PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 75 | nr 131 | 83--93
Tytuł artykułu

Znaczenie dorobku naukowego Profesor Elżbiety Burzym dla rozwoju nauki i praktyki rachunkowości w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
The Importance of Professor Elżbieta Burzym's Contribution to the Development of Accounting Theory, Research and Practice in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przypomnienie znaczenia dorobku naukowego Profesor Elżbiety Burzym dla rozwoju teorii rachunkowości, badań naukowych w tej dyscyplinie oraz praktyki rachunkowości w Polsce. Przedmiotem artykułu są definicje, tezy, poglądy i koncepcje teoretyczne systemu rachunkowości oraz systemu rachunku kosztów formułowane przez Profesor Burzym, które stanowią znaczący wkład w rozwój teorii rachunkowości w Polsce. W artykule objaśniono na przykładzie z literatury skutki rozwiązywania problemów rachunkowości z perspektywy proceduralno-formalnej, a nie merytorycznej, która dominowała w opracowaniach naukowych Profesor Burzym. (abstrakt oryginalny)
EN
The importance of Professor Elżbieta Burzym's contribution to the development of accounting theory, research and practice in Poland. The aim of this article is to remind the importance of scientific achievements of Professor Eliżbieta Burzym for the development of accounting theory, scientific research in this discipline, and the practice of accounting in Poland. The article provides defmitions, arguments, ideas and theoretical concepts of accounting and cost accounting formulated by Professor Burzym, which represent a significant contribution to the development of accounting theory in Poland. The article explains, based on an example from literature, the effects of problem-solving in accounting from the procedural-formal perspective rather than from the substantive perspective, which dominated in the scientific studies of Professor Burzym. (original abstract)
Rocznik
Tom
75
Numer
Strony
83--93
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Burzym E. (2008), Społeczna funkcja rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 45 (101), SKwP, Warszawa.
 • Burzym E. (1990), Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 16, SKwP, Warszawa.
 • Burzym E. (1971), Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa.
 • Burzym E. (1963), O istocie pojęć wydatek, nakład, koszt, "Rachunkowość", nr 5.
 • Burzymowa E. (1981), Funkcja kontrolna rachunkowości - kierunki rozwoju, [w:] Rachunkowość jako system i dyscyplina naukowa - stan i perspektywy rozwoju, SGPiS, Warszawa.
 • Dobija M. (1999), Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa.
 • Malc W. (1963), Rachunek kosztów postulowanych w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa.
 • Jarugowa A. (1972), Koszty pośrednie w przedsiębiorstwach przemysłowych. Rachunek i kontrola, PWE, Warszawa.
 • Jarugowa A. (1966), Koszty zarządzania przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa.
 • Mućko P., Hońko S. (2013),"Sprawozdanie z działalności" - raport z pogranicza rachunkowości, "Rachunkowość", nr 10.
 • Skrzywan S. (1968), Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Skrzywan S. (1948), Rachunkowość w przedsiębiorstwie przy gospodarce planowanej. Cele i funkcje, Gospodarczy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Sobańska I. (2012), Jedność systemu rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66 (122), SKwP, Warszawa, s. 179-190.
 • Sobańska I. (2003), Rachunkowość zarządcza w praktyce polskiej, [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa, rozdz. 15.
 • Sobańska I. ( 1997), Tendencje rozwoju rachunku kosztów w Niemczech, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Sobańska I. (1979), Modele kosztów a rachunek kosztów, praca doktorska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Łódź (maszynopis powielony).
 • Sobańska I., Wnuk T. (2000), Zmiany w praktyce rachunkowości na przełomie XX i XXI wieku, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 56, SKwP, Warszawa, s. 215-221.
 • Sojak S., Gierusz J., Kozak P., Czerska E. (red.) (2007), Zestawienie prac habilitacyjnych i doktorskich z zakresu rachunkowości obronionych w Polsce w latach 1948-2006, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 37, SKwP, Warszawa.
 • Szadziewska A. (2002), Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych północnej Polski - stan i kierunki zmian, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 9 (65), SKwP, Warszawa, s. 90-112.
 • Szychta A. (2006), Praktyka rachunkowości zarządczej w Polsce w świetle wyników badań ankietowych, [w:] I. Sobańska, W.A. Nowak (red.), Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 189-208.
 • Szychta A. (2001), Zastosowanie metod rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach w Polsce, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 5 (61), SKwP, Warszawa, s. 101-119.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43AVE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz. Urz. UE L 182/19.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, Dz. U. 1991, nr 10, póz. 35.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994, nr 121, póz. 591 ze zm.
 • Wytyczne w sprawie zasad rachunku kosztów produkcji przemysłowej przedsiębiorstw państwowych. Załącznik do Zarządzenia nr 1 Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministerstwie Finansów z dnia 2 lutego 1968 r.
 • Zasady ewidencji, kalkulacji i analizy kosztów produkcji przemysłowej. Załącznik do Zarządzenia nr 83 Ministra Finansów z dnia 7 listopada 1983 r. w sprawie zasad ewidencji, kalkulacji i analizy kosztów produkcji przemysłowej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278567

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.