PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 75 | nr 131 | 125--143
Tytuł artykułu

Informacja o pracy wolontariuszy w sprawozdaniach organizacji pożytku publicznego w Polsce

Warianty tytułu
Information on Volunteer Labour in Reports of Public Benefit Organizations in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było ustalenie, czy informacje o wolontariuszach ujawniane przez organizacje non-profit prowadzące działalność pożytku publicznego w Polsce są porównywalne oraz czy pozwalają ocenić wpływ wolontariatu na wyniki finansowe tych organizacji. Na podstawie badań literaturowych wskazano możliwości wyceny wartości wolontariatu w sprawozdaniach organizacji pożytku publicznego w Polsce i na świecie. Postawiony cel był realizowany poprzez studia literaturowe oraz badania empiryczne z wykorzystaniem metod analizy statystycznej na próbie 315 fundacji w Polsce. Studia literaturowe wykazały wiele barier związanych z pomiarem pracy wolontariuszy i jej raportowaniem, co uniemożliwia przy obecnym stanie wiedzy oraz nastawieniu menedżerów organizacji non-profit uwzględnienie tej informacji w sprawozdaniach finansowych. Badania empiryczne wykazały natomiast niedostateczność informacji o pracy wolontariuszy w sprawozdaniach merytorycznych fundacji w Polsce. Prezentowana informacja nie pozwala na ocenę wpływu wolontariatu na wyniki osiągane przez fundacje, ani na porównywanie tych informacji pomiędzy organizacjami. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this study was to determine whether information on volunteers disclosed by public benefit organizations operating in Poland is comparable and if it enables assessment of the impact of volunteer labour on financial results of these organizations. On the basis of literature the possibility of valuing the labour of Volunteers in the reports of public benefit organizations in Poland was investigated. The methodology included literature review and empirical studies using the methods of statistical analysis of a sample of 315 foundations in Poland. Literature studies revealed many barriers associated with Volunteer labor reporting. Given present knowledge and attitudes of managers of nonprofit organizations, including this information in financial statements is impossible. Empirical studies have shown that information on the work of volunteers in activity reports of foundations in Poland is insufficient The information does not allow the influence of volunteer labour on the results of foundations to be evaluated, nor the results of different organizations to be compared. (original abstract)
Rocznik
Tom
75
Numer
Strony
125--143
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bowman W. (2009), The economic value of volunteers to nonproftt organizations, "Nonprofit Management & Leadership", vol. 19, issue 4, s. 491-515.
 • Brown E. (1999), Assessing the value of volunteer activity, "Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly", vol. 28, issue 1, s. 3-17.
 • Cordery C., Narraway G. (2010), Valuing volunteers: expanding the relevance and reliability debate, "Australian Accounting Review", vol. 20, issue 4, s. 334-344.
 • Cordery C., Narraway G. (2006), The invisible crowd- valuing volunteer services, "Chartered Accountants Journal", vol. 85, issue 11, s. 71-74.
 • Cordery C.J., Proctor-Thomson S.B., Smith K.A. (2013), Towards communicating the value of volunteers: lessons from the field, "Public Money & Management", vol. 13, issue 2, s. 47-54.
 • Czubakowska K., Winiarska K. (2010), Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, PWE, Warszawa.
 • Dalsimer P. (1986), Financial records and the value of volunteers, "Nonprofit World", vol. 4, issue 3, s. 17-38.
 • Dobija D. (2004), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Handy F., Srinivasan N. (2004), Valuing volunteers: an economic evaluation of the net benefits of hospital volunteers, "Nonprofit and Voluntary Sector Cjuarterly", vol. 37, issue 1, s. 76-92.
 • Henke E.O. (1972), Performance evaluation for not-for-profit organizations, "Journal of Accountancy", vol. 133,s.51-55.
 • Kinowska Z. (2012). Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, "Biuro Analiz Sejmowych", nr 22 (136), s. 1-10.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Część A. Założenia koncepcyjne i wymogi (2011), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Mook L., Handy F., Quarter J. (2007), Reporting volunteer labour at the organizational level: a study of Canadian nonprofits, "Voluntas", vol. 18, s. 55-71.
 • Mook L., Quarter J. (2006), Accounting for the social economy: the socioeconomic impact statement, "Annals of Public and Cooperative Economics", vol 77, issue 2, s. 247-269.
 • Sajardo A., Serra I. (2011), The economic value of volunteer work: methodological analysis and application to Spain, "Nonprofit & Voluntary Sector Quarterly", vol. 40, issue 5, s. 873-896.
 • Salamon L.M., Sokolowski S.W., Haddrock M.A. (2011), Measuring the economic value of volunteer work globally: concepts, estimates, and a roadmap to the future, "Annals of Public & Cooperative Economics", vol. 82, issue 3, s. 217-252.
 • Salamon L.M., Sokolowski S.W., List R. (2003), Global Civil Society. An Overview, Johns Hopkins University, Baltimore.
 • Trigg R., Nabangi F.K. (1995), Representation of the financial position of not-for-profit organizations: the habitat for humanity situation, "Financial Accountability and Management", vol. 11, issue 3, s. 259-269.
 • Waniak-Michalak H. (2012), Wykorzystanie dotacji i darowizn przez organizacje pożytku publicznego, "Rachunkowość", nr 3, s. 44-48.
 • Woods B. (2009), The economic value of volunteers to nonprofit organizations, "Nonprofit Management and Leadership", vol. 19, issue 4, s. 491-506.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego, Dz. U. 2013, nr O, póz. 234.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. 2003, nr 96, póz. 873.
 • Accounting Standards Board, FRS 102 - The Financial Reporting Standard Applicable in the UK and Republic of Ireland, London, http://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Accounting-and-Reporting-Policy/FRS-102-The-Financial-Reporting-Standard-applicabl.aspx (dostęp 09.09.2013).
 • Arczewska M., Całek G., Gliwicka E., Pazderski F., Rustecki W., Bobek K. (2011), Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce, www.pozytek.gov.pl (dostęp 28.08.2013).
 • International Labour Organization (2011), Manual on the Measurement of Volunteer Work, Geneva, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-dgreports/-stat/documents/publication/wcms162119.pdf (dostęp 09.09.2013).
 • Nałęcz S., Goś-Wójcicka K. (red.) (2012), Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym - 2011, GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/GS_wolontariat_i_inne_formy_pracy_niezarobk2011.pdf (dostęp 28.08.2013).
 • Przewłocka J., Adamiak P., Herbst J. (2013), Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, Stowarzyszenie Klon / Jawor, http://www.ngo.pl/PodstawoweFakty_2012_raport/ (dostęp 28.08.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278579

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.