PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 34 Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty przestrzenno-ekonomiczne = Regional Dimension of Changes in Polish Rural Areas - Spatial and Economic Aspects | 113--129
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie rozwoju funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce w latach 2004-2012

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Differentiation of the tourism function development in Poland's rural areas in 2004-2012
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej wzrosły możliwości ekonomiczne mieszkańców wsi. Pojawiły się nowe szanse inwestycji, w tym również w turystyce. Wyposażenie terenów wiejskich w infrastrukturę turystyczną jest coraz lepsze, co przekłada się na większą liczbę turystów. Te dwa elementy, w odniesieniu do ludności i obszaru mogą opisywać poziom wykształcenia funkcji turystycznej w określonym regionie. Artykuł porusza problem zróżnicowania obszarów wiejskich, wydzielonych za pomocą metody opracowanej przez EUROSTAT, w zależności od poziomu rozwoju funkcji turystycznej i zmiany, jakie zaszły w tym zakresie w latach 2004-2012. Dynamika zmian oraz struktura mierników cząstkowych została również przedstawiona w stosunku do Polski ogółem. Na opisywane pod- regiony o charakterze przeważająco wiejskim składają się zarówno obszary administracyjnie wiejskie, jak i miejskie. Dlatego dokonano również analizy funkcji turystycznej i weryfikacji struktury jej mierników cząstkowych w regionach, w zależności od statusu administracyjnego mieszkańców.(abstrakt oryginalny)
EN
As Poland joined the European Union economic opportunities of rural residents have increased. There have appeared new chances for investment, also in tourism. These factors contributed to large increase in equipment of tourism infrastructure in rural areas, what is directly associated with the increasing number of tourists. The article concerns forming tourism function in rural areas, which were appointed with the method developed by Eurostat. The analysis conducted has shown that rural areas were characterized by a high dynamics of growth regarding the level of tourism function, however not all regions demonstrated equal development. The tourism function has mostly developed in areas, in which earlier that function was on a very low level, however the participation of these regions in the general development and tourism was insignificant. Rural areas where tourism made a relevant part of the economy grew more slowly considering this aspect. Moreover, they have focused in predominant part on both infrastructure and tourists. Generally, tourism in rural areas in the period 2004-2012 grew at a slower rate that on average in Poland, but considering the changes that are taking place in them (demographic, economic, agrarian, social and other) tourism should become one of the core non-agricultural activities and greatly contribute to the improvement of living standards.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Toruńska Szkoła Wyższa, Toruń
Bibliografia
 • Bański J., 1999, Obszary problemowe w rolnictwie Polski, Wyd. Continuo, Wrocław.
 • Bednarek-Szczepańska M., 2010, Rola podmiotów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej na wybranych obszarach Lubelszczyzny, Studia Obszarów Wiejskich, 23, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Bogucki J., Woźniak A., Zątek W., 1995, Proekologiczne tendencje w turystyce. Agroturystyka i ekoturystyka, [w:] Turystyka i rekreacja jako czynnik integracji europejskiej, Wyd. Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań.
 • Burzyński T (red.)., 1997, Lokalna polityka turystyczna i marketing, Instytut Turystyki, Kraków.
 • Cabaj W., Jaśkowski В., 2011, Nowe atrakcje turystyczne na terenach wiejskich, [w:] C. Jastrzębski (red.), Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce, s. 95-100.
 • Drzewiecki M.,1998, Pojęcie turystyki wiejskiej, Turyzm, 1.
 • Duczkowska-Małysz K, 2007, Obszary wiejskie - przestrzeń problemów czy przestrzeń cywilizacyjnej szansy Europy - z uwzględnieniem zmian modelu rolnictwa europejskiego i wzrostu rangi wsi w Europie, http://www.odnowawsi. eu/ docs/161 _2. pdf
 • Durydiwka M., 2012, Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
 • Gaworecki W.W., 2000, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Gierańczyk W., 2013, Walory przyrodnicze województwa kujawsko-pomorskiego jako podstawa rozwoju turystyki, [w:] M. Wójcik, (red.), Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 13, Łódź, s. 217-236.
 • Gierańczyk W., Gierańczyk W., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury turystycznej w Polsce w świetle typologii obszarów wiejskich według OECD i EUROSTAT, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, "Barometr Regionalny", 11,1, Zamość, s. 45-55.
 • Gierańczyk W., Kluba M., (red.), 2008, Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 13, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Hunek Т., 1998, Rozwój obszarów wiejskich i agrobiznesu, [w:] A. Woś, (red.), Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 735-739.
 • Jansen-Verbeke M., 1990, Znaczenie turystyki na terenach wiejskich w Europie, Problemy Turystyki, 1-2.
 • Jezierska-Thöle A., Kozłowski L., (red.), 2008, Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Kamiński Z.J., 2008, Współczesne planowanie wsi w Polsce, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Kowalczyk A., 2002, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa.
 • Kurek W. (red.), 2007, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lewandowska A., 2007, Turystyka uzdrowiskowa. Materiały do studiowania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Liszewski S., 2003, Region turystyczny, Turyzm, 13, 1, s. 45-55.
 • Meyer В., 2006, Funkcje turystyki, [w:] Panasiuk A. (red.), Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa, s. 31-44.
 • Pałka E., 2010, Pozarolniczą działalność gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Przecławski K., 1996, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wyd. Albis, Kraków.
 • Przewodnik po Banku Danych Lokalnych, GUS, http://www.stat.gov.pl; dostęp 10.05.2013 г.
 • Szromek A.R., 2012, Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Szwichtenberg A., 2006, Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Warszyńska J., 1985, Funkcja turystyczna Karpat Polskich, Folia Geographica, Series Geographica-Öeconomica, 18.
 • Woźniczko M., Orłowski D., 2011, Szlaki kulinarne komponentem wiejskiego produktu turystycznego, [w:] C. Jastrzębski (red.), Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, Kielce, s. 101-124.
 • Wójcik M., 2013, Wieś 2050 - refleksje na temat przyszłości wsi polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu łódzkiego, [w:] J. Bański (red.), Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne, Studia Obszarów Wiejskich, 31, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 39-52.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278849

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.