak skutecznie szkolić umiejętności interpersonalne?, w: Komunikowanie się. Problemy i perspektywy, red. B. Kaczmarek, A. Kucharski, M. Stencel, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 247-259.
 • Smółka P. (2008), Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Spencer L. M. Jr, Spencer S. M. (1993), Competence at Work. Models for Superior Performance, John Wiley & Sons, New York, za: Jurek P. (2010), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi pracowników w nowoczesnych organizacjach, w: Psychologia zarządzania w organizacji, red. A. M. Zawadzka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 77-114.
 • Sypniewska B. A. (2009), Kompetencje a kwalifikacje i umiejętności, Studia i Materiały. "Miscellanea Oeconomicae", nr 2, s. 83-90.
 • Tomanek A. (2012), Zawody przyszłości - Raport I, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok.
 • Turek D., Wojtczuk-Turek A. (2008), Kompetencje człowieka - tradycja i współczesność, w: Kompetencje społeczno-psychologiczne ekonomistów i menedżerów, red. S. Konarski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 33-54.
 • Uczelnia Przyjazna Pracodawcom (2012), Raport z badań w II edycji projektu Uczelnia Przyjazna Pracodawcom, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Thierry D., Sauret Ch., Monod N. (1997), Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwach w procesach zmian, Poltext, Warszawa.
 • Whiddett S., Hollyforde S. (2003), Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Zaid O. A., Abraham A. (1994), Communication Skills in Accounting Education: Perceptions of Academic, Employers and Graduate Accountants, "Accounting Education", vol. 3 (3), s. 205-221.
 • Ziółkowska B. (2012), Edukacja wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego w Polsce, w: E - learning - narzędzia i praktyka, red. M. Dąbrowski, M. Zając, Fundacja Rozwoju Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, s. 241-249.
 • AICPA (2011), CPA Horizons 2025 Report, http://www.aicpa.org/Research /CPAHorizons2025/ Pages/CPAHorizonsReport.aspx (dostęp: 20.02.2013).
 • Flis A. (2005), Wąskie gardło menedżera, czyli o brakach w kompetencjach społecznych menedżerów, http://kadry.nf.pl/Artykul/5690/Str_3/Waskie-gardlo-menedzeraczyli-o-brakach-w-kompetencjach-spolecznych-menedzerow/ (dostęp: 10.01.2013).
 • International Accounting Education Standards Board (2012), Proposed International Education Standard (IES) 3. Initial Professional Development-Professional Skills (Revised), IFAC, www.ifac.org/publications-resources/iesinitial-professional-development-professional-skills (dostęp: 14.02.2013.).
 • Nowa wizja systemu edukacji (2008), http://www.edunews.pl/system-edukacji/ 561nowa-wizja-systemu-edukacji (dostęp: 14.02.2013).
 • Sidor-Rządkowska M. (2008), Zarządzanie kompetencjami - teoria i praktyka, cz. I,http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/index_test.php?strona=biul_akt20_rzad&nr= 20&p= (dostęp: 15.01.2013).
 • Wats M., Wats R. K. (2008), Developing Soft Skills in Students, The Fifteenth International Conference on Learning, Chicago, http://l08.cgpublisher.com/proposals/ 64/index_html (dostęp: 18.12.2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278447

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.