PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 34 Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty przestrzenno-ekonomiczne = Regional Dimension of Changes in Polish Rural Areas - Spatial and Economic Aspects | 57--69
Tytuł artykułu

Przestrzenne zróżnicowanie struktury demograficznej na obszarach wiejskich w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Spatial differentiation of demographic structure in Poland's rural areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono analizę wybranych elementów składających się na potencjał demograficzny obszarów wiejskich Polski, tj. stan liczebny i strukturę ludności według płci i wieku. Wymienione elementy przebadano ogółem dla Polski oraz w ujęciu przestrzennym, w układzie 16 województw. Przestrzenne zróżnicowanie struktur demograficznych opracowano, wykorzystując następujące parametry: wskaźnik feminizacji, medianę wieku oraz wskaźnik obciążenia ekonomicznego. Dodatkowo analiza demograficzna ludności wiejskiej została poszerzona o syntetyczny obraz jej struktury, jakim jest piramida ludności według płci i wieku. W opracowaniu rozpatrzono także przemiany struktury w odniesieniu do trzech ekonomicznych grup wieku: przedprodukcyjnej, produkcyjnej (mobilnej i nie- mobilnej) oraz poprodukcyjnej. Struktura demograficzna ludności wiejskiej w 2012 r. została przedstawiona na tle struktury ludności miast oraz w perspektywie zmian, jakie są przewidywane w ciągu najbliższego 20-lecia (do 2030 r.).(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents an analysis of selected elements comprising the demographic potential of rural areas in Poland, such as: population size and its structure by sex and age. Those elements were researched in total for Poland as well as spatially, by 16 voivodships. The spatial differentiation of demographic structure was formulated basing on the following parameters: feminization rate, median age and dependency ratio. Additionally, the demographic analysis of rural population was extended with its synthetic portrayal - a population pyramid by sex and age. The article also investigates the changes in the structure with regard to three economic age groups: pre-working age, working age (mobile and immobile) and post-working age group. The current demographic structure of rural population was compared with the structure of the population living in towns and cities, as well as with the changes expected during the next 20 years (until the year 2030).(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Biegańska J., 2013, Rural areas in Poland from a demographic perspective, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 20, s. 7-22.
 • Brezdeń P., Górecka S., Tomczak P., 2012, Edukacja i rynek pracy Dolnego Śląska na tle uwarunkowań demograficznych, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 22, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Gawryszewski A., 2005, Ludność Polski w XX wieku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • Holzer J. Z., 2003, Demografia, PWN, Warszawa.
 • Krupowicz J., 2008, Badanie przestrzennego zróżnicowania wybranych procesów i struktur demograficznych w powiatach województwa dolnośląskiego, Zeszyt nr 19- Sekcji Analiz Demograficznych, Komitet Nauk Demograficznych PAN.
 • Kurek S., 2002, Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności w Polsce w układzie miast i gmin w okresie 1988-1998 [w:] J. T Kowaleski., P Szukalski (red.), Proces starzenia się ludności -potrzeby i wyzwania, I Kongres Demograficzny w Polsce, Sesja problemowa, Łódź, 6-7 czerwca 2002, Zakład Demografii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kurek S., 2009, Przestrzenne zróżnicowanie zmian w strukturze wieku ludności Polski, [w:] M. Gazińska (red.), Zmiany struktur demograficznych i ich konsekwencje dla przyszłego rozwoju, Zeszyty Sekcji Analiz Demograficznych, Komitet Nauk Demograficznych PAN, 1, 20a,Warszawa.
 • Okólski M., 2004, Demografia zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa.
 • Obszary wiejskie w Polsce, 2011, Studia i analizy statystyczne, GUS, Warszawa, Olsztyn.
 • Rakowska J., 2011, Zmiany demograficzne na obszarach wiejskich Polski, Wieś Jutra, listopad/grudzień 11/12 (160/161).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278837

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.