PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 34 Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty przestrzenno-ekonomiczne = Regional Dimension of Changes in Polish Rural Areas - Spatial and Economic Aspects | 149--160
Tytuł artykułu

Urbanizacja wsi w strefie wpływów miasta a polityka przestrzenna władz gminnych. Studium miast Częstochowy, Kielc i Radomia

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Urbanization of rural areas in the sphere of city influence and the spatial policy of communal authorities. Study of Częstochowa, Kielce and Radom cities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy podjęto się oceny poziomu zaawansowania procesów urbanizacyjnych zachodzących w strefach oddziaływania miast Częstochowa, Kielce i Radom. Analiza wieloaspektowa odwołuje się do przeobrażeń obszarów wiejskich zachodzących w trzech płaszczyznach urbanizacji: demograficznej, ekonomicznej oraz przestrzennej. Wykorzystując metodę sum standaryzowanych, skonstruowano sumaryczny wskaźnik urbanizacji składający się z sześciu mierników cząstkowych, poddanych waloryzacji poprzez nadanie im współczynników wagowych. Ocenie poddano również zaangażowanie władz w politykę przestrzenną gmin poprzez wykorzystanie dostępnych narzędzi, tj. systemu planowania przestrzennego. Kreowanie przestrzeni na obszarach przekształcanych pod wpływem procesów urbanizacyjnych wydaje się być niezwykle istotne w kontekście konwersji obszarów rolniczych i terenów przyrodniczo cennych na rzecz terenów zurbanizowanych.(abstrakt oryginalny)
EN
The main research aim of the study is the diagnosis of the level of urbanization processes advancement taking place in Częstochowa, Kielce and Radom cities' spheres of influence. Furthermore, an important issue undertaken for implementation is the engagement of the authorities in the planning policy of communes through the application of the available tools, i.e. the system of spatial planning. Creating space in the areas transformed under the influence of urbanization processes seems to be extremely significant in the context of converting valuable agricultural and natural territories for the benefit of urbanized areas. The scope of cities' influence was marked out within the communes where commuting to work in the cities of Częstochowa, Kielce and Radom was noted. Moreover, there have been references to the level of urbanization of the rural areas and the isochrone of travelling time to the central city. The synthetic measure of urbanization used in the research is composed of 6 partial indicators. The resultant picture of urbanization was compared with the level of the spatial planning process advancement; its reflection is covering the area with local land use plans - both the existing ones or the ones being drawn up. The progressive urbanization of the rural areas is an inevitable process. Hampering these processes or stopping them completely cannot be expected in the perspective of the nearest decades. Thus, it is necessary to undertake actions leading to rational management of the newly created space. The significance of the spatial planning instruments is invaluable in this matter. Their use allows to create a new quality of space; it helps to maintain spatial order and balance between the human activity and the natural environment.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Czetwertyński-Sytnik L., 1981, Rozwój procesów urbanizacyjnych w strefie oddziaływania Torunia, PWN, Warszawa-Poznań-Toruń.
 • Dutkowski M., 2011, Województwo Zachodniopomorskie raport regionalny, Szczecin.
 • Gołembski G.(red.), 2002, Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 • Hołowiecka В., 2004, Oddziaływanie społeczno-gospodarcze miasta, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Jędraszko A., 2005, Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce - drogi i bezdroża regulacji ustawowych, Wyd. PLATON, Warszawa.
 • Komornicki Т., Śleszyński P, 2009, Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych, [w:] Bański J. (red.), Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku, Studia Obszarów Wiejskich, 16, Warszawa, s. 9-38.
 • Langer P., 2005, Potencjały i bariery rozwojowe ośrodków podregionu krakowskiego -przykład Bochni jako obszaru strategicznej interwencji, Czasopismo Techniczne Zeszyt 10 1 - A/2011, s. 175-178.
 • Maik W., 1992, Podstawy geografii miast, Wyd. UMK, Toruń.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717.
 • Waugh D., 1995, Geography, an integrated approach, Nelson Thornes Ltd.
 • Wilkin J., 2005, Lepszy świat-polska wieś za 25 lat, [w:] Polska wieś2025. Wizja rozwoju, Fundusz Współpracy, Biuro Programów Wiejskich, Warszawa.
 • Zimnicka A., Czernik L., 2007, Vademecum wsi podmiejskiej, jakość zagospodarowania przestrzennego, Hogben, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278883

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.