PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 27 Rozwój lokalny i regionalny : innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości | 11--19
Tytuł artykułu

Skala i zakres wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

Warianty tytułu
Scale and Range of Financial Support in SME Sector within ROP Warmia and Mazury
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie charakteru, branży i poziomu wsparcia przedsięwzięć współfinansowanych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Poddziałań 1.1.5-1.1.9 osi Przedsiębiorczość RPO WiM. Z przeprowadzonych analiz wynika, że zatwierdzone do finansowania projekty mogą się przyczynić do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, beneficjentów tych działań, ale z powodu małego zainteresowania wsparciem projektów przemysłowo-naukowych w niewielkim stopniu będą one oddziaływać na wzrost konkurencyjności i innowacyjności regionu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was to recognize character of investment, sectors of enterprises and level of financial support projects approved for financing in SME sector within 1.1.5-1.1.9 in Enterprise the Regional Operational Programme (ROP) Warmia and Mazury. The conducted analysis proved, that the approved to financing projects can contribute to the improvement of enterprises competctiveness - beneficiaries of these actions, but they will contribute to a small degree to competetiveness and innovativeness improvement of the region, because of the reason of small interest in support of industrial - scientific projects. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Rozwijające się regiony - rozwijająca się Europa. Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Komisja Europejska, Bruksela 2007, dostępny w Internecie: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion4/pdf/4cr_pl.pdf, dostęp: 2 lipca 2010 r.
 • M. Herbst, Prognoza wzrostu gospodarczego polskich regionów do 2015 roku, "Studia Regionalne i Lokalne" 2008, nr 2, s. 61 -71.
 • J. Heller, A.J. Szczepaniak, Regionalne uwarunkowania i efekty podziału funduszy z Unii Europejskiej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2008, nr 2, s, 112 -123.
 • D. Bielecka, Regionalne zróżnicowanie sprawności samorządów w wykorzystaniu środków z funduszu SAPARD, "Studia Regionalne i Lokalne" 2006, nr 1, s. 63-85.
 • Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa 2009, dostępny w Internecie: http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/ewaluacja__i__analizy/ra- porty_o_rozwoju/raporty_krajowe/Strony/Rozwoj_regionalny_w_Polsce_raport2009.aspx, dostęp: 30 czerwca 2010 r.
 • W. Misiąg, M. Tomalak, Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004-2007, Wyd. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 • http//www.rpo.warmia.mazury.pl/index..php?page=dzial&dzial, dostęp: 30 czerwca 2010 r.
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020, dostępny w Internecie: http://www.igipz.pan.pl/zpz/zbtow/ptg/strategie/warminsko_mazurskie.pdf, dostęp: 30 czerwca 2010 r.
 • D. Więcławska, P. Zadura-Lichota, M, Wasilewska, Profile regionalne, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, red. A. Żołnierski, Wyd. PARP, Warszawa 2009, s. 204-205.
 • G. Gorzeiak, Rozwój polskich regionów a polityka spójności UE, w: Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, red. G. Gorzelak, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2007, s. 25.
 • K. Brodzińska, Rola i miejsce Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w regionalnym systemie innowacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2008, nr 501, 237-244.
 • http//www.rpo.warmia.mazury.pl/indcx.php?page=dzial&dzial, dostęp: 15 lipca 2010 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278455

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.