PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 34 Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty przestrzenno-ekonomiczne = Regional Dimension of Changes in Polish Rural Areas - Spatial and Economic Aspects | 39--56
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie sytuacji demograficznej i ekonomicznej obszarów wiejskich w państwach Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Diversity of socio-economic development in Poland's rural areas and the European Union Member States
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje problematykę definiowania i wydzielania obszarów wiejskich na gruncie teoretycznym oraz przykład zastosowania typologii regionalnej Eurostatu do zaprezentowania zróżnicowania poziomu rozwoju tych obszarów pod względem demograficznym i ekonomicznym.(abstrakt oryginalny)
EN
The article provides an overview of the theoretical approaches to the definition and evolution of rural areas. A special attention was paid to the separation of predominantly rural areas in the Eurostat regional typology. It was the basis for introducing the differences in the course of social and economic phenomena in predominantly rural areas and other types of regions. Simultaneously conducted analysis of predominantly rural areas' resemblance demonstrated high internal di- versifying among them in countries of the European Union. This situation leads to treating rural areas as beneficiaries of structural funds in the context of the socio-economic objectives set out in the Europe 2020 Strategy.(original abstract)
Twórcy
 • Toruńska Szkoła Wyższa, Toruń
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Bibliografia
 • Bański J., 2011, Wieś w badaniach geograficznych - ewolucja badań i przegląd koncepcji obszaru wiejskiego, [w:] M. Halamska (red.), Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, EUROREG, Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa, 29-44.
 • Barro R., Sala-i-Martin X., 2004, Economic growth, 2nd Edn. MIT Press, Boston, MA.
 • Bonnamour J., 1973, Geographie rurale, methodes et perspectives, Masson, Paris.
 • Charakterystyka obszarów wiejskich w 2005 г., 2006, Główny Urząd Statystyczny, Olsztyn.
 • Churski P, 2008, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • Churski P, Perdał R., 2008, Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie regionalnym Unii Europejskiej, [w:] S. Dołzbłasz, A. Raczyk (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 4, Wrocław, s. 21-32.
 • Clark G., 1982, Devehpments in rural geography, Area, 14, 249-254.
 • Clout H.D., 1972, Rural Geography, An Introductory Survey, Pergamon Press, Oxford.
 • Czyż Т., 2012, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w ujęciu subregionalnym, Przegląd Geograficzny, 84, 2, s. 219-236.
 • Decyzja 2006/144/WE Rady z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007-2013).
 • Duczkowska-Małysz K., 1993, Wstęp; Refleksje końcowe i wnioski, [w:] K. Duczkowska-Małysz. (red.), Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej, IRWiR PAN, Warszawa, s. 6-7 oraz 236, 241.
 • Eurostat Regional Yearbook 2010, (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/); dostęp 10. 05.2013 г.
 • Falkowski J, 1996, Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne problemy wielofunkcyjnych obszarów wiejskich Polski, [w:] J. Falkowski, E. Rydz (red.), Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich (ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Środkowego), Słupsk, s. 45-54.
 • Fedyszak-Radziejowska B.,2009, Odnowa wsi- proces rozwoju czy pojedynczy projekt, artykuł na III Ogólnopolskim Kongresie Odnowy Wsi, 30 maja 2009 г., Podlesice.
 • George P, 1956, La campagne, lefair rural a travers le monde, Presses Universitäres de France, Paris.
 • George P, 1963, Precis degeographie rurale, Presses Universitäres de France, Paris.
 • Górz В., 1998, Procesy wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w południowej Polsce, [w:] H. Sasinowski, R. Rudnicki (red), Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich Polski, XV Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno- Rolnicze, Wydział Zarządzania i Marketingu, Politechniki Białostockiej, Instytut Geografii UMK, PTG, Białystok-Toruń, s. 69-82.
 • Górz В., Kurek W., 1999, Variations in technical infrastructure and private economic activity in the rural areas of Southern Poland, Geojournal, 46, Kluwier Academic Publishers, s. 231-242.
 • Grodzicki J., 2003, Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Halfacree K.H., 1995, Talking about rurality: social representations of the rural as expressed by residents of six English parishes, Journal of Rural Studies, 11, 1, Pergamon, s.1-20.
 • Halfacree K.H., 1997, British rural geography; a perspective on the last decade, [w:] A.L. Ontiveros, F.M. Hernando (reel.), From traditional countryside to post-productivism: recent trends in rural geography in Britain and Spain, Asocia- cionde Geografos Espanoles, Murcia, s. 37-53.
 • Henley A., 2005, On regional growth convergence in Great Britain, Regional Studies, 39, 9, s. 1245-1260.
 • Kłodziński M., 1996, Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa.
 • Kostrowicki J., 1976, Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna, Zagadnienia badawcze i planistyczne, Przegląd Geograficzny, 48, 4, s. 601-611.
 • Malaga K., Kliber P, 2007, Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Michałek J. J. (red.) 2007, Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Notes degeographie rurale, 1957, Institut de Geographie, 14, Clermont-Ferrand.
 • OECD Regional Typology 2010, (http://www.oecd.org/); wejście 10.05.2013 г.
 • Przewodnik po Banku Danych Lokalnych, GUS, http://www.stat.gov.pl; dostęp 10.05.2013 r.
 • Rakowska J., Wojewódzka-Wiewiórska A, 2010, Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce - stan i perspektywy rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych, Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Ratajczak W., 2008, Modele ekonometrii przestrzennej w analizie regionalnej, [w:] T. Stryjakiewicz, T. Czyż (red.), O nowy kształt badań w geografii i gospodarce przestrzennej, Biuletyn KPZK PÄN, 237, Warszawa, s. 186-202.
 • Royuela V., Artis M., 2006, Convergence analysis in terms of quality of life in the urban system of Barcelona Province, 1991-2000, Regional Studies, 40, 5, s. 485-492.
 • Sapir A. i inni., 2004, An Agenda for a growing Europe: The Sapir Report, Oxford University Press, Oxford.
 • Słownik Ekonomiczny, http://www.nbportal.pl, dostęp 10.05.2013 г.
 • Szymańczak J., 2012, Starzenie się polskiego społeczeństwa - wybrane aspekty demograficzne, [w:] G. Ciura, W. Zgliczyński (red.), Studia BAS, 2(30), s. 9-28.
 • Woods M., 2005, Rural geography, SAGE Publications, Los Angeles, London, New Dehli, Singapore.
 • Wójcik M., 2009, Społeczna geografia wsi, Czasopismo Geograficzne, 80, 1-2, PTG, Wrocław, s. 42-62.
 • Wójcik P, 2008, Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów, [w:] Studia Regionalne i Lokalne, (2) 32, Warszawa, s. 41-60.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278831

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.