PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 27 Rozwój lokalny i regionalny : innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości | 127--137
Tytuł artykułu

Innowacje, wynalazki, patenty oraz wzory użytkowe w Polsce wschodniej (ujęcie statystyczne)

Autorzy
Warianty tytułu
Innovations, Inventions Patents and Applied Patterns In Eastern Poland (Statistical Approach)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z innowacyjnością regionu związanych jest wiele pojęć takich, jak innowacje, wynalazki, patenty czy wzory użytkowe. W literaturze zagadnienia te często są omawiane ogólnie jako innowacyjność, a przecież każde z nich posiada swoją specyfikę. Należy również zauważyć, że znikoma liczba autorów zajmuje się tą tematyką na obszarach problemowych. Spostrzeżenia te stały się inspiracją do napisania artykułu. W jednym z rozdziałów podjęta została próba zdefiniowania wyżej wymienionych pojęć. Kolejny rozdział prezentuje wyniki uzyskane z przeprowadzonej statystycznej analizy zagadnień innowacyjności Polski wschodniej. Ze względu na niską konkurencyjność badanego regionu prezentowane zagadnienia mają duże znaczenie praktyczne.(abstrakt oryginalny)
EN
With region innovation there are connected many notions such as: innovations, inventions, patents or applied patterns. In the literature these issues are often discussed as innovativeness, but still each of them has its own specific character. It is also important to notice that few authors deal with this subject on the problematic areas. These observations have become an inspiration to write the article. In one of the chapters there have been put to test to definitions of the above notions. The next chapter presents the results of the statistical analysis of the issues on the innovativeness of Eastern Poland. Due to the low competitiveness of the region the issues are of the great practical matter.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • A. Surówka, Badanie zróżnicowania województw pod względem konkurencyjności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego" 2007, nr 11, s. 645-658.
 • M. Wierzbińska, A. Surówka, Innowacyjność województw Polski - wyniki badań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2008, nr 501, s. 309-319.
 • A. Surówka, Badanie zróżnicowania województw pod względem innowacyjności za pomocą wybranych metod taksonomicznych, w: J. Dziechciarz, Ekonometria 20. Zastosowania metod ilościowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2008, nr 1195, s. 150-161.
 • P. Niedzielski, J. Markiewicz, K. Rychlik, T. Rzewuski, Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 9 -18.
 • S. Marcinek, Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 15-26.
 • T. Kudłacz, M. Reichel, Struktura terytorialnie organizowanych systemów innowacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2003, nr 617, s. 54 -55.
 • W. Wiszniewski, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Procesy dostosowawcze do polityki innowacyjnej Unii Europejskiej, instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 1999, s. 8.
 • A. Sekuła, Budowa przewagi konkurencyjnej regionu na przykładzie Regionalnej Strategii innowacji dla województwa pomorskiego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2008, nr 3, s. 93.
 • P.F. Drucker, Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio Ernka, Warszawa 2004, s. 39-40.
 • Z. Ratajczak, Człowiek w sytuacji innowacyjnej, PWN, Warszawa 1980, s. 25.
 • Regionalna strategia innowacji województwa podkarpackiego na lata 2005 -2013, red. G. Spólnik, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004, s. 75.
 • P. Niedzielski, P. Narękiewicz, M, Pluciński, M. Skweres-Kuchta, Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim. Transport. Spedycja. Logistyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 13-14.
 • W. Wiszniewski, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Procesy dostosowawcze do polityki innowacyjnej Unii Europejskiej, instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 1999, s. 8.
 • Leksykon naukowo-techniczny, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001, s. 1204.
 • Encyklopedia popularna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 964.
 • http://www.cptt.uz.zgora.pl/pl/ochrona/wynalazek_pl.html, dostęp: 25 lipca 2010 r.
 • Główny Urząd Statystyczny, Nauka i technika w 2005 roku, GUS, Dep. Statystyki Gospodarczej, Warszawa 2006, s. 195.
 • Historia wynalazku została szeroko opisana w pozycji literaturowej - M. Staszków, Wynalazki i ich ochrona w prawie polskim, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970.
 • E. Góra, Prawo własności przemysłowej po nowelizacji, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002, s. 10-11.
 • A.M. Dereń, Prawo własności przemysłowej: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych, z. 218, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001, s. 28- 29.
 • A. Szewc, Wynalazki pracownicze w prawie polskim, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1976.
 • K. Szczepanowska-Kozłowska, Patent Europejski. Przedmiotowy zakres ochrony, Wydawnictwo "KiK" Konieczny i Kruszewski, Warszawa 1998, s. 11-12.
 • Prawo własności przemysłowej: wynalazki, wzory użytkowe, projekty racjonalizatorskie, t. 1, red. J. Fitt, J. Ratusińska, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2005.
 • http://www.uprp.pS/Polski, dostęp: 25 lipca 2010 r. (zakładka: słownik terminów); Encyklopedia popularna PWN, wyd. cyt., s. 967.
 • W. Kotarba, T. Żyznowski, Ochrona własności przemysłowej: wynalazki, wzory zdobnicze, wzory użytkowe, topografia układów scalonych, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278987

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.