PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 2 (225) | 21--31
Tytuł artykułu

Ten Years in the EU : Hungary's Performance in the Comparative Context of the Visegrad Countries

Autorzy
Warianty tytułu
Dziesięć lat w Unii Europejskiej : Węgry na tle pozostałych krajów wyszehradzkich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedstawiono przemiany gospodarcze na Węgrzech w pierwszej dekadzie ich członkostwa w UE. Krótko scharakteryzowano kilka ważnych wskaźników, jak zakres dostosowania ustawodawstwa i zintegrowania instytucji, wzrost gospodarczy i tempo doganiania, poziom konkurencyjności, stopień wykorzystania funduszy unijnych, zmiany w finansach publicznych i polityce monetarnej, dokonano tego na tle analogicznych wskaźników dla Polski, Czech i Słowacji. Głównym celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy w okresie członkostwa w UE kraje Grupy Wyszehradzkiej (V4) zmniejszyły dystans do średniej unijnej oraz między sobą, czy było wręcz odwrotnie. Z danych wynika, że od przystąpienia do UE do czasu kryzysu Węgry były "czarną owcą" wśród krajów wyszehradzkich pod względem większości analizowanych wskaźników. Nie były one więc w stanie wykorzystać możliwości wynikających z członkostwa tak dobrze jak inni członkowie analizowanej grupy. Jednak w ostatnich latach sytuacja na Węgrzech stopniowo poprawiała się i większość analizowanych wskaźników zbliżyła się do poziomu grupy V4 oraz unijnych średnich i wielkości referencyjnych. Na podstawie analizy głównych tendencji obserwowanych w latach 2004-2014 i po uwzględnieniu prognoz i przewidywań, można wyciągnąć ogólny wniosek, że w ciągu pierwszych dziesięciu lat członkostwa w Unii - mimo pewnych różnic w rozwoju gospodarczym i negatywnych skutków kryzysu - następowała stopniowa i zauważalna konwergencja między państwami wyszehradzkimi oraz ich zbliżenie do unijnych poziomów średnich i wielkości referencyjnych. Tendencja ta z dużym prawdopodobieństwem utrzyma się w najbliższych latach (co potencjalnie może oznaczać wprowadzenie euro do końca bieżącej dekady w trzech większych państwach wyszehradzkich), co z pewnością wzmocni pozycję grupy V4 w Unii Europejskiej i poza nią. (abstrakt oryginalny)
EN
This article deals with the performance of Hungary in the first decade of EU membership. The brief evaluation is done along several aspects including legal adaptation, institutional integration, economic growth and catching up, competitiveness, use of EU funds, development of public finances and monetary trends - put in a comparative perspective with Poland, the Czech Republic and Slovakia. The main question of the paper is whether there is convergence by the Visegrad countries to EU averages as well as to each other or whether the opposite is true. In fact, the data show that within the Visegrad Group (V4), Hungary used to be the "black sheep" under most of the analysed aspects between the accession and the crisis, meaning that it was not able to grasp the opportunities offered by membership and used by its Visegrad peers more successfully. However, in the past few years, this specificity has been fading away, as most of the Hungarian indicators evaluated here have been recently improving and converging to V4 levels and EU averages/ benchmarks. Based on the analysis of major trends between 2004 and 2014, and also taking into account the forecasts and outlooks, the general conclusion can be drawn that in the first ten years of EU membership - despite some diverging developments and the detrimental effects of the crisis - a gradual and perceivable convergence to one another and catching up to the EU averages and benchmarks has been taking place. This tendency has good chances to continue in the coming years (implying even the potential introduction of the euro in the three bigger Visegrad countries by the end of the decade) which will certainly strengthen the position of the V4 within and also outside the European Union. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
21--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary
Bibliografia
 • http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/transposition/i ndex_en.htm
 • Bruxinfo: Keves jo eurokrata-jeloltet talaltak az uj tagallamok-bol (Not enough good applicants from new member states to become eurocrates) (30 September 2004), http://www.bruxinfo.hu/ cikk/20040930-keves-jo-eurokrata-jeloltet-talaltak-az-uj-tagallamokbol.html [10 April 2014].
 • http://www.mepawards.eu/winners [10 April 2014].
 • Country Reports by the Economist Intelligence Unit, April 2014.
 • Eurostat data for 2004: http://europa.eu/rapid/press-release_ STAT-07-23_en.htm?locale=en [10 April 2014].
 • Eurostat data for 2011: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ ITY_PUBLIC/1 -27022014-AP/EN/1 -27022014-AP-EN.PDF
 • Novak, T. (2012) Valsag es valsagkezeles a visegradi orsza-gokban. (Crisis and crisis management in the Visegrad countries) In: Farkas, P. - Meisel, S. - Weiner, Cs. (eds.): Elveszett illuziok -A vilaggazdasag tartos valsagarol. (Lost illusions - On the long lasting crisis of the world economy), MTA KRTK Vilaggazdasagi Intezet, Budapest, pp. 218-237.
 • European Commission's May 2014 forecast : http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/ 2014_spring_forecast_en.htm
 • Insideurope website: http://insideurope.eu/ [10 April 2014].
 • KPMG (2012): EU Funds in Central and Eastern Europe. Progress Report 2007-2012, http://www.kpmg.com/CEE/en/ IssuesAndlnsights/ArticlesPublications/Documents/eu-funds-in -central-and-eastern-europe-2012.pdf [10 April 2014].
 • European Commission (2013): Staff Working Document assessing Poland's 2013 National Reform Programme and Conver- gence Programme, SWD(2013) 371 final, Brussels, 29.5.2013, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd201 3_poland_en.pdf, p. 37 [10 April 2014].
 • European Commission (2013): Staff Working Document assessing Slovakia's 2013 National Reform Programme and Convergence Programme, SWD(2013) 375 final, Brussels, 29.5.2013. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd201 3_slovakia_en.pdf, p. 45 [10 April 2014].
 • European Commission (2014): Innovation Union Scoreboard, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ ius-2014_en.pdf [10 April 2014].
 • Excessive deficit procedure - status at mid-April 2014: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/ correcti ve_arm/i ndex_en. htm
 • OECD (2014): Economic surveys, Poland, March 2014 Overview, http://www.oecd.org/eco/surveys/Overview_Poland_ 2014.pdf, p. 20 [14 April 2014].
 • Stability Programme of the Slovak Republic, 2013, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/sp201 3_slovakia_en.pdf, p. 45 [10 April 2014].
 • Economist Intelligence Unit (2014): Country Report, Czech Republic, April 2014, p. 6.
 • 2013 Stability/Convergence Programmes of the Visegrad countries can be retrieved here: http://ec.europa.eu/europe2020/ making-it-happen/country-specific-recommendations/2013/index_ en.htm [10 April 2014].
 • Economist Intelligence Unit (2014): Country Report, Czech Republic, April 2014, p. 5.
 • http://www.gdma.hu/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278975

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.