PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 34 Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty przestrzenno-ekonomiczne = Regional Dimension of Changes in Polish Rural Areas - Spatial and Economic Aspects | 205--220
Tytuł artykułu

Wykorzystanie środków finansowych na działania rolnośrodowiskowe w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2007-2013

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The use of funds for agri-environmental measures in the Warmińsko-Mazurskie Voivodship in 2007-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera analizę przestrzenną działania "Program rolnośrodowiskowy", realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, którego beneficjenci korzystali z płatności rolnośrodowiskowych na podstawie zobowiązań podjętych w okresie programowania 2004-2006 lub przystąpili do programu w perspektywie finansowej 2007-2013. Celem artykułu jest określenie kierunku działań najchętniej podejmowanych przez rolników na rzecz poprawy środowiska przyrodniczego na terenie Warmii i Mazur. Województwo warmińsko-mazurskie jest regionem typowo rolniczym. Wyróżnia się w skali kraju ponadprzeciętnymi wartościami przyrodniczymi o dużym stopniu naturalności. Na podstawie zrealizowanych płatności w Biurach Powiatowych województwa warmińsko-mazurskiego określono aktywność rolników w poszczególnych powiatach oraz średnie płatności przypadające na jednego beneficjenta. W analizach zróżnicowania przestrzennego płatności rolnośrodowiskowych uwzględniono czynniki sprzyjające podejmowaniu działań rolnośrodowiskowych, tj. występowanie obszarów chronionych oraz przydatność do produkcji rolniczej (wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej). Podstawę analiz stanowiły dane uzyskane z Departamentu Płatności Bezpośrednich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi według danych na dzień 31 grudnia 2012 r.(abstrakt oryginalny)
EN
This study analyzes agri-environment measures implemented under the Rural Development Program 2007-2013 whose beneficiaries became entitled to agri- environment payments under contracts signed in 2004-2006 or joined the program in the current programming period. The aim of this paper is to identify the most common activities undertaken by farmers to improve the environment in Warmia and Mazury, which is a typically agricultural region. It stands out in the country for higher than average natural values with a significant degree of naturalness. On the basis of payments made to the district offices in Warmia and Mazury the activity of farmers in various districts, and the average payment per one beneficiary were determined. The analysis of the spatial diversity of agri-environmental payments considered the following factors promoting agri-environment: the presence of protected areas and usefulness for agricultural production (the indexation rate of agricultural production area). The analysis relied on data supplied by the Department of Direct Payments of the Ministry of Agriculture and Rural Development as of 31 December 2012.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Brodzińska K., 2007, Realizacja programu rolnośrodowiskowego w województwie warmińsko-mazurskim, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 7, 2a (27), s. 71-81.
 • Brodzińska K., 2009, Kierunki i perspektywy rozwoju programu rolnośrodowiskowego w Polsce po 2013 roku, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 9, 3 (27), s. 5-18.
 • Brodzińska K., 2012, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Z. Brodziński (red.), Stan obecny i perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim do 2020 roku, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 53-78.
 • Bułkowska M., Chmurzyńska K., 2011, State Policy towards Rural Areas - Targets and Target Implementation, Rural Development 2011.The fifth international scientific conference, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, 5, 1, s. 84-91.
 • Cymerman R., Gwiaździńska M., 2003, Rozwój przestrzenny obszarów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim, Zeszyty naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 464, Wrocław.
 • Kamiński J., Konert A., 2009, Wykorzystanie programu rolnośrodowiskowego w ochronie różnorodności botanicznej łąk w pierwszych latach jego realizacji na przykładzie powiatu Grajewo, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 9, 2 (26), s. 83-95.
 • Kołodziejczak A., Rudnicki R., 2012, Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej ukierunkowane na poprawę środowiska przyrodniczego a planowanie przestrzenne rolnictwa, Olsztyn, Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, 11(2), s.117-133.
 • Kurowska K, 2013, Tendencje zmian w rozwoju obszaru wiejskich, [w:] K. Kurowska (red.), Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej, Olsztyn, s. 86-98.
 • Michałowski K, Wiśniewski E., 2010, Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik modernizacji rolnictwa polskiego, [w:] R. Rudnicki (red.), Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii, 7, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 162-169.
 • Niewęgłowska G., 2003, Polski Program Rolnośrodowiskowy na tle programów Unii Europejskiej, IERiGŻ, Komunikaty, raporty, ekspertyzy, 490, Warszawa.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Przegląd Obszarów Wiejskich UE, Magazyn Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Nr 3, 2010.
 • Rocznik Statystyczny Województw, 2012, Główny Urząd Statystyczny. Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 2012, Urząd Statystyczny w Olsztynie.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. nr 174, poz. 1809 z późn. zm.).
 • Rudnicki R., 2010, Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii, 17, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Rudnicki R., Hoffmann R., 2012, Renty strukturalne jako instrument modernizacji polskiego rolnictwa -próba oceny, Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, 4 (30), Zamość, s. 7-16.
 • Swiderska A., 2009, Programy rolnośrodowiskowe szansą na pełniejszą ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszaru polskiej wsi, (www.ekopor- tal.gov.pl/ 24.08.2013r.)
 • Upite I., Pilvere I., 2011, The UE Common Agricultural Policy Implementation in Latvia, Rural Development 2011.The fifth international scientific conference. Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, 5, 1, s. 261-267.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278899

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.