PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 129 | 131--143
Tytuł artykułu

Próba kwantyfikacji założenia kontynuacji działalności

Warianty tytułu
Attempt to Quantify the Activity Continuation Assumption
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawione rozważania są głosem w dyskusji na temat interpretacji założenia kontynuacji działalności w regulacjach prawnych oraz jej praktycznego stosowania. Nie wystarczy, w ślad za założeniami koncepcyjnymi MSR/MSSF, stwierdzić, że kontynuacja działania ma charakter fundamentalny. Należy dążyć do jej precyzyjnego sformułowania w regulacjach prawa bilansowego oraz wskazywać na jej znaczenie w praktyce gospodarczej. Niezależnie od tego, czy kontynuacja działalności jest uznawana za postulat, założenie czy nadrzędną zasadę rachunkowości, ma ona istotne znaczenie przy interpretacji sprawozdania finansowego. Stwierdzenie kierownictwa, że jednostka prawdopodobnie przetrwa kolejny okres, bez uzasadnienia tego stanowiska jest jedynie spełnieniem formalności wynikających z przepisów. Użytkownik sprawozdań finansowych, a w szczególności dostawca kapitału, jest zainteresowany, czy inwestycja w jednostkę dostarczy korzyści w pewnej perspektywie czasowej. Autorzy oczekują zatem, że poza stwierdzeniem o kontynuacji kierownictwo jednostki uzasadni swoje oświadczenie.(fragment tekstu)
EN
The article attempts to interpret one of the major accounting principles, namely the continuation of activity. A particular attention was paid to the following questions: 1. What is the origin of the assumption of activity continuation? 2. In which way should presently the activity continuation assumption be interpreted? 3. What doubts are raised by the legal solutions with regard to activity continuation? 4. Can one speak about "partial" continuation of activity in the context of formulation of the Accounting Law in an "insignificantly reduced scope"? 5. Can external and internal factors threatening the continuation be quantified and revealed to external users? The presented contents should inspire the discussion on the principle of activity continuation in legal regulations as well as its practical application.(author's abstract)
Rocznik
Numer
Strony
131--143
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Gierusz J. [2005], Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, ODDiK, Gdańsk.
 • Gierusz J. [2012], Plan kont z komentarzem. Handel, produkcja, usługi, ODDiK, Gdańsk
 • Gos W., Petrykowski P. [2011], Użyteczność zasobów a wycena aktywów i zobowiązań, "Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia", nr 41.
 • Hońko S. [2008], Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Ignatowski R. [2012], Światowa harmonizacja rachunkowości w perspektywie teoretycznej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 67 (123), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Kononowicz Ł. [2000], Czynniki determinujące ustanie zasady kontynuacji działalności, rozprawa doktorska, AE w Poznaniu, Poznań.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych" SKwP, Warszawa [2011].
 • Mućko P. [2008], Koncepcja zmian w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Riahi-Belkaoui A. [2004], Accounting theory, 5th Edition, Thomson Learning, London
 • Sterling S. [1968], The Going Concern: An Examination, The Accounting Review (July).
 • Szychta A. [1996], Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Świderska G. K., Więcław W. (red.) [2009], Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, Difin, Mac Consulting, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, DzU nr 94, poz. 1037 ze zm.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU nr 60, poz. 535 ze zm.
 • Veldkamp D., [2012], Handelsrechtliche Bilanzierung nach Wegfall der Going-Concern- Annahme,,,Die Wirtschaftspüfung" 2012, nr 15.
 • Wielgórska-Leszczyńska J. [2012], Informowanie o kontynuowaniu działalności, w: Rachunkowość. Dylematy praktyki gospodarczej, red. S. Sojak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych [2007], International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa
 • Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych [2011], International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 182/19 z 29 czerwca 2013, www.mf.gov.pl.
 • Hahn W. [2011], The Going-Concern Assumption: Its Journey into GAAP, CPA Journal, luty 2011, http://edit.seu.edu/Editor/assets/seuniversity/academics/faculty/pages. pdf, dostęp 27.02.2013.
 • Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej nr 570 "Kontynuacja działalności", www.kibr.org.pl.
 • www.fasb.org [2013] strona internetowa Financial Accounting Standards Board,
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278809

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.