PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 130 | 155--167
Tytuł artykułu

Podstawy teoretyczne koncepcji zintegrowanego raportowania

Autorzy
Warianty tytułu
Theoretical Foundations of Integrated Reporting Concept
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa rozpoznawalna jest zarówno na gruncie praktyki biznesu, jak i teorii zarządzania już niemal od 100 lat. W ślad za jej rozwojem nastąpiło formułowanie się teorii rachunkowości odpowiedzialności społecznej jako odpowiedzi na wyzwanie identyfikacji, pomiaru i sprawozdawczości nowych obszarów tworzących obciążenia i korzyści dla przedsiębiorstw i ich otoczenia wynikające z podejmowania tej odpowiedzialności. Nie można jednak powiedzieć, że wieloletnie doświadczenie środowiska biznesu i nauki ze społeczną odpowiedzialnością poskutkowało wykrystalizowaniem, ugruntowaniem i rozpowszechnieniem jednoznacznych definicji takich pojęć, jak "społeczna odpowiedzialność", "rachunkowość społecznej odpowiedzialności", czy praktyk oznaczających te pojęcia, chociaż otoczenie gospodarcze coraz bardziej jest świadome potencjalnych korzyści społecznej odpowiedzialności i kosztów ignorowania jej. Praktycy i teoretycy wciąż stoją przed wyzwaniem ujęcia społecznej odpowiedzialności, nakładów na nią i uzyskanych z tego efektów w systemie rachunkowości. Sformułowana stosunkowo niedawno koncepcja zintegrowanego raportowania jest zaś jedną z prób sprostania temu wyzwaniu.(fragment tekstu)
EN
Due to the steadily growing demand of the business environment for the information on corporate performance and prospects in all aspects of their activities, i.e. economic, social and environmental, the presently generally applied business reporting model including financial and related reports, is not able to fully meet these expectations. Thus, the concept of integrated reporting has been created. According to the assumptions of its authors, the integrated report is supposed to reveal the connections between financial and non-financial (social, environmental and those in the area of corporate order) aspects of corporate activity as well as broad and long-lasting consequences resulting from them. The article is aimed at the presentation of the theoretical bases of the creation and development of the integrated reporting concept as their cognition and understanding determine a proper application of the concept in practice. In consequence, the connection between integrated reporting and social responsibility as well as accounting theories, which have impact on it, is becoming closer.). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
155--167
Opis fizyczny
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Anderson R. H. (1977), Social Responsibility Accounting - time to get started, CPAMagazine, Kanada, luty, s. 28-31.
 • Burzym E. (2008), Społeczna funkcja rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 45 (101), SKwP, Warszawa, s. 71-85.
 • Carroll A. B. (1994), Social issues in management research, "Business and Society", vol. 33, no. 1, April, s. 5-29.
 • Dahlsrud A. (2008), How corporate social responsibility is defined: an analysis of 37 definitions, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management", vol. 15, no. 1, January/February, s. 1-13.
 • Dierkes M., Preston L. E. (1977), Corporate Social Accounting and Reporting for the Physical Environment: A critical review and implementation proposal, "Accounting, Organizations and Society", vol. 2, no. 1, s. 3-22.
 • DiPiazza S. A., Eccles R. G. (2002), Building Public Trust: The Future of Corporate Reporting, John Wiley & Sons, New York.
 • Eccles R. G. (2011), Perspective: the academic, "Accounting Futures", Edition 03, ACCA, s. 14.
 • Eccles R. G., Herz R. H., Keegan E. M., Phillips D. M. H. (2001), The ValueReporting Revolution: Moving Beyond the Earnings Game, John Wiley & Sons, New York.
 • Eccles R. G., Krzus M. P. (2010), One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, John Wiley & Sons, New Jersey.
 • Eccles R. G., Mavrinac S. (1995), Improving the Corporate Disclosure Process, "Sloan Management Review", vol. 36, no. 4, s. 11-25.
 • Fijałkowska J. (2012), Społeczna odpowiedzialność wyzwaniem dla rachunkowości, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIII, z. 1, SAN, Łódź, s. 141-154.
 • Filek J. (2002), O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarującego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Gabrusewicz T. (2005), Próba objaśnienia roli rachunkowości w społecznej odpowiedzialności korporacji, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 29 (85), SKwP, Warszawa, s. 34-48.
 • Gabrusewicz T. (2010), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • Garriga E., Melé D. (2004), Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory, "Journal of Business Ethics", vol. 53, s. 51-71.
 • Glautier M. W. E., Underdown B. (1997), Accounting Theory and Practice, Pitman Publ., London.
 • Gray R., Owen D., Adams C. (1996), Accounting & accountability, Prentice Hall, Europe.
 • Gray R., Owen D., Maunders K. (1987), Corporate Social Reporting - Accounting & Accountability, Prentice-Hall, UK.
 • Gray R. (1990), The Greening of Accountancy: The Profession After Pearce, Certified Record Report 17, ACCA, London.
 • Gray R., Bebbington J., Walters D. (1993), Accounting for the Environment, Chapman, London.
 • Green Paper. Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility (2001), Commission of the European Communities, Brussels, 18.7.2001, COM (2001) 366 final.
 • Griffin R. W. (1998), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • Guthrie J., Parker L. D. (1989), Corporate Social Reporting: A Rebuttal of Legitimacy Theory, "Accounting and Business Research", vol. 9, no. 76, s. 343-352.
 • Guthrie J., Parker L. D. (1990), Corporate Social Disclosure Practice: A Comparative International Analysis, "Advances in Public Interest Accounting", JAI Press, 3, s. 159-175.
 • Hendriksen E. A., Breda van M. F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jaglińska Z. (1984), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw kapitalistycznych (Zarys problemu), w: Z badań nad rachunkowością społeczną, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", SKwP, t. VII, Warszawa, s. 15-21.
 • Jarugowa A. (1991), Niektóre wyznaczniki rozwoju rachunkowości, w: Współczesne problemy rachunkowości, red. A. Jarugowa, PWE, Warszawa, s. 12-39.
 • Jarugowa A. (1984), Rachunkowość społeczna na tle tendencji rozwoju rachunkowości, w: Z badań nad rachunkowością społeczną, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", SKwP, t. VII, Warszawa, s. 5-14.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów, Odnowiona strategia UE na lata 2011- 2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności Przedsiębiorstw (2011), Komisja Europejska, Bruksela, dnia 25.10.2011, KOM (2011) 681 wersja ostateczna
 • Mathews M. R. (1997), Twenty-five years of social and environmental accounting research. Is there a silver jubilee to celebrate?, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", vol. 10, no. 4, s. 481-531.
 • Nowak W. A. (2002), Czym jest dzisiejsza rachunkowość środowiskowa?, "Rachunkowość", nr 2, s. 15-19.
 • Nowak W. A. (2010), Teoria sprawozdawczości finansowej, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa
 • Peche T. (1959), Rachunkowość przedsiębiorstw a rachunkowość społeczna, Państwowe Wydawnictwo Gospodarcze, Warszawa.
 • Ramanathan K. V. (1976), Toward a Theory of Corporate Social Accounting, "The Accounting Review", vol. LI, no. 3, July, s. 516-528.
 • Riahi-Belkaoui A. (1992), Accounting Theory, Academic Press, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, London.
 • Riahi-Belkaoui A. (1999), Corporate social awareness and financial outcomes, Quorum Books, Westport.
 • Roberts R. W. (1992), Determinants of corporate social responsibility disclosure: an application of stakeholders theory, "Accounting, Organizations and Society", vol. 17, no. 6, s. 595-612.
 • Rok B. (2004), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Sobczyk M. (2012), Zintegrowane raportowanie - nowy model raportowania biznesowego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIII, z. 1, SAN, Łódź, s. 155-170.
 • Szychta A. (2003), Cele rachunkowości jednostek gospodarczych a główne tendencje rozwoju praktyki i teorii rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 17 (73), SKwP, Warszawa, s. 121-143.
 • Tipgos M. A. (1977), Toward a Theory of Corporate Social Accounting: A Comment, "The Accounting Review", vol. LII, no. 4, October, s. 977-983.
 • Wołkowski J. (1984), Z praktyki rachunkowości społecznej w niektórych krajach kapitalistycznych, w: Z badań nad rachunkowością społeczną, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", SKwP, t. VII, Warszawa, s. 47-55.
 • Eccles R. G., Serafeim G. (2011), Leading and Lagging Countries in Contributing to a Sustainable Society, 23 May 2011, http://hbswk.hbs.edu/item/6716.html [online] (dostęp: 7.12.2012).
 • Gray R. (1999), The Social Accounting Project and Accounting Organisations and Society: Privileging Engagement, Imaginings, New Accountings and Pragmatism over Critique?, http://www.st-andrews.ac.uk/media/csear/discussion-papers/CSEAR_dps- -socenv-privengag.pdf (dostęp: 21.02.2013).
 • KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2011 (2011), KPMG International, http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/ corporate-responsibility/pages/2011-survey.aspx (dostęp: 29.09.2012).
 • Towards Integrated Reporting. Communicating Value In the 21st Century (2011), IIRC, http://theiirc.org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads. pdf (dostęp: 26.02.2013).
 • Wensen K. van, Wijnand B., Klein J., Knopf J. (2011), The state of play in sustainability reporting in the EU, ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6727&langId=en (dostęp: 11.12.2012).
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278489

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.