PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 34 Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty przestrzenno-ekonomiczne = Regional Dimension of Changes in Polish Rural Areas - Spatial and Economic Aspects | 23--37
Tytuł artykułu

Modele rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu teoretycznym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Models of rural development from the theoretical perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przegląd i systematyzacja głównych koncepcji teoretycznych rozwoju obszarów wiejskich, przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników rozwoju wskazywanych w tych modelach i teoriach. Szczególną uwagę zwrócono na koncepcję rozwoju zrównoważonego. W pracy dokonano próby określenia odpowiedniego systemu wskaźników i miar, za pomocą których możliwe jest modelowanie procesu rozwoju zrównoważonego.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to review and systematise the main theoretical concepts of regional development, while taking into account the factors indicated in these models and theories. Particular attention was paid to the concept of sustainable development. The paper attempts to identify the appropriate system of indicators and measures by which it is possible to model the process of sustainable development. A European vision for rural development considers the most important contemporary challenges: the pursuit of equal quality of life between urban and rural areas, bridging development gaps between developed and peripheral rural areas, multifunctional development of rural areas, balanced and sustainable development of rural areas and to meet the challenges of climate in agriculture.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Achinstein P., 2004, Challenge to Positive Relevance Theorists: Reply to Roush, Journal Philosophy of Science, 71, 4, s. 521-524.
 • Adamowicz M., Smarzewska A., 2009, Model oraz mierniki trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu lokalnym, [dostęp 20.05.2013] www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/nr 50, 2009, s. 251-268.
 • Agenda 21 w Polsce. 10 lat po Rio 1992-2002, 2002, Raport. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Warszawa, s. 10-12.
 • Apostel L., I960, Towards the Formal Study of Models in the Non-Formal Sciences, Synthese, 12, s. 125-161.
 • Bröl R., 2006, Rozwój regionalny, jako kategoria ekonomiczna, [w:] D. Strahl (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław, s. 22-38.
 • Bański J., Czapiewski K., 2009. (red.), Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Borys Т., 2010, Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju -polskie wyzwania, Problems of Sustainable Development, 5,1.
 • Churski P, 2010, Obszary problemowe w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym - doświadczenia krajowe i międzynarodowe, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, [dostęp 20.05.2013], http://www.mrr. gov.pl/aktudnosci/polityka_rozwoju/CHURSKI.pdf.
 • Creating Rural Indicators for Shaping Territorial Policies, 2004, OECD, Publications, Paris.
 • Domański R., 2009, Gospodarka przestrzenna, Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.
 • Ermann U. Hock S., 2004, Die Konstruktion des ländlichen Raumes im Diskurs der Regionalentwicklung, Anmerkungen zu einer (Re-)Produktion von Regio na lität und Ländlichkeit, [w:] E Bröckling, U. Grabski- Kieron, C. Krajewski С. (red.), Stand und Perspektiven der deutschsprachigen Geographie des ländlichen Raumes, Berlin, s. 13-24.
 • Europejski Ruch Odnowy Wsi i Małych Miast ECOVAST, 1995, Strategia dla wiejskiej Europy, Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
 • Forrester J., 1971, World Dynamics, Wright Allen Press, Cambridge, s. 123-125.
 • Hausner J., 2004, Tezy na temat Narodowego Planu Rozwoju (NPR). Materiały konferencji Zrównoważony rozwój Polski - aksjologiczne założenia do Narodowego Planu Rozwoju w łatach 2007-2013, Warszawa, 17 listopada 2004, s. 7.
 • Knieć W., 2011, Wspólna Polityka Rolna w socjologicznej perspektywie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Wyd. UMK, Toruń.
 • Kłodziński M., 1996, Wielofunkcyjność warunkiem aktywizacji gospodarczo-społecznej obszarów wiejskich, [w:] M. Kozakiewicz (red.), Wieś i rolnictwo w badaniach społeczno-ekonomicznych, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Kulikowski R., 2012, Produktywność i towarowość rolnictwa w Polsce, Barometr Regionalny. Analizy. Prognozy, 4, s. 17-29.
 • Kostrowicki J., 1976, Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna, Przegląd Geograficzny, 48, z. 4.
 • Kowalczyk S., Sobiecki R., 2011, Europejski model rolnictwa - uwarunkowania ewolucji, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 98, 3.
 • Kłodziński M., 2010, Główne funkcje polskich obszarów wiejskich z uwzględnieniem dezagraryzacji wsi i pozarolniczej działalności gospodarczej, Studia BAS, 4(24), s. 9-28.
 • Malik K, 2012, The Effectiveness and Efficiency of Regional Devehpment Policy, [w:] G. Hofbauer, H. Haensel (red.), Challenges, Research and Perspectives - Herausforderungen, Forschung und Perspektiven, European Research and Working Group. Berlin: uni-edition GmbH, Berlin, s. 287-300.
 • Malik К, 2004, Monitorowanie efektywności zrównoważonego i trwałego rozwoju regionu, [w:] К Heffner (red.), Rola małych regionów w rozwoju społeczno- gospodarczym i integracji europejskiej, Biuletyn KPZK PAN, 212, Warszawa, s. 225-240.
 • Michnowski L., 2003, Analiza zmienności w kształtowaniu strategii trwałego rozwoju, [w:] A. Pawłowski (red.), Filozoficzne i społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 16, Lublin.
 • Nurkse R., 2013, Devehpment Theory: Influences and Perceptions, [Dostęp 10 maja 2013], http://www.hsbremen.de/internet/bote/nurkse_book_2008_bass. pdf
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej w 2013 r. (2010/C 354/06), Dziennik Urzędowy UE С 354, z dnia 28.12.2010.
 • Piontek В., 2010, Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego, Problemy ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, 5, 2, s. 117-124.
 • Sachs J., 2007, Wspólne wyzwania, wspólne dobro, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.
 • Sadowski Z., 2005, Transformacja i rozwój, PTE, Warszawa.
 • Siemiński J. L., 2001, Idea rozwoju zrównoważonego i trwałego obszarów wiejskich w Polsce na tle innych koncepcji, Przestrzeń, 1/2001.
 • Siemiński J. L. 1996, Koncepcje rozwoju obszarów wiejskich procesie transformacji ustrojowej Polski lat dziewięćdziesiątych, [w:] M. Kozakiewicz (red.), Wieś i rolnictwo w badaniach społeczno-ekonomicznych, IRWiR PAN, s. 126- 153.
 • Słownik języka polskiego, 1985, PWN, Warszawa, s. 131.
 • Stępień S., 2011, Związki wahań cyklicznych w rolnictwie z koniunkturą gospodarczą, roczniki nauk rolniczych, Seria G, T. 98, 3.
 • Stiglitz E., 2004, Globalizacja, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 142- 143.
 • Szczurowska M., Podawca K, Gworek, B, 2005, Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich, szansą dla wsi, Ochrona środowiska i zasobów naturalnych, 28, s. 49-61.
 • The European Model of Agriculture - Challenges Ahead, A Background Paper for the Meeting of Ministers of Agriculture in Oulu, 26.9.2006, SN 3098/06.
 • Wilczyński R., 2003, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fundusz Współpracy Programu Agro-Info, Poznań.
 • Wilkin J., 2009, Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne, [w:] U. Płowieć (red.), Polityka gospodarcza a rozwój kraju, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 305-325.
 • Witkowski J., 2008, Ewolucja koncepcji rozwoju od końca II wojny światowej do roku 2000. [w:] Koncepcje rozwoju i ich aplikacje, Wyd. Global Development Research Group.
 • Wójcik M., 2010, Struktura i działanie - geograficzno-społeczna interpretacja oddziaływania funduszy Unii Europejskiej na przykładzie programu " Odnowa wsi",[w:] E. Kacprzak, A. Kołodziejczak (red.), Rola środków Unii Europejskiej w rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 24, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 187-191.
 • Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, 2011, Główny Urząd Statystyczny, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278825

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.