PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 34 Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty przestrzenno-ekonomiczne = Regional Dimension of Changes in Polish Rural Areas - Spatial and Economic Aspects | 71--85
Tytuł artykułu

Fundusze unijne jako czynnik rozwoju regionalnego w odniesieniu do koncepcji rozwoju neoendogenicznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
European funds as a factor of regional development with regard to the concept of neoendogenous development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest przybliżenie koncepcji rozwoju neoendogenicznego oraz próba umiejscowienia w niej funduszy unijnych, jako czynnika mającego istotny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Skala środków zaangażowana w realizację polityk wspólnotowych stanowi istotny impuls aktywizujący wewnętrzny potencjał poszczególnych jednostek terytorialnych, wpisując się tym samym w koncepcję rozwoju neoendogenicznego. Powyższa problematyka została omówiona w ujęciu regionalnym na przykładzie środków finansowych wdrażanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz ich oddziaływaniu na wartość produktu krajowego brutto (PKB) i produktu regionalnego brutto (PRB) poszczególnych województw.(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this paper is to introduce the concept of neoendogenous development and attempt to place the EU funds as a factor influencing neo- endogenous socio-economic development of rural areas. The scale of resources involved in the implementation of Community policies is an important stimulus activating the internal potential of individual territorial unit serving of the concept of neoendogenoos development. This issue is discussed in the regional context on the example of measures implemented within the framework of the Common Agricultural Policy and its impact on the gross domestic product (GDP) and gross regional product (GRP) of each voivodship.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Adamski Т., Dzwonkowska K., Gorlach K., Pilachowski A., Starosta E, 2007, Wiedza w rozwoju zrównoważonym wsi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Biczkowski M., 2013, Przestrzenna alokacja wsparcia finansowego z instrumentów wspólnej polityki rolnej i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich [w:] M. Wójcik (red.) Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi, Acta Universitatis Lodziensis, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 93-114.
 • Bruijn P., Lagendijk A, 2005, Regional Innovation Systems in the Lisbon Strategy, European Planning Studies, 13, 8.
 • Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii ekonomicznej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Churski P 2008, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Czapiewski K, 2010, Neoendogeniczny rozwój obszarów wiejskich na przykładzie gminy Łęczyce, [w:] M. Tarkowski, J. Mazurek (red.), Wybrane problemy rozwoju lokalnego w Polsce Północnej, Regiony Nadmorskie 18, Uniwersytet Gdański, s. 102-116.
 • Czyż Т., 1996, Nierówności regionalne w okresie transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1814, Studia Geograficzne, t. 45.
 • Domański В., 2008. Historia i przyszłość europejskich regionów - w poszukiwaniu nowych podejść, [w:] P. Jakubowska, A. Kukliński, P. Zuber (red.), Problematyka przyszłości regionów - w poszukiwaniu nowego paradygmatu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 46-53.
 • Domański R., 1997, Przestrzenna transformacja gospodarki, PWN, Warszawa.
 • Domański R., 2004, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Duda J., 2006, Regionalne Strategie Innowacji narzędziem zwiększania konkurencyjności polskich regionów, [w:] D. Kopycińska (red.) Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Microeconomics Department, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 99-109.
 • Dutkowski M., 2001, Typologia polskich regionów, [w:] J. Szomburg (red.), Polityka regionalna państwa pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, s. 89-95-
 • Garofoli G., 1992, Endogenous development and Southern Europe: an introduction, [w:] G. Garofoli (red.), Endogenous development and Southern Europe, Ave- bury, Aldershot, s. 1-13.
 • Gorlach K, 2005, Przyszłość polskiej wsi a rola państwa polskiego, polityki rolnej UE oraz aktywności mieszkańców, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Heffner K, 2007, Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich, [w:] A. Rosner (red.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, s. 11-26.
 • Klekotko M., 2005, Wiejskie społeczeństwo obywatelskie czy wiejskie społeczności obywatelskie? O problemach badania obywatelskości ludności wiejskiej, [w:] K. Gorlach, G. Foryś (red.), W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 107-117.
 • Kołodziejczak A., 2003, Interpretacja wyników badań zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, [w:] H. Rogacki (red.) Problemy interpretacji wyników metod badawczych stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 289-2%.
 • Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 13 lipca 2010 r.
 • Kudłacz Т., 1999, Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskiej, [w:] Polska w Unii Europejskiej, Instytut Studiów Strategicznych, 39, Kraków, s. 107-120.
 • Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej, wrzesień 2005, Warszawa.
 • Odnowiona Strategia UE dotycząca Trwałego Rozwoju, 2006, Rada Unii Europejskiej, 10117/06.
 • Pearce D., Markandya A., Barbier E., 1989, Blueprint for a green economy, London, Earthscan.
 • Ray С., 1997, Towards a theory of the dialectic of rural development, Sociologia Ruralis, 27, 3, s. 345-362.
 • Ray C., 2006, Neo-endogenous rural development in the EU, [w:] P Cloke, T. Mars- den, & P. Mooney (red.), The handbook of rural studies, London: SAGE Publications Ltd., s. 278-292.
 • Ratajczak W., 2008, Innowacyjność a konkurencyjność polskich regionów [w:] J. J. Parysek, Т. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 299-313.
 • Romer P. M., 1990, Endogenous Technological Change, Quarterly Journal of Economics, 98, s. 71-102.
 • Romer P. M., 1994, The Origins of Endogenous Growth, Journal of Economic Perspectives, 8, s. 3-22.
 • Tödling F., Lehner P., Trippl M., 2006, Innovation in Knowledge Intensive Industries - the Nature and Geography of Knowledge Links. European Planning Studies", 14,8.
 • Ward N., Atterton J., Kim Т., Lowe P., Phillipson J., Thompson N., 2005, Universities, the Knowledge Economy and "Neo-Endogenous Rural Development, Centre for Rural Economy Discussion. Paper Series, 1.
 • Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE, średni wpływ w okresie 2004-2015, Raport 2010, MRR.
 • Zawalińska K., 2008, Fundusze unijne: skuteczność i efektywność wspierania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, [w:] M. Drygas, A. Rosner (red.), Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian, IRWiR PAN, Warszawa, s. 59-91.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278839

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.