PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5 (CD) | 222--228
Tytuł artykułu

Koncepcja przedsiębiorstwa konkurencyjnego w warunkach dynamiki rozwoju organizacji i jej otoczenia rynkowego

Autorzy
Warianty tytułu
The Concept of Competitive Enterprises in the Conditions of the Dynamics of Organization and its Market Environment Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W związku z dynamiką procesów rozwojowych zarówno organizacji, jak i otoczenia, ewoluuje sposób podejścia do kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Wynika to ze zmian w koncepcji przedsiębiorstwa konkurencyjnego. W opracowaniu starano się zasygnalizować dostrzegalne w tym zakresie tendencje oraz wskazać realne konsekwencje tego typu przekształceń dla współczesnych organizacji. Badania literaturowe wsparto próbą usystematyzowania zagadnienia w postaci autorskich koncepcji przedsiębiorstwa konkurencyjnego w nowoczesnym zarządzaniu strategicznym oraz konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach dynamiki rozwoju organizacji i ich otoczenia. (abstrakt oryginalny)
EN
Due to the increasing dynamics of developmental processes, both the organization and the environment, approach to shaping the competitiveness of enterprises is evolving today. This is due to our age - specific changes in the concept of a competitive enterprise. The study sought to signal discernible trends in this field and indicate the real consequences of this type of transformation for contemporary organizations. The literature research are supported by an attempt to systematize the literature in the form of author's concept of competitive enterprise in the modern strategic management and the enterprises competitiveness in the era dynamic development of the organization and its environment. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
222--228
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • 1. Adamik A., Szymańska K. (2013), Organizacja w środowisku społecznym i przyrodniczym - droga ku odpowiedzialnej organizacji, w: Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, red. A. Adamik, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 2. Agarwal R., Helfat C. (2009), Strategic Renewal of Organizations, Organizations Science, vol. 20, no. 2, March-April.
 • 3. Banaszyk P., Cyfert Sz. (2007), Strategiczna odnowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • 4. Burrell G. (1997), Pandemonium: Towards a Retro-organization Theory, Sage, London.
 • 5. Chesborough H.W., Teece D.J. (1996), When Is Virtual Virtuous? Organizing for Innovation, Harvard Business Review, no. 6, s. 65-73.
 • 6. Eisenhardt K.M. (1989), Making fast Strategic Decisions in High - velocity Environments, Academy of Management Journal, vol. 32, no. 3, s. 543-576.
 • 7. Eisenhardt K.M., Martin J.A. (2000), Dynamic Capabilities: What are They, Strategic Management Journal, vol. 21, October-November, s. 1105-1121.
 • 8. Garvin D. (2000), Learning in Action, Harvard Business School Press, Boston.
 • 9. Hart H., Berger A. (1994), Using Time to Generete Corporate Renewal, International Journal of Operations and Production Management, vol. 14, no. 3.
 • 10. Huff A.S., Floyd S.W., Sherman H.D., Terjesen S. (2011), Zarządzanie strategiczne. Podejście zasobowe, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • 11. Jeżak J. (2004), Zarządzanie strategiczne - rosnące znaczenie podejścia organicznego, Organizacja i Kierowanie, nr 3.
 • 12. Morgan G. (1997), Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 13. Moszkowicz M. (2000), Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa.
 • 14. Obłój K. (1998), Strategia organizacji, W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • 15. Paliwoda-Matiolańska A. (2005), Teoria interesariuszy w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, w: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Trans '05 Wspólna Europa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • 16. Platonoff A.L. (2009), Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 • 17. Prusiński A. (1977), Podstawy neurologii klinicznej, PZWL, Warszawa.
 • 18. Romanowska M. (2010), Przełomy strategiczne w przedsiębiorstwie, w: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 98, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • 19. Romanowska M., Krupski R. (2010), Rozwój i perspektywy nauki zarządzania strategicznego w Polsce. Przegląd badań i podstawowych publikacji, w: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • 20. Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa (2006), red. M.J. Stankiewicz, Dom Organizatora, Toruń.
 • 21. The SIGMA Gudlines. Putting Sustainable Development into Practice - A guide for Organizations, 2003, SIGMA, BSI, London, s. 3-5; www.projectsigma.co.uk/Gudelines/SigmaGuidelines.pdf [dostęp: 12.01.2009].
 • 22. Walecka A., Zakrzewska-Bielawska A. (2013), Organizacja w procesach zmian - w drodze do elastyczności i innowacyjności, w: red. A. Adamik, Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 23. Wawrzyniak B. (1999), Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa.
 • 24. Zakrzewska-Bielawska A. (2013), Strategia nowoczesnego przedsiębiorstwa: zasoby i okazje, w: Zarządzanie strategiczne Quo vadis?, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 22, Wałbrzych.
 • 25. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji (2005), red. R. Krupski PWE, Warszawa.
 • 26. Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, (2005), red. M. Moszkowicz, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278465

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.