PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 34 Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty przestrzenno-ekonomiczne = Regional Dimension of Changes in Polish Rural Areas - Spatial and Economic Aspects | 221--231
Tytuł artykułu

Planowanie miejscowe a użytkowanie terenów w wybranych gminach wiejskich województwa łódzkiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Local planning and land use in selected rural areas of the Łódzkie Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie poświęcone jest zagadnieniom związanym z planowaniem przestrzennym oraz użytkowaniem terenów w wybranych gminach wiejskich województwa łódzkiego. Wykorzystanie danych pochodzących z zasobów ministerialnych oraz danych Urban Atlas umożliwiło wskazanie tych jednostek wiejskich, które posiadają wysoki wskaźnik pokrycia planami miejscowymi oraz użytkowania terenu. Jest to szczególnie ważne w przypadku gmin zlokalizowanych w sąsiedztwie miast, ponieważ są one narażone na antropopresję. Narzędziem w działaniach związanych z utrzymaniem ładu przestrzennego są instrumenty planowania przestrzennego, do których należą miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. To właśnie na obszarach intensywnie użytkowanych przez człowieka instrumenty te pozwalają na regulowanie zachowań ludzi. Jest to szczególnie ważne na terenach wiejskich, które w ostatnim czasie podlegają intensywnym przekształceniom.(abstrakt oryginalny)
EN
The study presents issues of land use planning and land use in selected rural communes of the Łódzkie Voivodship. In the study data from the Ministry of Infrastructure and Development resources and Urban Atlas publication. Data allowed to identify rural areas, with a high ratio of local plans and land use. This is particularly important in the case of communes located in the vicinity of cities, because these units are exposed to human pressure. The article presented the role of spatial planning instruments. The main instrument is the land-use plan. These instruments allow to control the way of land use heavily used by human activity. This is particularly important in rural areas, which have recently been subject to intense transformations. The article shows the significant role of new technologies, which are increasingly used in the analysis of space. It allows for an indication of the current and future land use. This is particularly important in rural areas where landscape should be protected, as well as spatial order and sustainable development.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bański J., 2005, Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi, Studia Obszarów Wiejskich 9, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
 • Brzeziński C., 2010, Procesy suburbanizacji obszarów podmiejskich na przykładzie gmin powiatu pabianickiego. Zmiany przestrzenne, Acta Universitatis Lodziensis, 245, s. 169-177.
 • Brzeziński C., 2011, Proces suburbanizacji terenów podmiejskich Łodzi na przykładzie gmin powiatu zgierskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 152, s. 37-47.
 • Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej INSPIRE, OJ L 108, 25.4.2007.
 • Feltynowski M., 2010a, Planowanie przestrzenne na obszarach wiejskich łódzkiego obszaru metropolitalnego a problem rozprzestrzeniania się miast (Spatial planning of rural areas of łódź metropolitan area and the problem of urban sprawl), Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 13, s. 111-121.
 • Feltynowski M., 201 Ob, Zagospodarowanie przestrzeni na obszarach wiejskich a proces rozlewania się miast, [w:] M. J. Nowak, T. Skotarczak (red.), Zarządzanie miastem. Studium ekonomiczne i organizacyjne, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa, s. 115-138.
 • Heffner K., 2008, Problematyka związana z procesami semiurbanizacji w woj. opolskim, [w:] T. Markowski, Z. Strzelecki (red.), Obszary urbanizacji i semiurbanizacji wsi polskiej a możliwości ich rozwoju w ramach PROW2007- 2013, Studia KPZK PAN, Т. CXIX, s. 57-71.
 • Lisowski A., Grochowski M., 2007, Procesy suburbanizacji uwarunkowania, formy i konsekwencje. Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (maszynopis).
 • Nowak M. J., 2012a, Decyzje o warunkach zabudowy jako instrument zarządzania przestrzenią w podmiejskich gminach przygranicznych, Samorząd Terytorialny, 10, s. 58-69.
 • Nowak M. J., 2012b, Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu- instrument czy wyłącznie bariera rozwoju, Studia Regionalne i Lokalne, 2, 48, s. 77-91.
 • Strzelecki Z., Holcel A., 2008, Tereny wiejskie Obszaru Metropolitalnego Miasta Warszawy, [w:] T. Markowski, Z. Strzelecki (red.), Obszary urbanizacji i semiurbanizacji wsi polskiej a możliwości ich rozwoju w ramach PROW 2007-2013, Studia KPZK PAN, Т. CXIX, s. 43-56.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, Dz. U. 2010 nr 76 poz. 489 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. 1994 nr 89 poz. 415, z późn. zm.
 • Wójcik M., 2004, Proces urbanizacji w zewnętrznej strefie regionu miejskiego Łodzi (przykład koluszkowsko-brzezińskiego pasma rozwojowego), [w:] A. Jewtuchowicz (red.), Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wójcik M., 2012, Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno- metodologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Zuziak Z. K., 2005, Strefa podmiejska w architekturze miasta. W stronę nowej architektoniki regionu miejskiego, [w:] P. Lorens (red.), Problem suburbanizacji, Urbanista, 7 Warszawa, s. 17-32.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278901

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.