PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 29 Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej = Planning Spatial Development in Rural Areas | 31--43
Tytuł artykułu

Możliwości wykorzystania metod interpolacji do regionalizacji i wyznaczania granic krajobrazów obszarów wiejskich i stref przejściowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The use of interpolation methods for the regionalization and determination of landscape boundaries in rural areas and transitional zones
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badania zróżnicowania przestrzeni geograficznej i krajobrazu związane są z koniecznością wyznaczenia granic pomiędzy elementami tej przestrzeni lub pomiędzy walorami krajobrazowymi o różnym stopniu atrakcyjności. Powszechnie uważa się, że granice jednostek przestrzennych są nieostre, ponieważ zazwyczaj są strefą, w której przenikają się cechy sąsiadujących jednostek. Sprecyzowanie istoty i charakteru granic krajobrazowych jest niezbędne dla sformułowania podstaw teoretyczno-metodologicznych, a także metod i narzędzi procesu badawczego oraz wykorzystania otrzymanych wyników w gospodarowaniu przestrzenią. Wielkość, kształt, charakter i nieregularność granic, a co za tym idzie fragmentacja i mozaikowość krajobrazu wpływają na funkcjonowanie przestrzeni i wzajemne oddziaływanie jej poszczególnych elementów. Celem pracy jest analiza możliwości wykorzystania dwóch metod interpolacji do regionalizacji krajobrazów oraz analiza wpływu liczby punktów pomiarowych na otrzymane wyniki. Pierwsza metoda to IDW (metoda odwrotnych odległości), druga to kriging. Badania przeprowadzono dla obszarów wiejskich leżących w strefie przejściowej Olsztyna. Do interpolacji wykorzystano wartości bonitacyjne uzyskane z pomiarów wykonanych metodą krzywej wrażeń Wejcherta. Wyniki badań mogą posłużyć do modelowania przestrzeni planistycznej oraz tworzenia opracowań kartograficznych wspomagających decyzje urbanistów i uczestników rynku nieruchomości.(abstrakt oryginalny)
EN
The variations in geographic space and landscape have to be analyzed for the purpose of determining boundaries between the elements and components of space or landscapes with different scenic value. Investigations of the type are of paramount importance for disciplines that analyze the spatial distribution of objects and boundary delimitation, in particular physical geography, landscape ecology and landscape synthesis. It is generally believed that spatial units have fuzzy boundaries. Those boundaries constitute a strip of land which is influenced by the characteristic features of neighboring units. The nature and character of landscape boundaries have to be identified in order to formulate theoretical and methodological premises, develop research methods and tools, and use the resulting data in spatial management. The size, shape, character and irregularity of boundaries and, consequently, the fragmentation and mosaic structure of landscape, affect the functions of space and mutual interactions between its elements. The objective of this study was to analyze the use of two interpolation methods in landscape regionalization, and to investigate the effect of the number of measurement points on the produced results. The first method was inverse distance weighted (IDW) interpolation, and the other method involved kriging. The analyzed space were rural areas in the transitional zone of Olsztyn. Interpolation was performed using classification values determined with the involvement of the impression curve method proposed by Wejchert. The results can be used to model planning space and develop maps which support urban planners and property market actors in decision-making activities.(original abstract)
Twórcy
autor
 • PLANAR Pracownia Projektowania Przestrzeni
autor
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Armand D. L., 1980. Nauka o krajobrazie. Podstawy teorii i metody logiczno-matematyczne, PWN, Warszawa.
 • Cymerman R. Hopfer A. Koreleski K. Magiera-Braś G., 1988. Zastosowanie metody krzywej wrażeń do oceny krajobrazu obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie,18, Olsztyn.
 • Bajerowski T. (red.), Biłozor A., Cieślak I., Senetra A., Szczepańska A., 200, Ocena i wycena krajobrazu. Wybrane problemy rynkowej oceny i wyceny krajobrazu wiejskiego, miejskiego i stref przejściowych, Educaterra, Olsztyn.
 • Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 2005, Geographic Information Systems and Scence, Jon Wiley&Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester.
 • Eldeiry A., Garcia L. A., 2009, Comparison of Regression Kriging and Cokriging Techniques to Estimate Soil Salinity Using Landsat Images, AGU Hydrology Days 2009, March 25 - March 27.
 • Nowy słownik języka polskiego, E. Sobol (red.), 2003, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ostaszewska K., 2002, Geografia krajobrazu, PWN, Warszawa.
 • Pietrzak M., 1998, Syntezy krajobrazowe. Założenia, problemy, zastosowania, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Przewoźniak M., 1987, Podstawy kompleksowej geografii fizycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Richling A., Solon J., 1996, Ekologia krajobrazu, PWN, Warszawa.
 • Sarma D. D., 2009, Geostatistics with Applications in Earth Sciences, Springer.
 • Schmithüsen J., 1949, Die Landschaft im logischen System der Geographie, Erdkunde.
 • Senetra A., Cieślak I., 2004, Kartograficzne aspekty oceny i waloryzacji przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Trepl L., 1996. Die Landschaft und die Wissennschaft, [w:] W. Konold (red.), Naturlandschaft-Kulturlandscha.fi: Die Veränderung der Landschaften nach Nutzbarmachung durch den Menschen, Ecomed, Landsberg.
 • Urbański J., 2010, GIS w badaniach przyrodniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171278991

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.