PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5 (CD) | 244--251
Tytuł artykułu

Zintegrowane zarządzanie obszarami metropolitarnymi a zrównoważony rozwój

Warianty tytułu
Integrated Management of Metropolitan Areas and Their Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęto problematykę zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do zarządzania rozwojem obszarów metropolitarnych w Polsce będących głównymi ośrodkami rozwoju regionalnego w myśl Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Wciąż nieuregulowany w systemie polskiego prawodawstwa status obszarów metropolitarnych i metropolii nie sprzyja kreowaniu zintegrowanego modelu ich zarządzania, co w praktyce przekłada się na konkurowanie pomiędzy obszarami centralnymi a peryferiami i dysproporcje w rozwoju między nimi. Na potrzeby artykułu przedstawiono możliwości wykorzystania elementów zintegrowanego i zrównoważonego podejścia w zarządzaniu obszarami metropolitarnymi jako metodę poprawy jakości ich funkcjonowania i likwidację dysproporcji w poziomie rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the sustainable development in relations to the management of metropolitan areas. Metropolitan areas are the main centres of regional development. Still unresolved status of metropolitan areas and metropolises in Polish legislation system is not conducive to creating an integrated model of management. As a result central areas (main cities, metropolises) compete with the peripheral areas (municipalities). For the purposes of this article it was decided to present the possibilities of using elements of integrated and sustainability approach to the management of metropolitan areas as a way to improve the quality of their performance and elimination of disparities in development level. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
244--251
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Bartkowiak P., Koszel M. (2011), The Contemporary Crisis of the City, w: Dilemmas of Business Management in Times of Crisis, red. P. Bartkowiak, Wydawnictwo TNOiK, Poznań.
 • 2. Bartkowiak P., Koszel M. (2013), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju miast jako nowy paradygmat w zarządzaniu, w: Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, red. W.M. Gaczek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • 3. Brandenburger A., Nalebuff B. (1998), Co-opetition. A Revolutionary Mindset that Combines Competition and Cooperation, Currency Paperback, New York.
 • 4. Grosse T.G. (2009), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: jakie zasady i cele polityki regionalnej państwa?, Samorząd Terytorialny, nr 1-2.
 • 5. Izdebski H. (2010), Zadania metropolitarne i instytucjonalne i sposoby ich realizacji, Samorząd Terytorialny, nr 6.
 • 6. Kowalewski A.T. (2005), Rozwój zrównoważony w procesach urbanizacji, Nauka, nr 1, Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN, Warszawa.
 • 7. Lackowska M. (2009), Dlaczego Polsce potrzebna jest ustawa metropolitarna? Ograniczenia dobrowolnej współpracy samorządów w obszarach metropolitarnych, Samorząd Terytorialny, nr 3.
 • 8. Mantey D. (2013), Potrzeba zintegrowanego zarządzania miastami i obszarami metropolitarnymi, Samorząd Terytorialny, nr 6.
 • 9. Markowski T., Marszał T. (2006), Metropolie. Obszary metropolitarne. Metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, Warszawa.
 • 10. Mierzejewska L. (2008), Zrównoważony rozwój miasta: aspekty planistyczne, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 5.
 • 11. Mierzejewska L. (2010), Zrównoważony rozwój miasta, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • 12. Niewiadomski Z. (2008), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa.
 • 13. Nowak M.J. (2011), Czynniki prorozwojowe w procesie zarządzanie miastem, Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu, nr 1.
 • 14. Nowak M.J. (2010), Polskie obszary metropolitarne - problemy definicyjne, Samorząd Terytorialny, nr 3.
 • 15. Pęski W. (1999), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta, Warszawa.
 • 16. Sztumski W. (2006), Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia, Problemy Ekorozwoju, nr 2.
 • 17. Ustawa z 8 marca (1990) roku o samorządzie gminnym (DzU nr 16, poz. 95, t.j. opracowany na podstawie DzU z 2013 r. poz. 594, 1318).
 • 18. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny (DzU 2003 nr 80, poz. 717, t.j. opracowany na podstawie DzU 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446).
 • 19. www.sarp.org.pl/pliki/karta_lipska_pl.pdf, Karta lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich [dostęp: 21.11.2013].
 • 20. Zalewski A. red. (2007), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278501

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.