PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 129 | 179--202
Tytuł artykułu

Pomiar wartości publicznej - wybrane zagadnienia

Warianty tytułu
Public Value Measurement. Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od lat obserwuje się zmianę podejścia do zarządzania publicznego. Centrum tego procesu staje się obywatel. Organizacje publiczne ukierunkowują swoje działanie na tworzenie wartości publicznej. Ocena jednostek sektora publicznego z punktu widzenia tworzenia wartości publicznej dotyczy badania sprawności ich działania, tj. skuteczności oraz efektywności. Jednostki są skuteczne i efektywne, jeżeli realizują cele statutowe oraz spełniają oczekiwania swoich interesariuszy przy jak najmniejszych wydatkach (kosztach). Pomiar tej wartości jej możliwy pod warunkiem niwelowania barier wynikających z samej istoty zadań publicznych, umiejętności rozgraniczenia oddziaływania czynników zewnętrznych od wewnętrznych czy stosowanych narzędzi i metod tego pomiaru. Najpoważniejszym jednak problemem, z którym jednostki tego sektora powinny się zmierzyć przy pomiarze wartości publicznej, jest pozyskiwanie wiarygodnych danych. Obecnie w większości jednostek nie funkcjonują systemy rachunkowości zarządczej, które mogłyby stanowić źródło informacji o dokonaniach jednostki w kontekście kreowania wartości publicznej.(abstrakt oryginalny)
EN
Modern models of activity of public entities assume the necessity of their performance measurement. The determination of public value is an important element of this measurement. The article is aimed at the presentation of the idea of public value and basic methods of its measurement. The first part of the article presents the evolution of approach to public management pointing to the origin of the idea of public value. Then, the article discusses the idea of public value in the context of the perception of this term in social sciences. The next part presents measurement models of performance of public institutions with particular focus on parameters creating public value and it points to the problems of measuring this value in the public sector. The article was written on the basis of literature analysis, with comparative analysis used. There are numerous methods of public value measurement, however, is the implementation of the management accounting system preconditions of their application in public entities.(author's abstract)
Rocznik
Numer
Strony
179--202
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Allen R., Tommasi D. [2001], Managing Public Expenditure. A Reference Book for Transition Countries, OECD.
 • Artley W., Stroh S. [2001], The PerformanceBased Management. Establishing an Integrated Performance Measurement System, Performance-Based Management Special Interest Group, September
 • Benington J. [2009], Creating the Public in Order to Create Public Value?, "International Journal of Public Administration", 32, 3-4, s. 234.
 • Blaug R., Horner L., Kenyon A., Lekhi R. [2006], Public Value and Local Communities, A Literature Review, Work Foundation, London, s. 14.
 • Botterman M., Millard J., Horlings E., van Oranje C., van Deelen M., Pedersen K. [2008], Wartość dla obywateli. Wizja zarządzania publicznego w 2020 roku. Raport Samorządowej Komisji Europejskiej 2020, Rotterdam.
 • Bovaird T. [2007], Beyond Engagement and Participation: User and Community Coproduction of Public Services, "Public Administration Review", 67, 5, s. 846-860.
 • Bozeman B. [2007], Public Values and Public Interest: Counterbalancing economic individualism, Georgetown University Press, Washington DC.
 • Bozeman B. [2009], Public Values Theory: "Three Big Questions", "International Journal of Public Policy", 4, 5
 • Cole M., Parston G. [2006], Unlocking Public Value. A New Model for Achieving High Performance in Public Service Organizations, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 • Constable S., Passmore E., Coats D. [2008], Public Value and Local Accountability in the NHS, Work Foundation, London, s. 56.
 • Filipiak B. [2010], Pomiar dokonań jednostek samorządu terytorialnego przy użyciu mierników finansowych, w: Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 122, Wrocław.
 • Froud J., Haslam C, Johal S, Williams K. [2000], Shareholder Value and Financialization: Consultancy Promises, Management Moves, "Economy and Society", 29, 1, s. 80-110.
 • Grzegorczyk K. [1971], O pojęciu wartości w antropologii kulturowej, "Studia socjologiczne", 1, s. 21-34.
 • Hackman J., Oldham G. R. [1980], Work Redesign. Reading, MA: Addison-Wesley
 • Hood C. [1991], A Public Management for All Seasons, "Public Administration", 69, Spring, s. 11-14.
 • Ingarden R. [1966], Przeżycie, dzieło, wartość, Wydawnictwo Literackie, Kraków
 • Jaworska E. [2010], Pomiar dokonań a zarządzanie dokonaniami przedsiębiorstwa, w: Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Prace Naukowe UE we Wrocławiu Nr 122, Wrocław.
 • Jorgensen T. B., Bozeman B. [2007], Public value: an inventory, "Administration & Society", 39, s. 354-381.
 • Karmańska A. [2009], Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
 • Kelly G., Mulgan G., Muers S. [2002], Crating Public Value. An Analytical Framework for Public Service Reform, Cabinet Office, London, s. 12.
 • Kożuch B. [2004], Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.
 • Krzyżanowski L. [1999], O podstawach kierowania organizacjami inaczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Łojewska-Krawczyk M. [2001] Wiedza o wartościach, w: Wiedza a wartości. Seria: Filozoficzne Problemy Wiedzy, Wydawnictwo IFiS PAN, s. 17.
 • Mahdon M. [2006], Public Value and Health, Work Foundation, London.
 • Matuszewicz Cz. [1975], Psychologia wartości, PWN, Warszawa.
 • Michalak J. [2008], Pomiar dokonań, od wyniku finansowego po Balanced Scorecard, wyd. I, Difin, Warszawa.
 • Misztal M. [1980], Problematyka wartości w socjologii, PWN, Warszawa.
 • Moore M. [1995], Creating Public Value: Strategic Management in Government, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Nadolna B. [2011], Wpływ koncepcji wartości na pomiar wartości ekonomicznej w rachunkowości, w: Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe US nr 625, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 32, Szczecin, s. 169-185.
 • Nita B. [2008], Istota i ewolucja performance management w kontekście zmiany orientacji rachunkowości zarządczej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 43 (99), Warszawa
 • Nita B. [2009a], Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
 • Nita B. [2009b], Uwarunkowania pomiaru dokonań przy wykorzystaniu rachunkowości zarządczej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego" nr 58, Wrocław.
 • Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce [2009], red. T. Lubińska, Difin, Warszawa
 • O'Flynn J. [2007], From New Public Management to Public Value: Paradigmatic Change and Managerial Implications, "Australian Journal of Public Administration", 66, 3, s. 353-366.
 • O'Flynn J. [2009], From New Public Management to Public Value. Paradigmatic Change and managerial Implication, "Australian Journal of Public Administration", 66, 3, 353-366.
 • Pogoda A., Chrzanowski M., Marczewski K. [2010], Fundamentalne znaczenie miernika jako elementu ściśle skorelowanego z celami w ramach budżetu zadaniowego, w: Budżet zadaniowy w administracji publicznej, red. M. Postuła, P. Perczyński, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Poister T. H. [2003], Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations, John Wiley & Sons, San Francisco
 • Smith R. [2004], Focusing on public value: Something new and something old, "Australian Journal of Public Administration", 63, s. 68-79.
 • Stoker G. [2006], Public Value Management. A New Normative for Networked Governance, "American Review of Public Administration", 36, 1, s. 41-57.
 • Strąk T. [2012], Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240).
 • van Dooren W., Bouckaert G., Halligan J. [2010], Performance Management in the Public Sector, Routledge, New York.
 • Wilson J. Q. [1989], Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It, Basic Books, New York.
 • Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl (dostęp 04.03.2013).
 • Friedland C., Gross T. [2010], Measuring the Public Value of e-Government: Methodology of a South African Case Study, IST-Africa 2010 Conference Proceedings, http:// www.IST-Africa.org/Conference 2010 (dostęp 04.03.2013).
 • Kelly G., Muers S. [2002], Creating Public Value, Strategy Unit, Cabinet Office, UK, http://www.strategy.gov.uk (dostęp 04.03.2013).
 • Kot T., Weremiuk A. [2012], Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym. Podręcznik dla pracowników administracji publicznej, Wyd. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/Projekt_ Zarzadzanie_Strategiczne_Rozwojem/Przydatne_dokumenty/Documents/WSKAZNIKI. pdf (dostęp 04.03.2013).
 • Meynhardt T. [2012], Public Value - Turning a Conceptual Framework into a Scorecard, Paper submitted for the Conference: Creating Public Value in a Multi-Sector, Shared-Power World Minneapolis on September 20-22, 2012, http://www.leadership. umn.edu/documents/Meynhardt8.9.12.pdf (dostęp 04.03.2013).
 • Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8668/publikacja_4. pdf (dostęp 04.03.2013).
 • Przewodnik po metodach ewaluacji. Wskaźniki monitoringu i ewaluacji. Nowy okres programowania 2007-2013, Dokument roboczy nr 2 Komisji Europejskiej, Bruksela 2006, s. 7, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ewaluacja_2004_2006/ Ewaluacja+ex+ante+dokument%C3%B3w+programowych+na+lata+2007-2013/ (dostęp 04.03.2013).
 • Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl (dostęp 04.03.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278915

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.