PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 34 Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty przestrzenno-ekonomiczne = Regional Dimension of Changes in Polish Rural Areas - Spatial and Economic Aspects | 175--185
Tytuł artykułu

Peryferyjność obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego a zmiany ludnościowe w latach 1988-2011

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Peripheral rural areas of the Warmińsko-Mazurskie Voivodship vs. population change in 1988-2011
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na podstawie przyjętych kryteriów geograficzno-komunikacyjnych według R. Rudnickiego (2011) oraz odległości od granicy państwa wyznaczono gminy wiejskie województwa warmińsko-mazurskiego o położeniu peryferyjnym. Następnie przeanalizowano przestrzenne rozkłady liczby ludności, jakie nastąpiły w latach 1988-2011 na obszarach wiejskich województwa. Zróżnicowanie obszarów wiejskich pod względem demograficznym w Polsce jest uzależnione przede wszystkim od uwarunkowań przyrodniczych, demograficznych, kulturowych, ekonomicznych i historycznych. Jednocześnie bardzo istotnym czynnikiem jest aspekt przestrzenny, odnoszący się do koncepcji "rdzenia-peryferii" (Wójcik 2011). Niniejszy artykuł jest próbą pokazania, jak zmienia się zaludnienie gmin wiejskich w zależności od ich położenia od granicy państwa oraz regionalnych ośrodków rozwoju. Analiza ta pozwoli na określenie wpływu jednego z wielu czynników, jakim jest położenie geograficzne na liczbę ludności.(abstrakt oryginalny)
EN
Differentiation of rural areas in Poland in terms of population is primarily dependent upon natural, demographic, cultural, economic and historical determinants. At the same time, the spatial aspect appears to be the critical factor. This article is an attempt to present the pattern concerning the trends of population changes in rural communes depending on their location in relation to the state border and regional development centers. The region of Warmia and Mazury was already before the World War II described as traditionally migratory. Moreover, the demographic situation after 1989 indicates that demographic transformation began to be of a two-way nature. Population growth in the examined period was noted in the central part of the voivodship, especially in the communes adjacent to the region's capital, while the population decline occurred in the rural communes in the northern part of the voivodship. The current National Spatial Development Concept assumes that the Polish territory in 2030 is an integrated and coherent space and rural areas through the process of renewal make use of their own development potential. Adoption of these actions is of a great importance because the National Spatial Development Concept fosters generation of development impulses, which is significant in the case of the Warmińsko-Mazurskie Voivodship being peripheries of north-eastern Poland.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Bański J., 2007, Koncepcje rozwoju struktury przestrzennej w Polsce - polaryzacja czy równoważenie?, Przegląd Geograficzny, 79, 1, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 45-79.
 • Bański J., 2010, Granica w badaniach geograficznych - definicja i próby klasyfikacji, Przegląd Geograficzny, 82, 4, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 489-508.
 • Bański J., Dobrowolski J., Flaga M., Janicki W., Wesołowska M., 2010, Wpływ granicy państwowej na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej części województwa lubelskiego, Studia Obszarów Wiejskich, 21, IGiPZ, PTG, Warszawa.
 • Beba В., Pijanowska J., 1998, Demograficzne uwarunkowania rozwoju kultury na Warmii i Mazurach, [w:] Tożsamość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur, Olsztyńskie Studia Towarzystwa Naukowego i OBN im. W. Kętrzyńskiego, 1, Olsztyn.
 • Eberhardt P., 1989, Regiony wyludniające się w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 148, Warszawa.
 • Gwiaździńska M., 2004, Przemiany społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 221, Edycja wspólna Towarzystwa Naukowego i Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn.
 • Gwiaździńska-Goraj M., 2008, Rozwój gmin wiejskich w sąsiedztwie Olsztyna, [w:] A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), XXIV Seminarium Geograficzno- Rolnicze - Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Toruń.
 • Gwiaździńska-Goraj M., 2012, Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w strefie przygranicznej województwa warmińsko-mazurskiego, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, 11, (1), Olsztyn.
 • Kawałko В., 2006. Granica wschodnia jako czynnik ożywienia i rozwoju społeczno- ekonomicznego regionów przygranicznych. Synteza. Ekspertyza przygotowana na potrzeby Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski wschodniej do roku 2020. http://www.mrr.gov.pl/polityka_regionalna/SRPW_2020/ Dokumenty%20i%20ekspertyzy/
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, http://www.mir.gov. pl/rozwoj_regionalny/polityka_przestrzenna/kpzk/strony/koncepcja_ przestrzennego_zagospodarowania_kraju.aspx
 • Michniewska-Szczepkowska В., 1990, Sytuacja demograficzna obszarów wiejskich województwa olsztyńskiego, suwalskiego, elbląskiego oraz gmin do nich przyległych, [w:] Wiejskie obszary wyludniające się Polski północno-wschodniej, OBN, Olsztyn.
 • Rosner A., 2012, Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1342/201 lz dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 w odniesieniu do włączenia obwodu kaliningradzkiego i niektórych powiatów polskich do obszaru uznawanego za strefę przygraniczną.
 • Rudnicki R., 2011, Peryferyjność położenia geograficzno-komunikacyjnego a wybrane wskaźniki rozwoju powiatów ziemskich, [w:] M. Wesołowska (red.), Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji, Studia Obszarów Wiejskich, 26, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 35-56.
 • Wilkin J., 2005, Lepszy świat-polska wieś za 25 lat, [w:] Polska wieś2025. Wizja rozwoju, Fundusz Współpracy, Biuro Programów Wiejskich, Warszawa.
 • Wójcik M, 2012, Geografia wsi w Polsce, Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278893

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.