PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 75 | nr 131 | 47--68
Tytuł artykułu

Sprawozdanie z wyniku całościowego jako źrodło informacji na temat kapitałowych przychodów i kosztów - doświadczenia polskiego i niemieckiego rynku kapitałowego

Autorzy
Warianty tytułu
Statement of Comprehensive Income as a Source of Intormation on Capital Income and Expenses Experience of Polish and German Capital Markets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie formy prezentacji wyniku całościowego przez spółki notowane na warszawskiej i niemieckiej giełdzie papierów wartościowych. Analogiczne badania porównawcze dotyczące formy prezentacji wyniku całościowego nie były dotychczas realizowane. Wydaje się zatem, że niniejszy artykuł uzupełnia zidentyfikowaną lukę badawczą. Przedstawione w nim treści opracowano z wykorzystaniem studiów literatury krajowej i zagranicznej. Ważnym elementem procesu badawczego była analiza informacji prezentowanych w raportach rocznych przez spółki publiczne należące do polskiego indeksu WTG 30 oraz niemieckiego indeksu DAX. W ramach badania wykorzystano statystyki opisowe, takie jak średnia arytmetyczna, odchylenie standardowe, mediana, percentyle. W badaniu wykorzystano także wskaźnik podobieństwa struktur. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że istotność pozostałego wyniku całościowego, z punktu widzenia udziału w sumie bilansowej, jest niewielka. Z kolei udział pozostałego wyniku całościowego w odniesieniu do zysku netto stanowił istotną kwotę. W ramach niniejszego badania zidentyfikowano trzy główne warianty prezentacji pozostałego wyniku całościowego. W przypadku spółek polskich występowały dwa warianty, natomiast w przypadku spółek niemieckich trzy. Zróżnicowana forma prezentacji składników pozostałego wyniku całościowego wynika z faktu, że mamy obecnie do czynienia z okresem przejściowym. Nowa forma prezentacji, uwzględniająca podział pozycji pozostałego wyniku całościowego na dwie sekcje, obowiązuje od lipca 2012 roku. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to highlight the form of presentation of comprehensive income by companies listed on the Warsaw and German stock exchanges. No analogous comparative research concerning the presentation of comprehensive income has been carried out yet. This paper is intended to fill the identified research gap. The paper is based on a review of domestic and foreign literature. A significant element of the research is analysis of information presented in annual reports of public companies included in the Polish WIG 30 index and the German DAX index. Descriptive statistics, such as arithmetic mean, standard deviation, median and percentiles, and the similarity of structures index were used in this study. Results of the research indicate that other comprehensive income, as part of the balance sheet total, was insignificant, whereas in relation to net profit it constituted a significant amount. Three main variants of presentation of other comprehensive income have been identified. In the case of Polish public companies there are two variants, while in the case of German public companies there are three. The differentiated form of presenting the components of other comprehensive income is a result of the fact that we are currently in a transitional period. The new form of presentation, in which other comprehensive income items are divided into two sections, has been in force since July 2012. (original abstract)
Rocznik
Tom
75
Numer
Strony
47--68
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Barton J., Hansen T.B., Pownall G. (2010) Which performance measures do investors around the world value the most - and why, "Accounting Review", vol. 85, no. 3, s. 753-89.
 • Bek-Gaik B. (2013a), Rachunek syków i strat - czas na zmiany?, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 907-922.
 • Bek-Gaik B. (2013b), Sprawozdawczy wymiar rachunku wyników w warunkach globalnego rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Bek-Gaik B. (2012), Prezentacja informacji o dokonaniach spółki w sprawozdaniu finansowym -podejście standardowe czy indywidualne?, [w:] S. Sojak (red.), Rachunkowość - dylematy praktyki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 85-102.
 • Campbell J.L. (2010), The Fair Value of Cash Flow Hedges, Future Profitability and Stock Returns, working papers, University of Georgia.
 • Chambers D., Linsmeier T.J., Shakespeare C., Sougiannis T. (2007), An evaluation of SFAS no. 130 comprehensive income disclosures, "Review of Accounting Studies", vol. 12, s. 557-593.
 • Collins D., Kothari S.P. (1989), Analysis of intertemporal and cross-sectional determinants of earnings response coefficients, "Journal of Accounting and Economics", vol. 11, s. 143-182.
 • Dhaliwal D., Subramanyam K.R., Trezevant R. (1999), Is comprehensive income superior to net income as a measure of firm performance?, "Journal of Accounting and Economics", vol. 26, s. 1027-1047.
 • Farrar J.H., Hannigan B.M. (1998), Farrar 's Company Law, 4th edition, Butterworths, London.
 • Feltham J., Ohlson J.A. (1995), Valuation and clean surplus accounting for operating and financial activities, "Contemporary Accounting Research", vol. 11, s. 689-731.
 • Frendzel M. (2012), Zyski i straty kapitałowe i ich prezentacja przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, "Folia Oeconomica", 263, s. 89-108.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Henry E. (2011), Presentation of comprehensive income: another (small) step toward convergence, "Journal of Corporate Accounting & Finance", November/December, s. 85-89.
 • Hirst D.E., Hopkins P.E. (1998), Comprehensive income reporting and analysts' valuation judgments, "Journal of Accounting Research", vol. 36, s. 47-75.
 • Lipe R. (1986), The Information contained in the components of earnings, "Journal of Accounting Research", vol. 24, s. 37-73.
 • Littleton A. (1940), The integration of income and surplus statements, "Journal of Accountancy", January, s. 30-40.
 • Liu J., Thomas J. (2000), Stock returns and accounting earnings, "Journal of Accounting Research", vol. 38, no. 1,s.71-101.
 • Louis H. (2003), The value relevance of the foreign translation adjustment, "Accounting Review", vol. 78, no. 4, s. 1027-1047.
 • Maines L.A., McDaniel L.S. (2000), Effects of comprehensive income characteristics in nonprofessional investors ' judgments: the role of financial statement presentation format, , Accounting Review", vol. 75, no. 2, s. 179-207.
 • Marcinkowska M. (2003), Istota wyniku całościowego i jego ujmowanie w sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 17 (33), SKwP, Warszawa, s. 89-109.
 • May G. (1937), Eating peas with your knife, "Journal of Accountancy", January, s. 1 5-22.
 • O'Hanlon J. (2000), Discussion of value relevance of mandated comprehensive income disclosures, "Journal of Business Finance and Accounting", vol. 27, no. 9, s. 459-482.
 • Ohlson J.A. (1995), Earnings, book values, anddividends in security valuation, "Contemporary Accounting Research", vol. 11, s. 161-182.
 • Paton W. (1934), Shortcomings of present-day financial statements, "Journal of Accountancy", February, s. 108-132.
 • Pronobis P., Zulch H. (2010), The Predictive Power of Comprehensive Income andlts Individual Components under IFRS, Leipzig School of Management.
 • Ramakrishnan R.T.S., Thomas J.K. (1998), Valuation of permanent, transitory, and price-irrelevant components of reported earnings, "Journal of Accounting, Auditing, and Finance", vol. 13, no. 3, s. 71-101.
 • Rees L.L., Shane P.B. (2012), Academic research and standard-setting: the case of other comprehensive income, "Accounting Horizons", vol. 26, no. 4, s. 789-815.
 • Szychta A. (2012), Dochody całkowite w sprawozdaniach finansowych największych spółek notowanych na GPWw Warszawie, "Folia Oeconomica", 263, s. 65-88.
 • Szychta A. (2010), Pomiar i prezentowanie wyniku całościowego spółki kapitałowej w sprawozdaniu finansowym, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 55 (115), SKwP, Warszawa, s. 1 17-141.
 • Szychta A., de la Rosa D. (2012), Comprehensive income presentation under IAS 1: the reporting practices of the largest companies listed on the Warsaw Stock Exchange, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 68 (124), SKwP, Warszawa, s. 121-145.
 • Tarca A., Brown P., Hancock P., Woodliff D., Bradbury M., van Zijl T. (2008), Identifying decision useful Information with the matrix format income statement, "Journal of International Financial Management and Accounting", vol. 19, no. 2, s. 184-217.
 • Walińska E. (2013), Przychody rozliczane w czasie w świetle koncepcji wyniku całościowego, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 647-662.
 • Walińska E. (2012), Wynik całościowy w sprawozdaniu finansowym. Jak go zrozumieć?, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 38-42.
 • Walińska E. (2010), Podstawowe kategorie finansowe i ogólne zasady ich pomiaru w rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa - ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 53-95.
 • Walińska E. (2009), Koncepcja zysku całościowego a wartość bilansowa przedsiębiorstwa, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Difin, Warszawa, s. 335-338.
 • Walińska E., Bek-Gaik B. (201 1), Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 62 (118), SKwP, Warszawa, s. 324-341.
 • Wójtowicz P. (2009), Czy wynik całościowy jest potrzebny rynkowi kapitałowemu?, [w:] I. Sobańska, T. Wnuk-Pel (red.), Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 155-165.
 • Yen A.C., Hirst D.E., Hopkins P.E. (2007), A content analysis of the comprehensive income exposure draft comment letters, "Research in Accounting Regulation", vol. 19, s. 53-79.
 • IASB (2010), Conceptual Frameworkfor Financial Reporting.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 - Prezentacja sprawozdań finansowych, MSR 1 (2012), [w:] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 19.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 - Prezentacja sprawozdań finansowych, MSR l (2008), [w:] Rozporządzanie Komisji (WE) nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278543

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.