PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 27 Rozwój lokalny i regionalny : innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości | 49--58
Tytuł artykułu

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w finansowaniu przedsiębiorczości w Wielkopolsce

Autorzy
Warianty tytułu
Integrated Regional Operational Programme in Financing the Entrepreneurship in Wielkopolska
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest analiza i ocena wykorzystania przez przedsiębiorców województwa wielkopolskiego środków dostępnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wielkopolscy przedsiębiorcy potrafią dobrze korzystać z unijnych funduszy, o czym świadczą osiągnięte w województwie rezultaty społeczno-gospodarcze realizacji programu ZPORR, takie jak liczba nowo utworzonych mikroprzedsiębiorstw, liczba osób korzystających ze szkoleń i doradztwa, wzrost obrotów przedsiębiorstw, wzrost zatrudnienia. W trakcie realizacji ZPORR-u pojawiło się wiele problemów dotyczących na przykład procedur, nadmiernego formalizmu, uwarunkowań prawnych, zachowań beneficjentów i instytucji związanych z realizacją programu, co nie przeszkodziło jednak w efektywnym wykorzystaniu dostępnej dla Wielkopolski puli środków w ramach tego programu.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the study is analysis and the evaluation of using by entrepreneurs the Wielkopolskie Province, funds available as part of the Integrated Regional Operational Programme. Wielkopolska entrepreneurs are able well to use union funds, what socio-economic results achieved in the province in the process of lasting the program IROP are attesting to, such results as: number of new microenterprises, the number of people using trainings and the consulting, growth of turns of enterprises, increase in employment. In the process of the IROP realization, many connected problems appeared for example: with procedures, excessive formalism, legal conditioning, keeping beneficiaries and institutions connected with the achievement of the programme, however what didn't disturb in effective using by Wielkopolska the available pool of funds as part of this program.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary -wiejskie, Warszawa 2009, s. 141, (projekt MRR).
 • R. Fedan, L. Kaliszczak, M. Grzebyk, Przedsiębiorczość w procesie rozwoju regionu podkarpackiego, w: Możliwości i bariery rozwoju regionu, red. A. Czudec, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 137.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie wzmocnienia roli europejskich MSP w handlu międzynarodowym (2008/2205(TNI)), s. 3, dostępny w Internecie: http://www.europarl.europa.cu, dostęp: 1 lipca 2010 r.
 • Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Siedem lat, które zmienią region. Polityka regionalna w Wielkopolsce w latach 2007-2013 - nowe fundusze, nowe możliwości, s. 2, dostępny w Internecie: http://www.wrpo.wiclkopolskie.pl, dostęp: 5 lipca 2010 r.
 • Województwo wielkopolskie w 2009 r., w: Podstawowe informacje 2010, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2010, s. 3.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ZPORRe zmiany w regionach, Warszawa 2008, s. 3-5.
 • Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, dostępny w Internecie: http://www.zporr.gov.pl, dostęp: 6 lipca 2010 r.
 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie SA, Raport z wdrażania Działania 2,5. ZPORR -promocja przedsiębiorczości i Działania 3.4. ZPORR - Mikroprzedsiębiorstwa. Dobre praktyki województwa wielkopolskiego, Konin 2008, s. 5.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ZPORR 2004- 2006, projekty dla rozwoju regionów, Warszawa 2006, s. 114-115.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Końcowy raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu. Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych, Warszawa 2010,, s. 140.
 • Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie, Sprawozdanie końcowe z realizacji Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości, Konin 2010, s. 4-5.
 • Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie, Sprawozdanie końcowe z realizacji Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa, Konin 2010, s. 4.
 • A. Cieślak- Wróblewska, Firmy źle o dotacjach, "Rzeczpospolita" 2008, nr 108, s. B2.
 • Rząd nie kasuje barier dla przedsiębiorców, "Puls Biznesu" 2010, nr 81, s. 8.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278919

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.