PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 2 (225) | 31--41
Tytuł artykułu

Ten Years of Latvia in the EU - Reflections, Implications and Challenges

Autorzy
Warianty tytułu
Dziesięć lat Łotwy w UE - refleksje, następstwa i wyzwania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Pierwsze dziesięć lat członkostwa Łotwy w Unii Europejskiej przyniosło mieszane rezultaty. Z jednej strony, Łotwa odniosła ważne korzyści o charakterze geopolitycznym, zwiększyła się jej stabilność i bezpieczeństwo. Przystąpienie do UE sprzyjało wzrostowi dobrobytu, upodobnieniu łotewskiego społeczeństwa do rozwiniętych społeczeństw europejskich, a poszerzenia granic wolności dla Łotyszy. Z drugiej strony, Łotwa musiała znaleźć równowagę między jej interesami politycznymi i gospodarczymi, co było trudnym zadaniem, czasami dość przygnębiającym, prowadzącym do gwałtownych zmian w poziomie jej wzrostu gospodarczego. Celem artykułu jest ocena wpływu członkostwa Łotwy w UE na łotewską państwowość i społeczeństwo. Przedstawiono też zmiany w podejściu Łotyszy do integracji europejskiej przed i po akcesji. Wskazano najbardziej wrażliwe kwestie, do których zaliczono stosunki z Rosją, zwłaszcza po jej inwazji na Ukrainie, oraz proces wyludniania się Łotwy na skutek emigracji i niżu demograficznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The first ten years of Latvia's EU membership have delivered mixed results. On the one hand, Latvia has benefited a lot geopolitically, also due to its increased security and stability. The EU accession has promoted Latvia's welfare, transformed the society into one more akin to developed European societies, and extended the horizons of freedom to Latvians. On the other hand, Latvia had to strike balance between its political and economic interests, an intricate task which at certain moments proved rather disheartening, resulting in extreme volatility of Latvia's economic growth. The aim of the article is to assess the impact of the EU membership on Latvian statehood and citizens. The development of Latvia's attitude towards the European integration before and after the accession is also presented. The most sensitive issues are highlighted and they include relations with Russia, in particular after its invasion in Ukraine, and depopulation process in Latvia due to emigration and demographic decline. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
31--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Latvian Institute of International Affairs
Bibliografia
 • M. Laar, The power of freedom: Central and Eastern Europe after 1945, Brussels, Centre for European Studies, 2010, p. 246.
 • A security and defence evaluation of the State: Latvia entering the 21st century, Riga: Latvian Institute of International Affairs, 1998, p. 32.
 • "Latvia's foreign policy concept 2006-2010," available at http://www.am.gov.lv/en/policy/guidlines/
 • D.J. Galbreath, Latvian foreign policy after enlargement: Continuity and change, "Cooperation and Conflict", no. 41, December 2006, pp. 443-462.
 • 30th Annual Report on monitoring the application of EU law, Secretariat General of the European Commission, 2012.
 • Baltic Energy Market Interconnection Plan. 5th progress report. June 2012 - July 2013. Available at http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/doc/20140225_5rd_bemip_progress_report.pdf
 • A. Spruds, Latvia's energy strategy: Between structural entrapments and policy choices, in Energy: Pooling the Baltic Sea region together or apart, ed. A. Spruds and T. Rostoks, Riga: Zinatne, 2009, pp. 223-249.
 • J.F.M. Swinnen and L. Vranken, Land & EU accession, Brussels, CEPS, 2009, p. 34.
 • CM. Radaelli, Europeanisation: Solution or problem? "European Integration Online Papers" (EloP), 2004, vol. 8, no. 16, available at http://eiop.or.at/eiop/texte/2004-016a.htm.
 • I. Rollis, "Eiropeizacijas konceptualais ietvars un ta izmainas" (The Conceptual Framework of Europeanisation and its modifications), in Latvija eiropeizacijas krustcelps, ed. Z. Ozolina and T. Tisenkopfs, 2005, Riga: UL Press, pp. 39-40.
 • "Administrattvi teritorialas reformas izvertejums" (The assessment of administrative territorial reform), informative report from the Ministry of Environment and Regional Development of Latvia, 2013, pp. 21-29.
 • U. Sedelmeier, "Europeanisation in new member and candidate states", Living Revues of European Governance, No. 6, 2011, pp. 17-21.
 • European Election Database, http://www.nsd.uib.no/euro- pean_election_database/election_types/eu_related_referendums.html, accessed on 27 March 2014.
 • I. Kazoka, "Esam Eiropiesi vai neesam?! Latvijas iedzlvotaji un ES" (Are we Europeans or not?! Latvian people and the EU), blog entry of 25 March 2014 in www.politika.lv, accessed on 1 April 2014.
 • "The eastern blockage", The Economist (print edition), 1 7 May 2014.
 • P. Ludlow, The making of the new Europe: the European Councils in Brussels and Copenhagen 2002, EuroComment, 2004, pp. 9-40.
 • N. Titova, "Robezligums ar Krieviju parakstlts, pateicoties Merkelei" (Border treaty signed thanks to Merkel), Diena.lv, 6 March 2008, http://www.diena.lv/sabiedriba/politika/robezligums-ar-krieviju-parakstits-pateicoties-merkelei-36609.
 • L. Grundule, "Aptauja: 35% Latvijas krievvalodlgo uzskata, ka Krievijas rlclbai Ukraina nav attaisnojuma" (Survey: 35% of Latvian Russian-speakers believe that Russia's actions in Ukraine have no justification), Diena.lv, 9 April 2014, http://www.diena.lv/ latvija/zinas/aptauja-35-proc-latvijas-krievvalodigo-uzskata-ka-krievijas-ricibai-ukraina-nav-attaisnojuma-14051618.
 • Republic of Latvia: Selected Issues, IMF Country Report No. 13/29, January 2013, p. 22.
 • A. Aslund and V. Dombrovskis, How Latvia Came Through the Financial Crisis, Washington DC, Peterson Institute for International Economics, May 2011, pp. 13-14.
 • "IMF Press Release" No. 08/332, 19 December 2008, available at https://www.imf.org/external/np/sec/pr/2008/pr08332.htm.
 • Innovation Union Scoreboard 2014, DG Enterprise and Industry, European Commission, 2014.
 • Republic of Latvia: Selected issues, IMF Country Report No. 13/29, January 2013.
 • M. Hazans, "Emigration from Latvia: Recent trends and economic impact" (in:) Coping with emigration in Baltic and East European Countries, OECD, 201 3, pp. 65-108.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278981

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.