PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 75 | nr 131 | 69--82
Tytuł artykułu

Ocena kondycji finansowej łączących się spółek na przykładzie jednostek z wybranych województw Polski Zachodniej

Autorzy
Warianty tytułu
Assessment of Financial Position of Merging Companies Based on Selected Provinces of Western Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było sprawdzenie kondycji finansowej łączących się spółek. Badania obejmowały kondycję finansową przystępujących do połączenia spółek akcyjnych z województw dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego w latach 2008-2010. Spółki zostały wytypowane na podstawie wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego. Osiągnięcie celu badań nastąpiło po zweryfikowaniu dwóch hipotez badawczych. Pierwsza zakładała, że istnieje zależność między kondycją finansową spółki a jej przyporządkowaniem do grupy spółek przejmujących lub przejmowanych. Druga hipoteza zakładała, że w okresie spowolnienia gospodarczego spółki przejmujące są w dobrej sytuacji finansowej. Analiza kondycji finansowej była oparta na trzech modelach analizy dyskryminacyjnej, charakteryzujących się wysoką skutecznością predykcyjną, z których do dalszych badań wybrano model Korola. Analizowane były sprawozdania spółek na rok, na dwa lata i na trzy lata przed planowanym połączeniem. Współzależność została określona na podstawie współczynnika V-Cramera. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że istnieje słaba zależność między kondycją finansową a podziałem na spółki przejmujące i przejmowane. Ponadto występuje także bardzo słaba zależność między kondycją finansową a okresem spowolnienia gospodarczego. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to examine the financial condition of merging companies. The research comprised merging companies from the provinces of Lower Silesia, Opole, Wielkopolska, Lubusz and West Pomerania in the years 2008-2010. Companies were selected on the basis of entries in the Register Court. The first hypothesis assumed that there is a relationship between financial position and being the acquirer or the target company. The second hypothesis was that in times of economic downturn the acquiring companies are in good financial condition. Analysis of financial condition was based on three models of discriminant analysis. Each of these models is characterized by high predictive ability, but for further study the Korol model was selected. Financial statements from one year, two years and three years prior to a merger have been analyzed. The correlation was determined on the basis of V-Cramer coefficient. The results show that there is a weak relationship between financial condition and being the acquirer or the target company. In addition, there also is a weak relationship between financial condition and the period of economic slowdown. (original abstract)
Rocznik
Tom
75
Numer
Strony
69--82
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gąsior A. (2008), Fuzje i przejęcia w Polsce - charakterystyka sektorów w latach 2002-2006, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 515, seria: "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 13, s. 559-568.
 • Harford J. (2005), What drives mergers waves?, "Journal of Financial Economics", vol. 77, s. 529-560.
 • Hołda A. (2010), Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 56 (l 12), SKwP, Warszawa.
 • Jagiełło R. (2013), Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw, "Materiały i Studia", z. nr 286, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Korol T. (2013), Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Korol T. (2010), Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Korol T., Prusak B. (2005), Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu, Warszawa.
 • Korzeb Z. (2007), Wpływ pierwszych informacji o fuzjach i przejęciach na kształtowanie się wyników finansowych banków komercyjnych uczestniczących w tych transakcjach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 455, seria: "Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 50, s. 427-434.
 • Maksimovic V., Phillips G., Yang L. (2012), Private and public mergers waves, "Journal of Finance" (forthcoming).
 • Mączyńska E. (red.) (2011), Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Perepeczko A., Zarzecki D. (2007), Sektorowa analiza dodatkowych stóp zwrotu spółek przejmowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 455, seria: "Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 50, s. 447-458.
 • Pułaska-Turyna B. (2011), Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa.
 • Shimizu K., Hitt M.A., Vaidyanath D., Pisano V. (2004), Theoretical foundations of cross-border mergers and acąuisitions: a review of current research and recommendations for the future, "Journal of International Management", vol. 10, s. 307-353.
 • Sobczyk M. (2010), Statystyka matematyczna, C.H. Beck, Warszawa.
 • Wójcikowski R., Mordziak M., Życzkowska M. (2009), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw na przykładzie sektora bankowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 533, seria: "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 16, s. 555-589.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000, nr 94, póz. 1037 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (stan na 2013 r.), Dz. U. 2013, póz. 330.
 • Andrade G., Mitchell M.L., Stafford E. (2001), New Evidence and Perspectives on Mergers, HSB Finance working papers no. 01-070 (http://papers.ssm.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=269313).
 • Blunck B.W., Bartholdy J. (2009), What Drives Private and Public Merger Waves in Europe?, working papers (http://papers.ssm.com/sol3/papers.cfm7abstract_id=1338347).
 • Czapiewski M. (2009), Firmy będą się łączyć, aby nie splajtować, http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/313031,firmy_beda_sie_laczyc_aby_nie_splajtowac.html (dostęp 3.10.2013).
 • Luty Z. (2009), Firmy będą się łączyć, aby nie splajtować, http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/313031,firmy_beda_sie_laczyc_aby_nie_splajtowac.html (dostęp 3.10.2013).
 • Makaew T. (2010), The Dynamics of International Mergers and Acquisitions, working papers (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1572005).
 • Ravichandaran K. (2009), Effect of Financial Crisis over Mergers and Acąuisitions in CCC Countries, working papers (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm7abstract_id=1360249).
 • Zmiany sytuacji finansowe przedsiębiorstw małych, średnich i dużych w latach 2006-2011 (2013), http://www.mg.gov.pl/files/upload/8438/Zmiany_syt_firm_przedsieb_2006-2011.pdf (dostęp 10.01.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278551

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.