PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 171 Zarządzanie instytucjami finansowymi w niestabilnym otoczeniu gospodarczym | 31--49
Tytuł artykułu

Niejednoznaczność wpływu regulacji bazylejskich na bank jako instytucję zaufania publicznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ambiguity of Basel Regulations' Impact on Bank as Institution of Public Trust
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Doświadczenia ostatnich lat utwierdzają w przekonaniu, że zjawisko kryzysu zostało na stałe wpisane w funkcjonowanie światowej gospodarki i w sposób nieunikniony odbija się na bieżących decyzjach gospodarczych. Wśród winnych obecnej odsłony kryzysu najczęściej wymienia się banki i rynki finansowe. "Kryzys wykazał, że w dotychczasowym modelu biznesowym i szerzej, rynkowym, banki działają źle. W czasach dobrej koniunktury banki miały wyśmienite wyniki finansowe - to dowód, że nadużywały swojej pozycji monopolistycznej. Przede wszystkim zarabiały i spekulowały na wielką skalę, zamiast przede wszystkim wspierać inne działy gospodarki. W czasach kryzysu z kolei w ogóle nie wspierają gospodarki, tylko koncentrują się na ratowaniu siebie, oczywiście nieskutecznie.(fragment tekstu)
EN
Contemporary banks are concerned as specially responsible for financial crisis. Common disappointment of their functioning comes especially from deeply grounded doctrine of special role, banks play in economy. It states, that independently from their purely commercial goals, banks should also be the entities of public trust. That role imposes special duties and obligations on banks, which were not always fulfilled for last years. The image of public trust is based on multidimensional safety structure. One of its pillars could be labelled as "forced trust" and is supported with the set of regulations. As a main institutional source of international banking regulations, the Basel Committee could be considered. Main regulations prepared with that body are known as Basel I, Basel II and Basel III. All of them made a great impact on the culture of banking risk management and invoked an awareness of various types of dangers banks are exposed to. At the same time however, it could be proved, that evidently positive impact of regulations is accompanied also by negative ones. In many cases banking regulations initiated such an unwanted phenomena as "regulatory arbitrage" or "negative selection". In a paper some aspects of that darker side of basel regulations are presented in chronological order.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • S. Flejterski: Banki jako współsprawcy, współofiary i współbeneficjenci globalnego kryzysu finansowego. W: Od kryzysu do ożywienia. Dylematy współczesnej polityki finansowej. Red. J.L. Bednarczyk, W. Przybylska-Kapuścińska. CeDeWu, Warszawa 2011, s. 106.
 • A. Janiak: O przywilejach bankowych, cz. III. "Prawo Bankowe" 2000, nr 11, s. 59.
 • Bankowość. Red. L. Jaworski, Z. Zawadzka. Poltext, Warszawa 2002, s. 2008.
 • S. Flajterski: W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania przedsiębiorstwami bankowymi, Usługi 2009, UE, Poznań 2009
 • B. Zdanowicz: Podstawowe dylematy i kryteria wyboru formuły systemu gwarantowania depozytów w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych. "Bezpieczny Bank" 2007, nr 1.
 • M. Iwanicz-Drozdowska, B. Lepczyński: Znaczenie regulacji i instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego dla stabilności finansowej. "Bank i Kredyt" 2011, nr 5, dodatek, s. 3.
 • D. Korenik: O roli państwa w systemie finansowym gospodarki rynkowej w kontekście kryzysu finansowego - wybrane kwestie. W: System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego. Red. K. Znaniecka, W. Gradoń. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010, s. 60.
 • M. Marcinkowska: Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych. Regan Press, Gdańsk 2009, s. 85.
 • International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Basel Committee on Banking Supervision, July 1988, Annex 1.
 • M. Marcinkowska: Kręte ścieżki Bazylei... czyli standardy kapitałowe banków: wczoraj, dziś i jutro. W: Rynek finansowy - nowe perspektywy. Red. P. Karpuś, J. Węcławski. Annales UMCS Sectio H, tom XLIV, z. 2, Lublin 2010, s. 46.
 • M. Iwanicz-Drozdowska: Ewolucja regulacji w zakresie adekwatności kapitałowej banków. "Bezpieczny Bank" 2004, nr 1, s. 89.
 • M.K. Ong: Internal Credit Rating Models. Risk Book, London 1999, s. 25.
 • T. Adamowicz: Praktyczne aspekty związane z II filarem Nowej Umowy Kapitałowej. "Bezpieczny Bank" 2005, nr 2.
 • M. Pomerleano: The Failure of Financial Regulation. "Financial Times" 2009, January 15.
 • W. Kulczycki: Nowa (Nieudana) Umowa Kapitałowa. "Parkiet", 27 styczeń 2007.
 • A. Greenspan: We will Never have a Perfect Model of Risk. "Financial Times" March 16, 2008.
 • K.M. Bianco: The Subprime Lending Crisis: Causes and Effects of the Mortgage Meltdown. CCH, 2008, http://business.cch.com/bankingfinance/focus/news/subprime_wp_rev.pdf.
 • M. Pomerleano: The Basel II Concept Leads to a False Sense of Security. "Financial Times" February 3, 2010.
 • M. Skopowski: Regulacje antycykliczne w działalności banków. W: Od kryzysu do ożywienia. Dylematy współczesnej polityki finansowej. Red J.L. Bednarczyk, W. Przybylska-Kapuścińska. CeDeWu, Warszawa 2011.
 • M. Zygierewicz: Cykliczny rozwój gospodarczy a regulacje ostrożnościowe w bankowości. W: Finanse 2009 - teoria i praktyka. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2009, nr 548, s. 102.
 • T. Wolanin: Bazylea III. W: Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego. Red. S. Kasiewicz, L. Kurliński. Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2012, s. 174.
 • N. Masschelein: Basel III Liquidity Reform Package. "FX&MM", October 2010.
 • M. Pomerleano: The Basel II Concept Leads to a False Sense of Security. "Financial Times", February 3, 2010.
 • P. Dziekoński: Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego. Materiały i Studia NBP, Zeszyt nr 164, Warszawa, czerwiec 2003, s. 21.
 • T. Michalski: Ryzyko w konglomeratach finansowych. W: Konglomeraty finansowe. Red. M. Iwanicz-Drozdowska. PWE, Warszawa 2007, s. 196.
 • M. Iwanicz-Drozdowska: Konglomeraty finansowe. "Bank i Kredyt", czerwiec 2007.
 • M. Olszak: Bufory kapitałowe - kolejna próba ujarzmienia procykliczności w działalności kredytowej banków. "Bank", listopad 2010.
 • Impact of Regulatory Reforms on Large and Complex Financial Institutions. IMF Staff Position Note. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 3 listopad 2010.
 • J. Wancer, P. Dziekoński: Nowe modele, czy powrót do tradycyjnej bankowości. "Gazeta Bankowa", 3 października 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278885

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.