PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 17 | nr 1 | 21--44
Tytuł artykułu

Importance of Employment Protection and Types of Employment Contracts for Elasticity of Employment in the OECD Countries

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wpływ ochrony zatrudnienia i rodzaju umów o pracę na elastyczność zatrudnienia względem pkb w krajach OECD
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedmiotem artykułu są skutki globalnego kryzysu dla zatrudnienia w krajach OECD, a w szczególności próba objaśnienia przyczyn ich zróżnicowanych rozmiarów w poszczególnych krajach. Szczególną uwagę w tym objaśnieniu zwrócono na pytanie, jaką rolę odgrywają tutaj instytucje rynku pracy, a w szczególności prawna ochrona zatrudnienia i umowy o pracę na czas określony. Globalny kryzys gospodarczy przekładał się na sytuację panującą na rynkach pracy krajów OECD powodując spadki zatrudnienia i wzrosty bezrobocia. Zmiany rozmiarów zatrudnienia w poszczególnych krajach były zróżnicowane. W latach 2007- 2012 w większości krajów OECD wystąpiły spadki rozmiarów produkcji. Obserwowano w nich również spadki rozmiarów płac realnych. Stosunkowo niewielkim zmianom w latach 2005-2012 podlegały natomiast czynniki o charakterze instytucjonalnym. Zarówno w przypadku restrykcyjności prawnej ochrony zatrudnienia, jak i w przypadku udziału zatrudnienia na czas określony nie wystąpiły wyraźne tendencje zmian tych wartości w okresie trwania kryzysu gospodarczego. Weryfikacja ekonometryczna wysuniętych hipotez teoretycznych została przeprowadzona w oparciu o dane roczne z lat 2005-2012 dla 26 krajów OECD i wykazała, że PKB i płace realne były istotnymi czynnikami determinującymi rozmiary zatrudnienia w analizowanym okresie. Potwierdzono również hipotezę o istnieniu nieliniowej (U-kształtnej) zależności pomiędzy elastycznością zatrudnienia względem PKB a stopniem restrykcyjności prawnej ochrony zatrudnienia oraz udziałem zatrudnienia na czas określony. Uzyskane wyniki wskazują, iż najmniejszych spadków zatrudnienia w okresie kryzysu możemy się spodziewać w krajach, w których poziom EPL jest bliski 2, a udział umów o pracę na czas określony w liczbie umów ogółem jest bliski 18%. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the impact of the global crisis on employment in the OECD countries, and in particular is an attempt to explain why the impact is of a different scope in particular countries. Particular attention has been paid to the question of the role played by labour market institutions (such as employment protection legislation and fixed-term employment). The global economic crisis has influenced the situation in the labour markets of OECD countries, causing declines in employment and increases in unemployment. Changes in the level of employment in individual countries varied. Between 2007-2012 declines in production took place in the majority of OECD countries. Declines in real wages were also observed in those countries. On the other hand, in the period of 2005-2012 relatively small changes in labour market institutions occurred. With respect to both the stringency of employment protection legislation, as well as the share of fixed-term employment, there were no clearly visible trends in the data during the period of economic crisis. The econometric verification of theoretical hypotheses was performed using annual data from the 2005-2012 period for 26 OECD countries, and itshows that GDP and real wages were statistically significant determinants of employment size in the analyzed period. The study also confirmed the hypothesis of the existence of a non-linear (U-shaped) relationship between employment elasticity with respect to GDP and the level of stringency of employment protection legislation, as well as the share of fixed-term employment in the total number of employment contracts. The results show that the smallest declines in employment during a crisis might be expected in countries where the level of EPL is close to 2, and the share of fixed-term employment in the total number of employment contracts is close to 18%. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
21--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Baltagi B.H. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons, Chichester, England.
 • Blanchard O., Summers L. (1986), Hysteresis and the European Unemployment Problem, NBER Macroeconomics Annual, No. 1, MIT Press, Cambridge, MA.
 • Boeri T., van Ours J. (2011), Ekonomia niedoskonałych rynków pracy (Economics of Imperfect Labour markets), Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 • Cahuc P., Zylberberg A. (2004), Labour Economics, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London.
 • Charemza W.W., Deadman D.F. (1997), Nowa ekonometria (New Econometrics), PWE, Warszawa.
 • Chen X., Lin S., Reed W.R. (2006), Another Look at What To Do With Time-Series Cross-Section Data, Working Papers, Department of Economics, University of Canterbury.
 • Ciżkowicz P., Rzońca A., Wojciechowski W. (2012), Determinanty regionalnych różnic w dynamice liczby pracujących w Polsce w latach 1999-2008 (Determinants of regional differences in the dynamics of Polish employment in the years 1999-2008), Gospodarka Narodowa, Vol. LXXX/XXI, Nr 11-12, ss. 59-77.
 • Greenwald B. C., Stiglitz J. E. (1995), Labour Market Adjustments and the Persistence of Unemployment, AEA Papers and Proceedings.
 • Kwiatkowski E., Włodarczyk P. (2012), Wpływ prawnej ochrony zatrudnienia na rynek pracy w warunkach negatywnego szoku ekonomicznego (The influence of employment protection legislation on labour markets in conditions of negative economic shock), 'Gospodarka Narodowa', Szkoła Główna Handlowa, Vol. LXXX/XXI, Nr 11-12, ss. 1-23.
 • Lazear E. P. (1990), Job security provisions and unemployment, 'Quarterly Journal of Economics', Oxford Journals, No. 3, ss. 699-726.
 • Malul M., Rosenboim M., Tal S. (2011), The Role of Employment Protection During An Exogenous Shock to An Economy, a conference paper.
 • Smith S. (2003), Labour Economics, Routledge, London - New York.
 • Strzelecki P., Wyszyński R., Saczuk K. (2009), Zjawisko chomikowania pracy w polskich przedsiębiorstwach po okresie transformacji (The appearance of labour hoarding workforces in Polish enterprises following the transformation period), 'Bank iKredyt',Narodowy Bank Polski, Vol. 40, Nr 6, ss. 77-104.
 • Tsoulfidis L. (2010), Competing Schools of Economic Thought, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278655

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.