PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 34 Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty przestrzenno-ekonomiczne = Regional Dimension of Changes in Polish Rural Areas - Spatial and Economic Aspects | 233--246
Tytuł artykułu

Przemiany wsi pod wpływem przemysłu na obszarze wiejskiej gminy Zgierz w województwie łódzkim - wybrane aspekty przestrzenne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in the villages under influence of industry in the rural commune of Zgierz in the Łódzkie Voivodship - selected spatial aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problem roli przemysłu na obszarach wiejskich w przekształceniach wsi w wiejskiej gminie Zgierz położonej w strefie podmiejskiej Łodzi. Przedstawiono ogólną charakterystykę sektora przemysłowego na tle lokalnych uwarunkowań jego rozwoju oraz wybrane aspekty jego oddziaływania na przestrzeń wiejską. Uwzględniono wpływ na środowisko przyrodnicze, zmiany form użytkowania ziemi i zagospodarowania wsi oraz przekształcenia krajobrazu wiejskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problem of the role of industry in rural areas in transformation of the villages in the commune of Zgierz located in the suburban area of Łódź. The paper encompasses general characteristics of the industrial sector in the light of local conditions of its development and selected aspects of its influence on the rural space. The impact on the natural environment, changes in forms of land use and the transformation of the rural landscape have been considered. Contemporary branch structure is primarily determined by the local resources (mineral, agricultural, water and forests) and historical industrial tradition in the area. Industry operating within commune's area is a stimulus for transformations of land use forms and building. Research shows that prevailing change was related to the function of buildings. Changes are also associated with the appearance of foreign' industrial building in the traditional rural landscape. Taking into account location of industrial building in relation to the plots in the studied area three systems are distinguished: integrated, connected and insulated.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Gminny Program Ochrony Środowiska dla gminy Zgierz. Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/211/04 Rady Gminy Zgierz z dnia 26sierpnia 2004, Wójt Gminy Zgierz, Zgierz.
 • Kamińska W., 2004, Przedsiębiorczość osób fizycznych na obszarach wiejskich w 2003 roku, [w:] E. Pałka (red.), Pozarolniczą działalność gospodarcza na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 5, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 35-45.
 • Kłodziński M., 2006, Rola rolnictwa i pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Wieś wielofunkcyjna, [w:] M. Kłodziński, W. Dzun (red.), Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, Warszawa.
 • Kostrowicki J., 1976, Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne, Przegląd Geograficzny, 48, 4, s. 601- 611.
 • Olak E., 2011, Wpływ przemysłu na rozwój obszarów wiejskich na przykładzie gminy Zgierz, maszynopis pracy magisterskiej wykonanej w Katedrze Geografii Regionalnej i Społecznej UŁ promotor: D. Walkiewicz.
 • Strategia Rozwoju Gminy Zgierz na łata 2006-2013, Załącznik do uchwały Nr XLI/349/06Rady Gminy Zgierz z dnia 19 stycznia 2006, Zgierz.
 • Walkiewicz D., 2001, Przemysł [w:] S. Liszewski S. (red.), Zarys monografii województwa łódzkiego. Funkcja regionalna Łodzi i jej rola w kształtowaniu województwa, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 251-278.
 • Wieloński A., 2000, Geografia przemysłu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wierzbowski M., 2004, Korzenie gminy Zgierz, Urząd Gminy Zgierz, Zgierz.
 • Wieści gminne, 2010, http://niedlakopalni.blog.onet.pl/wiesci,gminne,2,ID364 552845,n
 • Wójcik M., 2009, Zmiany funkcji gospodarczych obszarów wiejskich województwa łódzkiego (1999-2007), [w:] E. Rydz, R. Rudnicki (red.), Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 17, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 213-230.
 • Zgliński W., 2001, Wizje, koncepcje, strategie obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce, [w:] J. Bański (red.), Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 1, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 85-98.
 • Zmiany w środowisku przyszłego Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego, Wyd. PWN- Wyd. UŁ, Warszawa - Łódź, 316 s.
 • Zygma A., Bijak B., Kusztal M., Solle P., 2008, Między Bzurą a Nerem. Przewodnik turystyczny, Parzęczew, Zgierz, Wartkowice, Dalików, Łęczyca.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278903

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.